Förlängd skrivtid i Cambros verktyg Uppgifter

Om en eller flera student har fått förlängd skrivtid för en uppgift i Cambro, kan du skapa en grupp för dessa studenter och låta dem få en särskild uppgift,  där inlämningsdatum/tid är förlängd.

Det kan vara bra att dölja gruppen för förlängd skrivtid för övriga studenter, eftersom vi inte vill peka ut vilka studenter som har fått förlängd skrivtid.

  1. Dölj grupptillhörighet i verktyget Deltagarlista (Om du inte har verktyget deltagarlista aktiverad i kursen kan du hoppa över det här steget). Gå till verktyget Deltagarlista i navigationsmenyn och under fliken Behörighet försäkra dig om att rollen Studenter inte kan se Grupper. Det ska alltså inte finnas någon bock i rutan för ”Visa Grupper” i kolumnen Student.
  2. Gör en kopia av din uppgift. Ta en kopia på den uppgift du gjort till studenter utan förlängd skrivtid. I listan av uppgifter så väljer du din första uppgift under uppgiftens titel kan du klickar på länken ”Kopiera”. Då får du en kopia på Uppgiften. Samma namn men med tilläget Copy i titeln.
  3. Skapa en grupp för förlängd skrivtid. Gå till Sajtinformation och klicka på fliken Grupper. Skapa en grupp som förslagsvis heter ”Förlängd skrivtid”. Lägg in studenten eller studenterna som ska ha förlängd skrivtid i gruppen. Har du bara en student med förlängd skrivtid kommer gruppen bara att ha en medlem.
  4. Ändra inställningar för den kopierade uppgiften. I listan över uppgifter klickar du på ”Ändra”. Uppdatera titeln med t.ex. ”Förlängd skrivtid –  Uppgiftsnamn” och utöka tiden för uppgiften så att den har den förlängda skrivtiden. Gå sedan ner till rubriken Tillgänglighet. Kryssa i ”Visa för för utvalda grupper”. Välj sedan gruppen ”Förlängd skrivtid” och spara. Endast medlemmar i den här gruppen kommer att se båda uppgifterna. Instruera studenter med förlängd skrivtid att välja rätt uppgift.

Nu har du skapat en ”extra” uppgift för en enskild student eller en grupp studenter, där studenterna kan välja uppgiften med den förlängda skrivtiden.

Vi dolde grupper för studenter i deltagarlistan för att studenter inte ska se att det finns en grupp som heter Förlängd skrivtid i kursen.

Glöm inte att publicera uppgifterna.

 

Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

  1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
  2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Importera material från annan sajt

Observera! De verktyg du vill importera material från måste finnas på sajten dit materialet ska kopieras.

Steg 1

Gå till sajten dit du vill importera material. Klicka på Sajtinformation.

sajtinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Klicka på Importera från sajt.

 

 

 

 

Steg 3

Välj hur den importerade informationen ska kombineras med befintlig information på sajten. Är du osäker rekommenderas att välja Jag vill slå ihop min information.

Steg 4

Du ser nu en lista över alla sajter där du är medlem. Sätt en bock framför den eller de sajter du vill hämta material från. Klicka Fortsätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 5

Sätt en bock framför de verktyg vars material du vill importera. Valde du flera sajter i föregående steg ser du alla sajterna, och kan även importera material från samma verktyg (t.ex. Filsamling) i flera sajter.

Observera att endast de verktyg som finns tillgängliga på din sajt är valbara från andra sajter. Saknar du något verktyg i listan får du avbryta importen och börja med att lägga till verktyget på sajten.

Klicka på Spara.

 

 

Lägg till UmU Play på sajt i Cambro

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster.

Lägg till och ta bort verktyg

 

Steg 2

Klicka på Lägg till verktyg.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 3

Leta upp UmU Play i listan över verktyg (under Förmedla information, material och resurser) och sätt en bock framför verktygsnamnet.

lägg till Umu-play

Steg 4

Klicka på Fortsätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas i din sajt, och således också menyn till vänster

lägg till Umu-play

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster.

Lägg till och ta bort verktyg

 

Steg 2

Klicka på Lägg till verktyg.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 3

För att lägga till ett verktyg klickar du i checkboxen som finns före det verktyg du vill lägga till. Om du vill ta bort verktyg avmarkerar du samma checkbox. Du kan växla mellan att se och dölja alla unika verktyg genom att klicka på visa/dölj alla.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 4

Klicka på Fortsätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas i din sajt, och således också menyn till vänster

Kopiera projektsajt

Steg 1

Gå till Sajtinforamtion på den sajt som du vill kopiera och välj Kopiera sajt.

kopiera projektsajt

 

Steg 2

Ange namnet som du vill att den nya projektsajten skall ha och tryck skapa. Din nya projektsajt är nu skapad och innehåller samma resurser & verktyg som den du kopierade.

kopiera projektsajt

Inaktivera deltagare/student

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster

Steg 2

Leta upp deltagaren du vill inaktivera i listan, klicka på rullgardinsmenyn till höger och välj Inaktiv.

Steg 3

Klicka på Uppdatera deltagare längst ned på sidan.

 

Gör resultat synliga för studenter

Delresultat är ofta förinställda på att vara osynliga för studenterna. Denna guide visar hur man ändrar huruvida studenter ser delresultaten eller ej.

