Inlägg av Jonas Sundström

Ominstallation av dator som använder ITS Klienthanteringstjänst

Innan du startar en ominstallation är det viktigt att du säkerhetskopierar all data som du vill ha kvar eftersom allt på datorn kommer att raderas. Se till att datorn är kopplad till nätverket med nätverkskabel. När datorn startar, tryck på F12-tangenten upprepade gånger, då laddar datorn ned en ”Bootimage” från nätverket. Tryck ev. på F12 ännu en gång. […]

Installera program via Software Center

Här följer en guide för hur man som användare installerar program på sin dator via Software Center. OBS! Gäller endast för institutioner som använder klienthanteringstjänsten. Program installeras själv av användaren via Software Center som man hittar under startmenyn och Microsoft System Center. När du startar Software Center och klickar på Applications på den vänstra kanten […]

Hantera gästkonton till UmU AD

Som OU-administratör kan du skapa personliga gästkonton med åtkomst till Umu AD. Gästkontot knyts till en ansvarig enhet med en ansvarig ägare. Giltighetstiden stäcker sig till max ett år men kan förlängas med tiden. Ägare och den tänkta användningen av kontot kan uppdateras i efterhand liksom lösenordet och status på kontot (aktivt/inaktivt). Skapa nytt gästkonto […]

Hantera systemkonton i OU

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som du vill behandla systemkonton för. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten. Välj sedan ”Hantera systemkonto”. På denna sida kan du se alla systemkonton för din valda organisation. Här kan du söka konton, skapa ett […]

Hur gör jag för att skriva ut med mitt UmU-kort som student?

Ifall din dator inte har Copyprint skrivaren inlagd så kan man ladda upp dokumentet, när dokumentet är uppladdat så kan du sedan gå till närmaste Copyprintskrivare och hämta ut utskriften. Skriv in adressen https://copyprint.umu.se  i din webbläsare. Logga in med ditt UmU-id och PIN-kod för kortet. Klicka på Ladda upp ett nytt dokument eller bild. […]

Windows 8/10/11, Server 2012/16/19/22, Office 2016/2019 – Licensering

När du installerat mjukvaran ovan måste du aktivera produkten för att den inte ska sluta fungera efter 30 dagar. I den här guiden finns 3 guider: *Aktivering Windows *Aktivering Office *Felsökning Aktivering KMS-licensering KMS-servern är spärrad så den bara går att nå från Umeå universitets nät. Har ni en dator som sitter utanför det nätet […]

Ansluta till programserver

Endast de med rättigheter till programvaruservern har möjlighet att logga in. Om Ni önskar mer information kontakta Upphandling och inköp på ITS. Mer information finns på intranätet Aurora. Börja med att hämta ftp programmet FileZilla från följande länk och installera det. Programmet finns för Windows, OSX och Linux. https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1 Starta FileZilla och klicka sedan på Arkiv/File och sedan Platshanteraren/Site Manager. Klicka på Ny […]

Att använda personlig filyta på MacOS

Ansluta nätverksenheter i MacOS 1. Klicka på skrivbordet så Finder blir aktivt. 2. Klicka på menyn Gå och välj Anslut till server.                   3. Skriv sökvägen till nätverksenheten i fältet Serveradress: smb://minfilyta.ad.umu.se/users$/<Umu-ID>       4. Klicka på Anslut 5. Ange användarnamn och lösenord Kopiera filer till den anslutna […]

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen Om du vill skapa undermappar i den gemensamma mappen med begränsad behörighet så görs det på följande sätt: Skapa en mapp Högerklicka på mappen Välj Säkerhetsfliken Klicka på knappen Avancerat Ta bort kryssrutan ärvda behörigheter. (Välj kopiera behörigheterna) Klicka på OK Klicka på knappen redigera Ta bort […]

Att beställa/ändra/avbeställa Gemensam filyta

Hur beställer, förändrar eller avbeställer jag gemensam filyta? OBS! kan bara beställas av Prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen Gå till https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta Välj kostnadsställe samt fyll i eventuell fakturareferens Klicka på knappen Fortsätt Du kommer till en sida där du kan beställa Gemensam filyta. Endast en gemensam filyta för institutionen kan beställas. Alla anställda kommer att […]