Inlägg av

Val av svar vid Manuellt export från LimeSurvey till DIP

När svar exporteras manuellt från Limesurvey: ta hänsyn till export valet av Kompletta/ofullständiga. Vill du exportera över alla svar, oavsett komplett eller inte, måste du manuellt välja vilket svar du vill få över.   Man kan välja att exportera endast kompletta svar, endast ofullständiga svar eller ALLA svar, beroende på val under Allmän/Svar status.   […]

Data uttag till DIP

Har du befintlig data (t.ex en CSV fil) och vill import data till DIP miljö, gör så här: Surfa till din DIP miljö huvud sidan (t.ex  https://dip.stage.its.umu.se/ ) och klicka på Importer         Efter inloggning välja man vad ska importeras till DIP. Välja den fil du vill ladda upp och klicka på […]

Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP

Det händer ibland att exportering från LimeSurvey till DIP misslyckas. Felsökning måste börja.                   Första sak att göra är för att klicka på ”show export details” för att se vad felet är.               Om inte alla svar exporteras från LimeSurvey till […]

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här: I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.                     Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera. Välja […]

Install CopyPrint to an AD connected computer

To install Umu-copyprint to a computer that is already connected to the AD domain: 1. Click on Start (Windows-logo).         2. Type in \\umu-copyp-spool.ad.umu.se\UmU-copyprint       3. Choose Open from the dialog window that comes up. 4. The Drivers for the printer should automatically install and an icon (with the name […]

Vad är DIP?

Datainsamlingsplattform (DIP) är en tjänst/plattform för användare som har stora informationsmängder och/eller höga IT säkerhetskrav. Datainsamlingsplattform hjälper användare som behöver samla in, bearbeta, analysera och lagra/arkivera information.   Tjänsten innefattar Möjlighet att samla in information via webb- och/eller mobil, csv-filer och enkätverktyg. För bearbetning och analys finns möjlighet att använda exempelvis PowerBI, SPSS eller Excel. […]

Vad är MFA?

Multifaktorautentisering (MFA) är en autentiseringsmetod där en datoranvändare beviljas åtkomst till ett program endast efter att ha presenterat identifiering för en autentiserad person. När organisationer och arbetsplatser utvecklas, utövas mindre kontroll över enheter, tjänster och nätverks som ledar till ett gap i de traditionella säkerhetsverktygen.  Säkerheten måste ökas, så autentiseringen måste förstärkas för att skydda […]

Att lägga in bilder i en enkätfråga i LimeSurvey

För att lägg i en bild till en enkät fråga, gör så här: 1.  Redigera din fråga och klicka i ”fråga” rutan. Klicka på pennsymbolen för att komma till editorn i LimeSurvey. Editorn öppnas. 2.  Klicka på knappen för Infoga bild 3. En ny ruta öppnas. Välj  Bläddra på Server för att bläddra fram till […]

Skapa en flerspråkig enkät i LimeSurvey

Ibland finns behovet att arbeta med flera olika språk i samma enkät i LimeSurvey.  Det är fullt möjligt men kräver lite extra jobb när man skapar enkäten. Så här gör du: Skapa din enkät i LimeSurvey. Då skapas enkäten på det standardspråk du har ställt in. Klicka på fliken Inställningar och då välj höger pil […]