Inlägg av Patrik Lindahl

Code42 – Återskapa filer

Återskapa filer från ”Min backup” går bara göra via klienten. Code 42 måste så vara installerad för att filer ska kunna återläsas. Se separat manual för att installera klienten 1. Starta Code 42 och klicka på knappen återskapa filer. Välj den fil/mapp som du vill återskapa. Här kan du också välja vilken dag du vill […]

Kontrollera backup från tjänsten ”Min backup” (Code42 Crashplan)

Detta är en manual för att kontrollera att din backup via tjänsten ”Min backup” (Code42 Crashplan) fungerar. Manualen fungerar både för dig med Windows och MacOS. Via inloggning på webbsida Gå till https://console.eu5.cpg.crashplan.com/ i en webbläsare Logga in med din epostadress. Du skickas sedan vidare till Umu inloggning där du loggar in med umu-id. Inloggad […]