Inlägg av Jonathan Harding

Adobe CC FAQ

Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras. Gäller båda MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns både avinstallation och installationsscript samt uppdateringar. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering. Vid beställning av nya licenser av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in på programvarans licensregistreringservern https://programlicenser.its.umu.se/login.asp Shared Device Licens (SDL). […]

AdobeCC Login

Den nya AdobeCC programvaran kräver inloggningen. 1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriver in din Umu-id@umu.se (till exampel abcd0002@umu.se). 2. Välj Företags- eller skolkonto om följande syns. 3. Välj Umeå universitet 4. Logga in med ditt Umu-id 5. Du är nu inloggad, Om ovan inte fungerar ta kontakt med din […]

Installation och Licensering av Adobes programvara

Vid Installation av Adobes programvara ska licenserna registreras via programvaruservern. Datorns namn ska sedan skickas till servicedesk.its.umu.se Vid installation ska datorn namn följa samma kriterier som för Datorerna ansluten till AD (Active Directory). Skriva ett Datornamn och Nätverksadress som börjar med ditt Enhetsnummer och sluta med ett Umu-ID eller Datornamn t ex 7450-XXXX —————————————————– Din […]