Steg 1

Klicka på listpilen för det delresultat du vill redigera och välj Redigera delresultat.

delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Inställningar för det delresultat du valt att redigera. Kryssa i rutan för Gör synligt för studenterna? för att göra delresultatet synligt för studenterna.

ändra delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Symboler i form av ett överkorsat öga och en kalkylator indikerar huruvida resultat och delresultat är synliga för studenterna respektive inkluderat i beräkningen av kursresultat?. I bildexemplet nedan är kursresultatet dolt för studenter. M

uppdaterat delmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Studentvyn

Såhär ser det ut för studenter när de går in i verktyget Resultat. Det inringade är slutbetyget för kursen. De kan även se de delmål du har publicerat.

resultat

Skapa delmål och ställ in poäng

Cambro sätter automatiskt ett slutbetyg på studenterna. Det blir ibland fel. För att skriva över manuellt vilket betyg respektive student skall ha, klicka i de uppgifter du använder för bedömning.

Steg 1

Klicka på listpilen och välj Åsidosätt kursresultat.

åsidosätt resultat

Steg 2

Skriv sedan in det betyg du vill att studenten skall få. När du är nöjd, tryck Enter (på tangentbordet).

 

 

 

skriv över betyg

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Nu är betyget överskrivet och studenter ser endast det betyg du skrivit in manuellt.

Observera att inmatningen av nytt betyg måste stämma överens med betygsskalan för kursen.
Du finner den under Resultat-Inställningar.

nytt betyg

Plagiatkontroll i Uppgifter via Ouriginal (”Urkund”)

Det är enkelt och smidigt att plagiatkontrollera inlämningar när man använder verktyget Uppgifter. Plagiatkontrollen sköts av Ouriginal (som tidigare hette ”Urkund”), och som lärare får man en översikt över resultatet direkt i Cambro samt möjlighet att via en direktlänk till rapporten i Ouriginal detaljstudera granskningen,

 

Så här gör man för att ställa in en uppgift för plagiatkontroll:

Steg 1

Börja med att antingen skapa en ny uppgift, eller redigera en befintlig uppgift. I Typ av inlämning måste du välja Enbart uppladdning av enstaka fil. Ouriginal kan för närvarande endast hantera en fil per inlämning.

Steg 2

Under rubrik Plagiatkontroll (Ouriginal/Urkund) markerar du med en bock att plagiatkontroll ska ske. När du kryssar i bocken kommer informationstext att visas. Vänligen observera att du bör upplysa studenten redan i uppgiftens instruktioner om att:

Plagiatkontroll kommer att äga rum (gärna med en kompletterande länk till universitetets text om fusk och plagiat: http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf).
Studenten måste spara sin fil i någon av de specifika filformat som framgår i texten på Cambro.
Ta också ställning till om studenten ska ges möjlighet att ta del av rapporten från Ouriginal.

 

 

 

 

 

Bra att känna till

Uppgifter vars inlämningar granskas av Ouriginal markeras med en röd ”rosett” i översiktsvyn.
Återinlämningar bör hanteras i en ny uppgift. Om återinlämningar tillåts i ursprungsuppgiften tvingas studenten radera den först uppladdade filen innan den reviderade filen kan laddas upp, vilket kan skapa osäkerhet hos studenten.

Hantera inlämningar med plagiatkontroll via Ouriginal

Då en student lämnat in uppgiften med bifogad fil skickas filen till Ouriginal. Granskningsprocessen kan ta några timmar, beroende på belastningen hos Ouriginal. Det framgår i rättningsvyn för uppgiften om processen är klar eller inte.

När studenternas inlämningar granskats av Ouriginal visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Ouriginal i rättningsvyn.

Grön färg innebär att Ouriginal identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet.
Gula nyanser indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat.
Svart färg indikerar mycket stor andel plagiat.

Viktigt! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Ouriginal för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.

 

 

 

 

 

 

För att granska en inlämnings Ouriginal-rapport behöver du öppna studentens inlämning genom att klicka på hens namn. Därefter klickar du på Visa rapport vid rubrik Rapport från Ouriginal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas en ny webbsida där du ser Ouriginal-rapporten.

I den övre vänstra rutan finner du fakta om inlämningen inklusive en nedladdningslänk till studentens inlämning. Samma fil finns även att ladda ned från inlämningen i Cambro. I denna ruta finner du också uppgift om procentuell andel av dokumentet som identifierats härröra från andra källor.
I den stora rutan nedtill i fönstret ser du texten från inlämningen, med markeringar i vänstra marginalen för varje textdel som även återfinns i en extern källa – det vill säga text som möjligtvis kan vara plagiat. Genom att klicka på markeringen visas den identifierade källans text direkt till höger, och det är lätt att kontrollera likheter och skillnader. Du ser också hur stor del av dess textmassa som är identisk med den externa källan, vilket innebär att även texter som delvis ändrats kan identifieras.
När du klickat på en markering kommer också en länk till den externa källan att markeras i rutan i fönstrets övre vänstra kant.
Ouriginal har en demo-rapport där du kan utforska dess funktioner, du hittar den här samt i länksamlingen till höger på skärmen.