Inlägg av Julia Lundmark Weinz

Textmatchning via Ouriginal (fd. ”Urkund” , en webbtjänst)

Ouriginal (som tidigare hette ”Urkund”) är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Ouriginal går att använda både som ett integrerat verktyg i en lärplattform eller som en fristående webbtjänst. Denna manual beskriver hur du som lärare eller examinator använder Ouriginal som fristående webbtjänst där studenter skickar in sina arbeten för granskning via e-post till din […]

Användarstöd Canvas

Användarstöd för personal om lärplattformen Canvas återfinns här: Användarstöd för studenter på svenska och engelska om lärplattformen Canvas återfinns här: Du når även användarstöd för personal och studenter om Canvas direkt inifrån den inbyggda hjälpmenyn. Gå till www.canvas.umu.se och logga in med ditt UmU-ID. Klicka på ”Hjälp” i den globala menyn Välj aktuell ”hjälpresurs” beroende […]