Hur lägger jag till röstbrevlåda i Skype för företag? (Windows)

För att använda dig av röstbrevlådan måste du göra en inställning i Skype för företag.
1. Gå till Inställningar för vidarekoppling av samtal.

2. Klicka på den blå texten (Ingen röstbrevlåda…).

3. Klicka på pilen till höger om Inget och välj Nytt nummer… välj även 30 sekunder och sök efter Röstbrevlåda.

Så här ska det se ut:

Lyssna av röstbrevlådan
Ring till röstbrevlådan genom att skriva in ”röstbrevlåda” i kontaktfältet. Du får anvisningar hur du ska göra för att lyssna av brevlådan och hur du gör för att ändra kod med mera.
Om du har fått ett röstmeddelande i din röstbrevlåda får du mail om detta.