Förlängd skrivtid i Cambros verktyg Uppgifter

Om en eller flera student har fått förlängd skrivtid för en uppgift i Cambro, kan du skapa en grupp för dessa studenter och låta dem få en särskild uppgift,  där inlämningsdatum/tid är förlängd.

Det kan vara bra att dölja gruppen för förlängd skrivtid för övriga studenter, eftersom vi inte vill peka ut vilka studenter som har fått förlängd skrivtid.

  1. Dölj grupptillhörighet i verktyget Deltagarlista (Om du inte har verktyget deltagarlista aktiverad i kursen kan du hoppa över det här steget). Gå till verktyget Deltagarlista i navigationsmenyn och under fliken Behörighet försäkra dig om att rollen Studenter inte kan se Grupper. Det ska alltså inte finnas någon bock i rutan för ”Visa Grupper” i kolumnen Student.
  2. Gör en kopia av din uppgift. Ta en kopia på den uppgift du gjort till studenter utan förlängd skrivtid. I listan av uppgifter så väljer du din första uppgift under uppgiftens titel kan du klickar på länken ”Kopiera”. Då får du en kopia på Uppgiften. Samma namn men med tilläget Copy i titeln.
  3. Skapa en grupp för förlängd skrivtid. Gå till Sajtinformation och klicka på fliken Grupper. Skapa en grupp som förslagsvis heter ”Förlängd skrivtid”. Lägg in studenten eller studenterna som ska ha förlängd skrivtid i gruppen. Har du bara en student med förlängd skrivtid kommer gruppen bara att ha en medlem.
  4. Ändra inställningar för den kopierade uppgiften. I listan över uppgifter klickar du på ”Ändra”. Uppdatera titeln med t.ex. ”Förlängd skrivtid –  Uppgiftsnamn” och utöka tiden för uppgiften så att den har den förlängda skrivtiden. Gå sedan ner till rubriken Tillgänglighet. Kryssa i ”Visa för för utvalda grupper”. Välj sedan gruppen ”Förlängd skrivtid” och spara. Endast medlemmar i den här gruppen kommer att se båda uppgifterna. Instruera studenter med förlängd skrivtid att välja rätt uppgift.

Nu har du skapat en ”extra” uppgift för en enskild student eller en grupp studenter, där studenterna kan välja uppgiften med den förlängda skrivtiden.

Vi dolde grupper för studenter i deltagarlistan för att studenter inte ska se att det finns en grupp som heter Förlängd skrivtid i kursen.

Glöm inte att publicera uppgifterna.

 

Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

  1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
  2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Skapa en ny kurs i Cambro eller Moodle

Guiden beskriver hur du skapar en kurssajt i Umeå universitets centrala lärplattformar, Cambro eller Moodle.

Observera att det inte går att skapa kurser för vårterminen 22.
Från och med vt-22 ska alla kurssajter skapas i Canvas

För att skapa, kopiera och administrera kurssajter i Cambro och Moodle används applikationen Kursadministration. Här lägger du även till tillfälleskoder på kursen med koppling till Ladok.

  1. Gå till www.kursadministration.umu.se
  2. Logga in med Umu-id

Du kan även nå Kursadministration genom lärplattformarnas startsida.

Cambro

Moodle

 

 

 

 

 

 

 

3. Inne i Kursadministration, klicka på Skapa ny kurssajt

 

4. Välj i vilken lärplattform du vill skapa kursen i. Klicka sedan på Nästa.

 

5. Skriv in anmälningskod, kurskod eller kursnamn i sökrutan och klicka sedan på Sök. Notera att du även kan även filtrera mellan terminer. Klicka sedan på Välj vid den aktuella kursen i listan.

I vissa fall kan systemet varna att ”Kurssajten finns redan!”, scrolla då längst ner på sidan och klicka på Fortsätt – Skapa en till kurssajt 

6. Nu är det dags att namnge kurssajten, välj något av namnförslagen som Kursadministration genererar eller bocka i rutan Eget namn och skriv namnet för kursen. Namnet kommer visas för användare i lärplattformen.

