Allmänt om kursutvärderingar

Centralt i kursutvärderingsverktyget är mallar. En mall utgör själva stommen i en utvärdering, och byggs upp av de frågor du vill inkludera i din utvärdering.

Du kan skapa en utvärderingsmall som du sedan använder för fler än en kurs. Kursutvärderingsverktyget kan skicka ut påminnelser till sajtens deltagare via e-post om de glömt att göra utvärderingen. Det går också att göra en utvärdering publik, vilket möjliggör att skicka den som en länk till personer som inte har tillgång till Cambro alternativt den specifika sajten du vill utvärdera.

För att använda sig av kursutvärdering finns det två alternativ; antingen använder du din egen mall som du skapat, eller någon annans publika mall.

När du lägger in en mall i en utvärdering (oavsett om det är din egen eller någon annans) skapas en arbetskopia av mallen. Det innebär att eventuella ändringar du gör i mallen inne i utvärderingen inte förändrar själva originalet. Ändringarna kommer inte heller att sparas i någon ny mall. Det är därför bättre att först skapa/kopiera en befintlig mall och modifiera den, för att därefter använda den i en utvärdering

Det finns tre alternativ för att skapa en mall för utvärdering:

1. Skapa frågor genom Mina frågor som du sedan lägger in i en mall – Mina mallar

2. Skapa en mall via Mina mallar och skapar frågor i efterhand (Mina frågor) inne i mallen. Frågor du skapar inne i en mall sparas i Mina frågor.

3. Använda någon annans mall och lägga till/ta bort frågor (Mina frågor).

utvärdering, schematisk skiss

Utvärdering, schematisk skiss