Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

13 sökresultat för: UmU Play

1

Användarstöd UmuPlay

Användarstöd för UmuPlay finns i här Du når även användarstöd för personal och studenter om UmuPlay direkt inifrån den inbyggda hjälpmenyn. Gå till www.canvas.umu.se och logga in med ditt UmU-ID. Klicka på ”Hjälp” i den globala menyn Välj aktuell ”hjälpresurs” beroende på om du är personal eller student Välj sedan Uppslagsdel         […]

7

Filmblock i Episerver

Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket. Fyll i obligatorisk information: Rubrik Beskrivning Klicka  på länken ”(Klicka här för att ange film)” film som återfinns på Mediaflow. När du väljer att infoga film är det viktigt att du kryssar i alternativet ”starta uppspelningen direkt när sidan visas”. Om du inte […]

8

Använd Umu-print via Mobility Print för telefon eller surfplatta

Se till att du är ansluten på UMUs nät antingen via eduroam eller Umu-WLAN. Gå sedan in på denna länk med enheten som du vill installera applikationen på: http://130.239.126.165:9163/setup, sidan kommer automatiskt att känna igen vilket operativsystem som används.(Om det inte är rätt operativsystem kan du välja vilket du vill installera i fliken längst ned […]

9

EndNote 21

Umeå universitetsbiblioteks hjälp till referenshanteringsprogrammet EndNote 21. Kom igång med EndNote 21 Samarbeta Importera referenser från databaser När du importerar referenser direkt från en sökning i en databas så hamnar referenserna under den temporära gruppen Imported references och ligger kvar där tills du gör en ny överföring av referenser.  De hamnar samtidigt i Unfiled tills […]

10

Logga in på Teams skrivbordstelefon

Instruktion som visar hur du loggar in på en personlig eller gemensam bordstelefon med Teamstelefoni. För att följa instruktionen behöver du tillgång till en Teams skrivsbordstelefon och en dator. 1. När din telefon är igång och ansluten till internet visas en inloggningskod på telefonens display.  2. Öppna webbläsaren på din dator och gå till adressen […]