Bokningsstatus i TimeEdit

TimeEdit har funktionalitet för att jobba med bokningsstatus. För att jobba aktivt med bokningsstatus krävs att du använder TE Core. I TE Viewer kan du inte välja vilken status en bokning har.

Det finns tre olika typer av status att hålla reda på: Fullständig, Beställning och Bokningsstatus.

Under bokningsinfo i TE Core framgår vilken status en bokning har.

Fullständig

En bokning som innehåller allt som krävs enligt det bokningsläge som använts räknas som Fullständig.

Att tillåta ofullständiga bokningar ställs in för varje bokningsläge och de är väldigt ovanliga i Umu:s TimeEdit-databas. Alla beställningsbokningar räknas dock automatisk som ofullständiga tills de godkänts.

I bokningsinfo under rubriker ”Status” framgår det om bokningen är Fullständig eller Ofullständig. Ofullständiga bokningar indikeras även visuellt med svart i övre högra hörnet på bokningen.

Beställning

Bokningar som innehåller virtuella objekt blir beställningar. En beställning är per automatik alltid Ofullständig.

 • En bokning med ett virtuell objekt blir en beställning och får statusen Beställd. Detta indikeras visuellt med gult i övre högra hörnet.
 • En nekad beställning får statusen Nekad. Detta indikeras visuellt med rött i övre högra hörnet.
 • En godkänd beställning har inte längre något virtuellt objekt och räknas inte heller som en beställning utan blir en vanlig bokning.

Bokningsstatus

Denna används av dig som schemalägger och är till för att ange synlighet/schemaläggningsstatus.

 • Preliminär
  Preliminära bokningar visas enbart i TimeEdit Core.
  Indikeras visuellt med blått i övre högra hörnet.
 • Planerad
  Planerade bokningar visas även på schemasidor bakom personalinloggning.
  Indikeras visuellt med blått i övre högra hörnet.
 • Bekräftad
  Bekräftade bokningar visas på offentliga schemasidor och är alltså synliga för studenter.
  I bokningsinfo anges dessa som Fullständiga och visas visuellt utan någon speciellt indikation.

Ändra bokningsstatus

Du justerar en boknings status genom att högerklicka på bokningen, välja Status och sedan den status du vill tilldela.

Högerklicka och välj status för att växla status på bokningen

Det går även att massändra status med hjälp av en Bokningslista. Se massändring för detaljer.

Initial bokningsstatus

Som standard blir en vanlig bokning Bekräftad. Detta går dock att ändra ifall ni har en schemaläggningsprocess där ni jobbar med status.

Välj ”Kontoinställningar” i sidomenyn. Under ”Bokningsstatus” kan du välja vilken status dina bokningar ska ha när den skapas.

Ändra statusinställning