Hur spelar jag in ett samtal eller möte i Skype för företag?

1. För att spela in ett samtal i Skype för företag behöver du skapa ett möte.
Detta gör du genom att klicka på pilen bredvid kugghjulet och sedan Möte nu.

2. Bjud in deltagande, symbolen enligt bild -> bjud in fler -> Skriv in vilka personer du vill ska delta i mötet.

3.  Klicka på punkterna … -> Starta inspelning

4. När du är klar med inspelningen stoppar du den på fyrkanten i botten av rutan och väntar tills filen har bearbetats färdigt.

5. Du kan följa processen genom att öppna inspelningshanteraren.

Mappen där inspelningen hamnat, ifall inga inställningar ändrats läggs under din användare.
Öppna utforskaren och kolla under Bibliotek\Filmer så ska din inspelning sparats där.

Mappen finns lagrad här:
C:\Users\”DITTNAMN”\Videos\Lync-inspelningar\

Skype för företag mötesikon borta i Outlook (Windows)

Nedanför ser du en bild på hur det kan se ut när möte tillägget blivit inaktiverat:

1. Gå till Arkiv.

2. Gå till Alternativ.

3. Välj Tillägg, i bilden nedan ser vi att Skype Meeting Add-in for Microsoft Office 2016 är inaktiverat, klicka på Gå …

4. Bocka i Skype Meeting Add-in for Microsoft 2016, klicka sedan OK.

5. Avsluta och starta Outlook igen, nu ska du se ikonen under kalender.
Ifall du inte kan aktivera tillägget så kan det hända att tillägget blivit korrupt, prova då att installera om Office-paketet.

 

Hur du byter PIN-kod för fast telefon

1. Börja med ansluta till: https://dialin.umu.se

2. Klicka på Logga in.

3. Skriv in ditt Umu-id och lösenord, t.ex. AD\abcd1234 och logga in.

4. När du loggat in klicka på Återställ din PIN-kod.

5. Skriv in en ny PIN-kod bestående av 4 siffror och klicka på OK.

Installera CopyPrint på AD-ansluten dator

Så här installerar du Umu-copyprint på en dator som är ansluten till Umu AD.

1. Klicka på Start (Windows-loggan).

2. Skriv in \\umu-copyp-spool.ad.umu.se\UmU-copyprint

3. Välj Öppna i dialogrutan om den kommer upp.

4. Drivrutiner installeras automatiskt och skrivarikonen dyker upp med namnet UmU-copyprint.

OBS! Om du har den gamla skrivare som heter UmU_Copyprint (understräck!) kan du ta bort den.

Vid utskrift kommer dokumenten först att läggas som pausade i printerkön till dess att de skrivs ut på skrivaren.

Installera Copyprint för Mac (Installationsfil)

Skapa ett extra admin-konto för att kunna redigera ditt primära konto.

Detta är väldigt viktigt, för att säkerställa att du fortfarande kan administrera datorn om något går fel när ditt kontot redigeras.

Om du inte har möjlighet eller inte vill byta kontonamn så kan du även tanka ner denna installationsfil:
 cups_copyprint_user


Hoppa till Installation av Copyprint ifall din Mac är ansluten till AD, du har kört installationsfilen eller kontonamnet på ditt konto är detsamma som ditt Umu-id.

1. Gå till Äpplet (längst upp till vänster).
2. Öppna Systeminställningar
3. Klicka på Användare och grupper.

4. Lås upp genom att klicka på låset, välj sedan + tecknet.

5. Skapa ett nytt Administratörskonto, välj ett enkelt lösenord (kontot ska ändå raderas senare).

6. När du skapat användaren så ska det se ut ungefär som nedan, ett nytt Adminkonto under Andra användare.

7. Logga ut din användare och logga sedan in med det nyskapade adminkontot.

8. Navigera dig tillbaka till Användare och grupper.

9.  Högerklicka eller CTRL-klicka på din vanliga användare i vänsterkolumnen (ifall hänglåset är låst, lås upp) och välj Avancerade inställningar.

10. Skriv in ditt Umu-id i fältet Kontonamn OBS! Ändra inga andra fält!

11. Klicka på OK och stäng Systeminställningar.

12. Logga ut adminkontot och logga in med din användare.

13. Nu är kontot redo för installation av Copyprint, kontrollera att du kan låsa upp Användare och grupper med ditt vanliga konto innan du raderar adminkonto.

