Inlägg av Björn Linder

Klientkryptering: Återställning vid glömd PIN-kod

För att låsa upp datorn behövs ett återställningsnyckelID, denna nyckel fås vid låsskärmen när datorn startas. ÅterställningsnyckelID är dom första 8 tecknen som är inrutade. Dessa tecken används på https://klientkryptering.its.umu.se för att hämta återställningsnyckeln. Logga in med ditt UMU-ID och fyll i nyckelID och orsak. Använd återställningsnyckeln för att låsa upp din dator, nyckeln är 8 […]

Klientkryptering: så fungerar det

Klientkrypterings självbetjänsningsportal finns på https://klientkryptering.its.umu.se När klientkryptering(bitlocker) aktiveras för din dator så kommer följande uppmaning till att påbörja krypteringen.Har man väl valt en pinkod och påbörjat krypteringen av hårddisken så kan man säkert stänga av datorn eller försätta den i viloläge. Krypteringen kommer att återupptas när datorn startar igen. Vid uppstart kommer nu datorn att […]