Mediabanken backend: Avpublicera bilder

En bild som är utgången eller som börjar bli för gammal att använda bör avpubliceras och eventuellt också tas bort från Mediabanken eller arkiveras.

Du avpublicerar en bild genom att markera den och klicka på jordglobssymbolen med ett rött kryss på (Avpublicera). Du får då upp en dialogruta där du markerar från vilka publiceringsställen du vill avpublicera den (i exemplet frontend).

Om du avpublicerar en bild så finns den ändå kvar i backend, men syns inte längre där du valt att avpublicera den. Kanske vill du använda den någon gång i historiska återblickar? Då kan du låta bilden ligga kvar avpublicerad. Märk gärna bilden som historisk bild. Obs: Vill du att en avpublicerad bild ska ligga kvar i backend behöver du ta bort eventuellt utgångsdatum, annars kommer notifieringar att gå ut om att bilden är utgången och risken finns att Admin då arkiverar eller tar bort den.

 

Slänga bild

Vill du helt ta bort bilden så markerar du bilden och klickar på soptunnesymbolen. Det kan exempelvis hända att du råkat ladda upp en bild av misstag som behöver tas bort helt från Mediabanken, exempelvis en dubblett eller en bild där en person dragit tillbaka sitt samtycke till att vi använder deras bild.

En bild som är publicerad måste avpubliceras innan den kan slängas. Du slänger en bild genom att markera den och klicka på papperskorgssymbolen (Flytta till papperskorgen). Du får då en kontrollfråga om du verkligen vill slänga den. Väljer du ”Bekräfta” hamnar bilden under en egen flik ”Papperskorgen”.

Slänga bild

Hämta slängd bild

Slänger du en bild av misstag kan de som har behörigheten Admin i backend hämta tillbaka den om det sker i närtid. Lägg i så fall ett ärende i Servicedesk.

Arkivera bild

Det går också att arkivera utgångna och avpublicerade bilder. Då behöver inte utgångsdatum tas bort. Endast de som har behörigheten Admin i backend kan arkivera bilder. Lägg i så fall ett ärende i Servicedesk. Det tar 24 timmar att hämta tillbaka en arkiverad bild.

Ta bort dubbletter

Mediabanken känner av som dubbletter laddas upp oavsett om filnamnet är olika. Då markeras bilderna med en gul triangel. Klicka på triangeln så får du upp alla dubbletter för den bilden. Se efter vilken bild som är bäst märkt och behåll den. Markera den som ska bort, avpublicera om den är publicerad och släng. Se efter om du eventuellt behöver publicera ut den du behållit till fler publiceringsställen.

Dubbletter