Backuptjänst – Min backup

Min backup är en central tjänst

Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018. Den tjänst som kommer erbjudas är Min backup som ITS tillhandahåller, vilket är en tjänst som hela eller delar av er institution/enhet redan använder.

Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som vill säkra sin information på ett tryggt och enkelt sätt. Institutionen/enheten tilldelas en förutbestämd diskvolym.

Storleken på den ingående diskvolymen baseras på antalet anslutna användare. Utrymmet fördelas inte lika utan blir en pott där vissa användare kan använda mer disk medan andra kan använda mindre, så länge gruppens totala diskvolym inte överskrids.

  • Backup av en mapp med understruktur var 15:e minut via verktyget CrashPlan Pro (Code42)
  • Volympool med totalt 50GB lagringsyta per användare, baserat på ett genomsnitt för hela universitetet
  • Möjlighet att under 90 dagars efter användaren raderat en fil ta tillbaka densamma
  • Tillval att utöka lagringsvolymen

Tjänsten finansieras centralt. Vid en situation där genomsnittet för universitetet överstiger 50GB per användare kan kostnadsmodellen behöva förändras.