Application Request – Applikationer som kräver godkännande

För de PC-klienter, som ligger med i klienthanteringen, finns vissa applikationer i Software Center som kräver ett godkännande av en administratör vid er institution. Dessa applikationer kräver oftast en licens i någon form som måste rapporteras in via licensportalen. Exempelvis SPSS, Camtasia, etc..
Denna instruktion beskriver i korthet hur processen går till.

OBS! Det kräver att ni antingen sitter kopplad på universitetets fasta nätverk eller via VPN för att det ska fungera!

Installera applikation

  • Starta Software Center och klicka på den applikation som ni vill installera.
  • Fyll i valfritt meddelande till administratören och klicka på Request
  • Ett mail skickas sedan ut till den som godkänner applikationer vid er institution, sedan när denne har godkänt applikationen så kommer installationen att starta automatiskt efter en liten fördröjning. Om ni vill skynda på processen kan ni gå in i Software Center, gå in på samma applikation och välj Installera.

Godkänn applikationer

  • När användare gör en request via Software Center om att installera en applikation så skickas det ut ett mail till den som står som ansvarig, där denne har möjlighet att antingen godkänna eller avslå ansökan.
  • Klicka på antingen Approve eller Deny för att godkänna eller avslå ansökan.
    OBS! Det kräver att ni antingen sitter kopplad på universitetets fasta nätverk eller via VPN för att det ska fungera!
  • Logga sedan in med ert vanliga UmU-ID och lösenord.

  • Det kommer sedan att skickas ut en sammanställning var 30:e dag med de applikationer ni har godkänt senaste 30 dagarna.