Inlägg av Jonas Sundström

Min backup – Att beställa/ändra/avbeställa till anknuten

OBS! Tjänsten kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen eller enheten. För att beställa/ändra/avbeställa min backup till anknuten 1. Gå till sidan https://administrationsverktyg.umu.se/Backup och logga in med ditt Umu-id 2. Klicka på länken Beställ Backup för anknutna (OBS! syns bara för Prefekter eller IT-ansvariga) 3. Ange Organisation 4. Ange Kostnadsställe och Fakturareferens, klicka på Fortsätt […]

Min backup – Återskapa filer via web

Återskapa filer via webbläsare 1. Logga in på https://minbackup.umu.se:4285/ med ditt Umu-id 2. Klicka på Devices 3. Klicka på den runda pilen ute till höger, under Restore, för den enhet du vill återställa från 4. Markera de filer eller mappar du vill återskapa och klicka Restore 5. Nu skapas ett komprimerat arkiv med dina återskapade […]

Min backup för MacOS

Min backup är aktiverat för alla anställda. För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig. När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för. OBS! Programvaran fungerar inte med MacOS 12 (Monterey) 1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id 2. Vid Apphämtningar […]

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång. Så här installerar du certifikatet för eduroam 1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov. Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning […]