Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

8 sökresultat för: min backup

1

Backuptjänst – Min backup

Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som vill säkra sin information på ett tryggt och enkelt sätt. Institutionen/enheten tilldelas en förutbestämd diskvolym till en fast månadskostnad. Storleken på den ingående diskvolymen baseras på antalet anslutna användare. Utrymmet fördelas inte lika utan blir en pott där vissa användare kan använda mer disk medan andra […]

2

Min backup för MacOS

Min backup är aktiverat för alla anställda. För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig. När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för. 1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id 2. Vid Apphämtningar väljer man klient efter det operativsystem ni har […]

3

Min backup för Windows

Min backup är aktiverat för alla anställda. För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig. När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för. 1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id 2. Gå till Apphämtningar, välj klient efter det operativsystem ni har på […]

4

Min backup – Att beställa/ändra/avbeställa till anknuten

OBS! Tjänsten kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen eller enheten. För att beställa/ändra/avbeställa min backup till anknuten 1. Gå till sidan https://administrationsverktyg.umu.se/Backup och logga in med ditt Umu-id 2. Klicka på länken Beställ Backup (OBS! syns bara för Prefekter eller IT-ansvariga) 3. Ange Organisation 4. Ange Kostnadsställe och Fakturareferens, klicka på Fortsätt 5. Välj […]

5

Min backup – byt lösenordet för anknutna

Byte av lösenord i backup-tjänsten Crashplan för anknutna 1. För att anknutna ska kunna byta lösenord till Min backup (Crashplan) behöver de logga in på https://administrationsverktyg.umu.se/Backup med sitt Umu-id 2. Fyll i nytt lösenord och bekräfta lösenordet 3. Tryck på Ändra lösenord.

6

Min backup – Återskapa filer via web

Återskapa filer via webbläsare 1. Logga in på https://minbackup.umu.se:4285/ med ditt Umu-id 2. Klicka på Devices 3. Klicka på den runda pilen ute till höger, under Restore, för den enhet du vill återställa från 4. Markera de filer eller mappar du vill återskapa och klicka Restore 5. Nu skapas ett komprimerat arkiv med dina återskapade […]

8

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer (PDF, öppnas i nytt fönster) Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Moderator på plats Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Tekniker på plats Universitetsservice skickar alltid en […]