Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

8 sökresultat för: min backup

1

Backuptjänst – Min backup

Min backup är en central tjänst Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018. Den tjänst som kommer erbjudas är Min backup som ITS tillhandahåller, vilket är en tjänst som hela eller delar av er institution/enhet redan använder. Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som […]

2

Min backup för MacOS

Min backup är aktiverat för alla anställda. För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig. När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för. OBS! Programvaran fungerar inte med MacOS 12 (Monterey) 1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id 2. Vid Apphämtningar […]

3

Min backup för Windows

Min backup är aktiverat för alla anställda. För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig. När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för. 1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id 2. Gå till Apphämtningar, välj klient efter det operativsystem ni har på […]

4

Min backup – Att beställa/ändra/avbeställa till anknuten

OBS! Tjänsten kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen eller enheten. För att beställa/ändra/avbeställa min backup till anknuten 1. Gå till sidan https://administrationsverktyg.umu.se/Backup och logga in med ditt Umu-id 2. Klicka på länken Beställ Backup för anknutna (OBS! syns bara för Prefekter eller IT-ansvariga) 3. Ange Organisation 4. Ange Kostnadsställe och Fakturareferens, klicka på Fortsätt […]

5

Min backup – Återskapa filer via web

Återskapa filer via webbläsare 1. Logga in på https://minbackup.umu.se:4285/ med ditt Umu-id 2. Klicka på Devices 3. Klicka på den runda pilen ute till höger, under Restore, för den enhet du vill återställa från 4. Markera de filer eller mappar du vill återskapa och klicka Restore 5. Nu skapas ett komprimerat arkiv med dina återskapade […]

7

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

8

Kontroll av DIP-miljön i samband med uppdatering

ITS ansvar vid uppdatering Logga in som administratör i Limesurvey Svara på en enkät i LimeSurvey Enkätsvar exporteras till DIP. Svar kan hämtas ur DIP-Exporter. Behörighetsadministratör kan ändra behörighetsinställningar i DIP-Admin Ditt ansvar som kund vid uppdatering Genomför följande reflektion: ”När denna förändring kommer till PROD, kommer insamling och datauttag fortsätta att fungera som vanligt? […]