Box – Ändra placering av synkroniseringsmappen

VIKTIGT!
Box bör inte användas på mappar i kombination med andra synkroniseringslösningar eller backuptjänster, exempelvis Craschplan (Min backup) eller Min filyta.

Synkroniseringsmappen flyttas genom att öppna synkroniseringsklienten och där välja ”Settings”. Klicka sedan på ”Change ’My Box Files’ location”. Se detaljerad beskrivning, på engelska, via länken nedan.

How Can I Change The Default Folder Location For Box Sync?
https://support.box.com/hc/en-us/articles/200852947-How-Can-I-Change-the-Default-Folder-Location-for-Box-Sync-