Användarguide licensrapport, för licensansvariga

Den här användarguiden är till för dig som är licensansvarig och fått tillgång till licensrapporten i PowerBI.

 1. Gå till licenrapporten
 2. När du har klickat in dig i rapporten finns det till vänster tre olika ”Sidor

 • Licenser – Överblick över licensform samt anställningsform för hela institutionen/enheten
 • Managed Computers – Överblick över vilka anställda/anknutna som har klienthanterade datorer samt vilken licensform de har
 • Wisum – Överblick över nyttjade licenser per användare samt köpta licenser, här kan du sortera utifrån anställningsform (anställd/anknuten) samt licensform (A1/A5)

Ta reda på hur många A5 licenser ni nyttjar och hur många ni betalar för

 1. Gå till sidan ”Wisum”. Där ser du endast den institution/enhet du är licensansvarig för.
 2. Under ”Affiliation” upp till höger kan du sortera på anställningsform, välj ”Anknuten
 3. Längre till höger kan du sortera på Licenser, bocka i ”A5
 4. Till vänster under ”Nyttjade licenser per användare” ser du nu en lista över alla anknutna som har en A5 licens vid institutionen/enheten.
 5. Till höger under ”Köpta licenser” ser du vilka anknutna som har en A5 licens som institutionen/enheten betalar för, enligt information från Wisum.

  I det här fallet har institutionen 17 anknutna med en A5-licens men betalar för 4 stycken.
 6. För att se vilka anknutna som har en A5 licens pga att de har teamstelefoni, bocka i rutan ”A5 – Anknuten med telefon” under rubriken ”Licensgrupper”. Du får nu fram en lista på samtliga anknutna som har A5 licens med telefonilicens.

Ta reda på vilka som har klienthanterade datorer samt vilka licenser de har

För att ha en klienthanterad dator i Intune krävs en A5-licens. Personer med klienthanterade datorer i SCCM och som inte har en A5-licens går inte att flytta över till Intune. Ta reda på om ni har några sådana fall genom att:

 1. Gå till sidan ”Managed Computers
 2. Välj ”Anknuten” under ”Affiliation
 3. Till vänster under ”Hanterade datorer i SSCM/Intune” ser du en lista med samtliga anknutna som har klienthanterade datorer.
 4. Du kan klicka på varje namn för att sedan till höger se ytterligare information om vilken licens den anknutna har.
 5. Se här ett exempel på en anknuten som har en klienthanterad dator men som har en A1-licens. Den här personen ligger kvar i SCCM och kan inte flyttas över till Intune då detta kräver en A5-licens. Institutionen/enheten behöver således köpa in en A5-licens till den anknutna för att datorn ska fortsatt kunna vara klienthanterad.