7.  I steg 3. Struktur väljer du någon av mallarna eller att kopiera en befintlig kurssajt.

Vid kopiering: Sök på kursnamn, kurskod eller anmälningskod och välj aktuell kurs från listan.

(OBS! För att kopiera en kurssajt måste kursen finnas registrerad i Kursadministration. Du måste dessutom finnas tillagd på kursen i Kursadministration, det räcker alltså inte att du är inlagd som lärare på kursen inne i Cambro eller Moodle. För att lägga till dig på en befintlig kurs – gå till startsidan på Kursadministration och klicka på ”Lägg till mig på kurssajt”.)

När du valt mall eller kurs att kopiera, klicka på Nästa.

8. I steg 4. Personal väljer du din roll på kursen samt lägger till ev. kollega. Det går även att komplettera i efterhand. När du är klar klickar du på Nästa.

9. I steg 5. Studenter kan du bestämma vilka grupper av studenter som ska läggas till på kurssajten och vilken åtkomst de ska ha. Du kan koppla flera studentgrupper/ anmälningskoder till samma kurssajt.

”Antagna och registrerade” betyder att alla studenter som är antagna eller registrerade i Ladok kan se kurssajten, alternativet ”Endast registrerade” betyder att bara registrerade studenter på kursen kan se kurssajten.
OBS! En rekommendation är att välja alternativet Ingen åtkomst om du vill jobba vidare med kursens innehåll och struktur innan kurssajten blir synlig för studenter. När du känner dig färdig med kursens innehåll kan du istället gå tillbaka till Kursadministration och på startsidan välja Ändra mina kurssajter och aktivera tillgång för studentgrupperna/anmälningskoderna.

När du valt aktuella anmälningskoder och deras åtkomst till kursen klickar du på Nästa.

10. Slutligen i steg 6. Sammanställning presenteras en översikt av kursen, kontrollera och klicka på Skapa.

Din kurs är nu skapad! Det kan ta några minuter innan den blir synlig i aktuell lärplattform.

Betygsätt test och quiz

De flesta frågetyperna i Test och quiz betygsätts automatiskt av systemtet. Dock behöver du manuellt bedöma Kort svar/Uppsats, Ladda upp en fil och Ljudinspelning. Du kan också justera resultat som betygsatts automatiskt, lägga till kommentarer eller ge delpoäng.

Steg 1

Gå till Test och quiz.

Välj Test och quiz i vänstermenyn. Klicka på fliken Publicerade test och välj Poäng i rullgardinsmenyn vid det test du vill betygsätta. Alternativt kan du klicka på antalet inlämningar.

 

översikt

Steg 2

Fyll i poängkorrigeringar och kommentarer.

För att justera totalpoängen för testet:

Fyll i plus- eller minuspoäng i kolumnen Korrigering.
Skriv en kommentar i kolumnen Kommentar till student.
Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.

Notera: Kolumnen Total poäng visar din korrigering efter att du har sparat dina ändringar.

poäng

 

Steg 3


Betygsätt via student.

Om du vill betygsätta en enskild inlämning, klicka på studentens namn.

Översikt

 

Steg 4

Visa och lägg till poäng/kommentarer för student.

Den enskilda studentens inlämning kommer visas med alla frågor respektive svar i testet. Du har möjlighet att justera kommentarer och poäng för alla frågor i testet. Du kan också lägga till bilagor om du vill ge ytterligare feedback för en fråga. Kom ihåg att klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar!

poäng och kommentarer

Steg 5

Betygsätt via fråga.

Om du föredrar att betygsätta en fråga i taget för alla inlämningar, klicka på Frågor i testmenyn.

frågor

Steg 6

Välj fråga och fyll i poäng/kommentarer.

Alla studenternas svar kommer visas för den frågan. För att betygsätta fråga:

Välj numret på frågan du vill bedöma i listan över testets frågor.
Fyll i poäng för varje student.
Fyll eventuellt i kommentarer eller lägg till bilagor.

poängSteg 7

Spara.

