Inlägg av Jonathan Harding

Adobe CC FAQ

Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras, detta gäller både MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns möjlighet att både avinstallera, installera samt uppdatera Adobe CC. Om datorn ej är klienthanterad, kontakta licensansvarig på enheten/institutionen angående installation. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både […]

Adobe Creative Cloud login

Adobe Creative Cloud-programvaran kräver att du loggar in med ditt UmU-id. 1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriv in ”umu.se” och klicka på Continue.   2. Välj Umeå universitet 4. Logga in med ditt Umu-id 5. Du är nu inloggad, Om ovan inte fungerar ta kontakt med den som är licensansvarig […]