Aktivera veckonumrering i Outlook för Mac

När du börjar använda din kalender i Outlook är veckonumreringen avaktiverad. Vill du aktivera den gör du det själv via kalenderalternativen.

  1. Klicka på fliken Outlook.
  2. Välj Inställningar.
  3. Klicka på Kalender under övriga.

  4. Under kalenderalternativ markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa veckonummer.
  5. Du har nu veckonumrering i din kalender i Outlook