Inlägg av Krister Lindwall

Kopiera och modifiera en existerande mall

Steg 1 Gå till Kursutvärdering och Mina frågeformulär. Steg 2 Här listas alla dina mallar samt alla publika mallar. Dina egna mallar ligger alltid överst i listan, och de publika mallarna följer nedanför. De mallar du äger har du möjlighet att modifiera/redigera direkt, men för att använda sig av någon annans mall behöver du kopiera […]

Fritext / Essäfråga

Skapa en fråga av fritext / essäfrågetyp I fritextfrågan (essäfråga) kan deltagaren fritt formulera sitt svar. Svaret kan vara i princip hur långt som helst. Steg 1 Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Fritext / essä-fråga i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till […]

Skapa frågor till kursutvärdering

Steg 1 Välj Kursutvärdering från vänstermenyn, alternativt klicka på Startsida för utvärdering i sidans överkant om du befinner dig i verktyget Kursutvärdering. Steg 2 Klicka på Mina frågor i menyn som dyker upp. Steg 3 Till höger på sidan finns en rullist, klicka på den och välj vilket frågealternativ du vill ha (1). Klicka sedan […]

Skapa egna skalor

Steg 1 Vi förutsätter att du befinner dig i verktyget Kursutvärdering. Klicka på Mina skalor i fönstrets övre del. Steg 2 Klicka på Lägg till ny skala till höger på sidan. Steg 3 Skriv en titel på din skala, förslagsvis något som identifierar att skalan är din egen samt hur den är uppbyggd. Skriv dina […]