Inlägg av Björn Linder

Klientkryptering: Återställning vid glömd PIN-kod

För att låsa upp datorn behövs ett återställningsnyckelID, denna nyckel fås vid låsskärmen när datorn startas. ÅterställningsnyckelID är dom första 8 tecknen som är inrutade. Dessa tecken används på https://klientkryptering.its.umu.se för att hämta återställningsnyckeln. Logga in med ditt UMU-ID och fyll i nyckelID och orsak. Använd återställningsnyckeln för att låsa upp din dator, nyckeln är 8 […]

Installation av Bitlocker (klientkryptering)

Om datorn är klienthanterad, så går ni in på verktyget Software Center för att installera Bitlocker. Enklaste vägen till Software Center är att söka på det i sökrutan/förstoringsglaset nere till vänster där ni har Windows-fönstret. Inne i Software Center: Det går att söka på ”Enable Bitlocker” (se bilden nedan) uppe till höger i sökrutan, för […]