Spara dina ändringar genom att klicka på Uppdatera.

Importera material från annan sajt

Observera! De verktyg du vill importera material från måste finnas på sajten dit materialet ska kopieras.

Steg 1

Gå till sajten dit du vill importera material. Klicka på Sajtinformation.

sajtinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Klicka på Importera från sajt.

 

 

 

 

Steg 3

Välj hur den importerade informationen ska kombineras med befintlig information på sajten. Är du osäker rekommenderas att välja Jag vill slå ihop min information.

Steg 4

Du ser nu en lista över alla sajter där du är medlem. Sätt en bock framför den eller de sajter du vill hämta material från. Klicka Fortsätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 5

Sätt en bock framför de verktyg vars material du vill importera. Valde du flera sajter i föregående steg ser du alla sajterna, och kan även importera material från samma verktyg (t.ex. Filsamling) i flera sajter.

Observera att endast de verktyg som finns tillgängliga på din sajt är valbara från andra sajter. Saknar du något verktyg i listan får du avbryta importen och börja med att lägga till verktyget på sajten.

Klicka på Spara.

 

 

Lägg till UmU Play på sajt i Cambro

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster.

Lägg till och ta bort verktyg

 

Steg 2

Klicka på Lägg till verktyg.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 3

Leta upp UmU Play i listan över verktyg (under Förmedla information, material och resurser) och sätt en bock framför verktygsnamnet.

lägg till Umu-play

Steg 4

Klicka på Fortsätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas i din sajt, och således också menyn till vänster

lägg till Umu-play

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster.

Lägg till och ta bort verktyg

 

Steg 2

Klicka på Lägg till verktyg.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 3

För att lägga till ett verktyg klickar du i checkboxen som finns före det verktyg du vill lägga till. Om du vill ta bort verktyg avmarkerar du samma checkbox. Du kan växla mellan att se och dölja alla unika verktyg genom att klicka på visa/dölj alla.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 4

Klicka på Fortsätt (längst ned på sidan) när du gjort dina val.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 5

Kontrollera så att dina uppgifter stämmer och klicka på Spara.

Lägg till och ta bort verktyg

Steg 6

Nu skall de verktyg du lagt till finnas i din sajt, och således också menyn till vänster

Kopiera projektsajt

Steg 1

Gå till Sajtinforamtion på den sajt som du vill kopiera och välj Kopiera sajt.

kopiera projektsajt

 

Steg 2

Ange namnet som du vill att den nya projektsajten skall ha och tryck skapa. Din nya projektsajt är nu skapad och innehåller samma resurser & verktyg som den du kopierade.

kopiera projektsajt

Inaktivera deltagare/student

Steg 1

Gå till din sajt i Cambro och klicka på Sajtinformation i menyn till vänster

Steg 2

Leta upp deltagaren du vill inaktivera i listan, klicka på rullgardinsmenyn till höger och välj Inaktiv.

Steg 3

Klicka på Uppdatera deltagare längst ned på sidan.

 

Gör resultat synliga för studenter

Delresultat är ofta förinställda på att vara osynliga för studenterna. Denna guide visar hur man ändrar huruvida studenter ser delresultaten eller ej.

Steg 1

Klicka på listpilen för det delresultat du vill redigera och välj Redigera delresultat.

delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2

Inställningar för det delresultat du valt att redigera. Kryssa i rutan för Gör synligt för studenterna? för att göra delresultatet synligt för studenterna.

ändra delresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Symboler i form av ett överkorsat öga och en kalkylator indikerar huruvida resultat och delresultat är synliga för studenterna respektive inkluderat i beräkningen av kursresultat?. I bildexemplet nedan är kursresultatet dolt för studenter. M

uppdaterat delmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Studentvyn

Såhär ser det ut för studenter när de går in i verktyget Resultat. Det inringade är slutbetyget för kursen. De kan även se de delmål du har publicerat.

resultat