Camtasia Studio / SnagIt uppgradering

Om du har en Camtasia Studio/SnagIt licens via ITS som omfattar underhåll/uppgraderingar men inte använder den senaste versionen, kan du hämta senaste versioner via följande länkar.

Camtasia

SnagIt

För registrerade licenser (registrering görs via ITS programserver) kan du få korrekt produktnyckel via ITS.