Installation av Copyprint

OBS! Ifall du har klienthanterad Mac kan du installera UmU_copyprint via Self Service appen

 

1. Ladda ned zip-filen UmU_copyprint.
2. Packa upp och kör filen (ifall installationen inte startar, håll in CTRL och klicka på filen och välj öppna).
3. Följ anvisningarna i installationen.

När installationen är klar ska det finnas fyra skrivare som heter:
UmU_copyprint_color_A4
UmU_copyprint_color_A3
UmU_copyprint_mono_A4
UmU_copyprint_mono_A3

Rensa komplettera automatiskt för kontakt i Outlook

Nedan följer en lösning på hur du tar bort en sparad kontakt som kommer upp som förslag när du ska lägga till en e-postadress.
Detta kan även lösa problemet ”#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found“.

 1. Starta Outlook
 2. Skapa Ny e-post
 3. Klicka på Till… och sök efter en användare
 4. Använd pil ner och markera kontakten du vill ta bort
 5. Klicka på krysset intill för att ta bort förslaget.

 

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Vid nerladdning av root-certifikatet (UMU-CAROOT-CA) behöver man inte kryssa i rutorna.

5. I Chromes adressfält, skriv chrome://settings/certificates, välj fliken Auktoriteter. Klicka på Importera

6. Gå till Nedladdade filer, importera filen UMU-CAROOT-CA2. Observera att du kan behöva välja att visa Alla filer för att filen ska visas.

7. Gå till Dina certifikat, välj Importera och bind till enhet ditt ”Umu-id” certifikat, här kommer du bli tillfrågad lösenordet som du skrev ner/kopierade från punkt 3.

Ställ in din Chromebook att använda certfikat

1. Öppna Chrome igen och gå till chrome://settings. Under sektionen Nätverk expandera Lägg till anslutning och välj Lägg till Wi-Fi.

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • SSID eduroam
 • Välj TLS eller EAP-TLS som EAP method  (versionsberoende)
 • Välj none som Phase 2 authentication (om det är tillgängligt)
 • Server CA-certifikat UMU-CAROOT-CA
 • Användarcertifikat UMU-CA0003-CA
 • Identitet Umu-id i (ex. “abcd0001@ad.umu.se”)
 • Bocka för Spara identitet och lösenord
 • Klicka på Anslut

Min backup – byt lösenordet för anknutna

Byte av lösenord i backup-tjänsten Crashplan för anknutna

1. För att anknutna ska kunna byta lösenord till Min backup (Crashplan) behöver de logga in på
https://administrationsverktyg.umu.se/Backup med sitt Umu-id

2. Fyll i nytt lösenord och bekräfta lösenordet

3. Tryck på Ändra lösenord.

Min backup för Windows

Min backup är aktiverat för alla anställda.

För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig.
När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för.

1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id

2. Gå till Apphämtningar, välj klient efter det operativsystem ni har på er dator så kommer filen att laddas ned.

apphämtningssida, backup

3. Kör filen som laddades ned och klicka Nästa

4. Om du godtar villkoren i licensavtalet, klicka Nästa

5. Om du vill byta installationsmapp kan du göra det i detta steg. Annars klicka Nästa

6. Klicka Installera, och sedan Klart när installationen är färdig.

7. När installationen är klar starta CrashPlan och ange UmU-id och serveradress minbackup.umu.se.

8. Logga in med Umu-id

9. Klicka på Hantera filer för att komma vidare för att välja vilka filer du vill ta backup på. OBS! standard är enbart Mina dokument.

Ställa in eduroam för Windows 10 (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

1. Gå till trådlösa nät och anslut till Umu wifi.

2. Ange ditt Umu-ID (umu-id@ad.umu.se) och lösenord, klicka på Logga in.
Ifall du inte blir efterfrågad att logga in, starta din webbläsare och öppna http://www.eduroam.umu.se/ så omdirigeras du till rätt sida.

3. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

4. Ange uppgifter om din dator och klicka på Continue.

5. Ciscos installationsprogram tankas ner, välj att köra den genom att klicka på Kör (bilden är för Microsoft Edge).
Svara Ja ifall det kommer upp några frågor.

6. Klicka på Start.

7. Klicka på Ja.

8. När du ser bilden nedan så ska datorn vara ansluten till eduroam.
Om datorn inte anslutit automatiskt gå tillbaka till trådlösa nät och välj att ansluta till eduroam.
Om det finns fler certifikat att välja mellan så är det umu-id@ad.umu.se.