Ansluta med en videokonferensanläggning till Zoom

Förutsättningar

Du har Zoom installerat på din dator och är inloggad med Umeå universitets inloggningsuppgifter.

Steg 1.

Starta ett Zoommöte med Zoomprogrammet genom att klicka på ” New Meeting”

Steg 2.

Bjud in till mötet genom att klicka på ”Invite”

Steg 3.

Klicka på fliken som heter ”Invite a room system”

Steg 4.

På din videokonferensutrustning anger du siffrorna som står efter Dial: I detta exempel: 109.105.112.236

Ange också Meeting ID enligt vad som står i just din ruta. I detta exempel 484 1697760

Exakt hur gränssnittet ser ut på just din videokonferensanläggning ser olika ut så det momentet beskrivs inte i denna manual.

Bjuda in deltagare som inte har videokonferens

Det är möjligt att förutom den videokonferens du bjudit in även bjuda in deltagare i mötet som kanske ska vara med med sin dator och sitt Zoom.

För att göra detta klickar du på Copy URL (rödmarkerat nere till vänster)

Öppna sedan ett mailprogram och maila länken som du just kopierat.