Inlägg av Linda Johansson

Sidnumrering i Word

Denna guide är för att visa hur man infoga sidnummer i ett Word dokument. Från menyrad i Word, välja Infoga > Sidnummer. Markera där du vill att sidnumret ska visas.               Välj det format du gillar.  Klicka på OK (Därefter numreras sidorna automatisk i Word).   Vill man att […]

Val av svar vid Manuellt export från LimeSurvey till DIP

När svar exporteras manuellt från Limesurvey: ta hänsyn till export valet av Kompletta/ofullständiga. Vill du exportera över alla svar, oavsett komplett eller inte, måste du manuellt välja vilket svar du vill få över.   Man kan välja att exportera endast kompletta svar, endast ofullständiga svar eller ALLA svar, beroende på val under Allmän/Svar status.   […]

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP. Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer. Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, […]

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här: I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.                     Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera. Välja […]