Skapa delmål och ställ in poäng

Cambro sätter automatiskt ett slutbetyg på studenterna. Det blir ibland fel. För att skriva över manuellt vilket betyg respektive student skall ha, klicka i de uppgifter du använder för bedömning.

Steg 1

Klicka på listpilen och välj Åsidosätt kursresultat.

åsidosätt resultat

Steg 2

Skriv sedan in det betyg du vill att studenten skall få. När du är nöjd, tryck Enter (på tangentbordet).

 

 

 

skriv över betyg

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3

Nu är betyget överskrivet och studenter ser endast det betyg du skrivit in manuellt.

Observera att inmatningen av nytt betyg måste stämma överens med betygsskalan för kursen.
Du finner den under Resultat-Inställningar.

nytt betyg

Plagiatkontroll i Uppgifter via Ouriginal (”Urkund”)

Det är enkelt och smidigt att plagiatkontrollera inlämningar när man använder verktyget Uppgifter. Plagiatkontrollen sköts av Ouriginal (som tidigare hette ”Urkund”), och som lärare får man en översikt över resultatet direkt i Cambro samt möjlighet att via en direktlänk till rapporten i Ouriginal detaljstudera granskningen,

 

Så här gör man för att ställa in en uppgift för plagiatkontroll:

Steg 1

Börja med att antingen skapa en ny uppgift, eller redigera en befintlig uppgift. I Typ av inlämning måste du välja Enbart uppladdning av enstaka fil. Ouriginal kan för närvarande endast hantera en fil per inlämning.

Steg 2

Under rubrik Plagiatkontroll (Ouriginal/Urkund) markerar du med en bock att plagiatkontroll ska ske. När du kryssar i bocken kommer informationstext att visas. Vänligen observera att du bör upplysa studenten redan i uppgiftens instruktioner om att:

Plagiatkontroll kommer att äga rum (gärna med en kompletterande länk till universitetets text om fusk och plagiat: http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf).
Studenten måste spara sin fil i någon av de specifika filformat som framgår i texten på Cambro.
Ta också ställning till om studenten ska ges möjlighet att ta del av rapporten från Ouriginal.

 

 

 

 

 

Bra att känna till

Uppgifter vars inlämningar granskas av Ouriginal markeras med en röd ”rosett” i översiktsvyn.
Återinlämningar bör hanteras i en ny uppgift. Om återinlämningar tillåts i ursprungsuppgiften tvingas studenten radera den först uppladdade filen innan den reviderade filen kan laddas upp, vilket kan skapa osäkerhet hos studenten.

Hantera inlämningar med plagiatkontroll via Ouriginal

Då en student lämnat in uppgiften med bifogad fil skickas filen till Ouriginal. Granskningsprocessen kan ta några timmar, beroende på belastningen hos Ouriginal. Det framgår i rättningsvyn för uppgiften om processen är klar eller inte.

När studenternas inlämningar granskats av Ouriginal visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Ouriginal i rättningsvyn.

Grön färg innebär att Ouriginal identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet.
Gula nyanser indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat.
Svart färg indikerar mycket stor andel plagiat.

Viktigt! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Ouriginal för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.

 

 

 

 

 

 

För att granska en inlämnings Ouriginal-rapport behöver du öppna studentens inlämning genom att klicka på hens namn. Därefter klickar du på Visa rapport vid rubrik Rapport från Ouriginal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas en ny webbsida där du ser Ouriginal-rapporten.

I den övre vänstra rutan finner du fakta om inlämningen inklusive en nedladdningslänk till studentens inlämning. Samma fil finns även att ladda ned från inlämningen i Cambro. I denna ruta finner du också uppgift om procentuell andel av dokumentet som identifierats härröra från andra källor.
I den stora rutan nedtill i fönstret ser du texten från inlämningen, med markeringar i vänstra marginalen för varje textdel som även återfinns i en extern källa – det vill säga text som möjligtvis kan vara plagiat. Genom att klicka på markeringen visas den identifierade källans text direkt till höger, och det är lätt att kontrollera likheter och skillnader. Du ser också hur stor del av dess textmassa som är identisk med den externa källan, vilket innebär att även texter som delvis ändrats kan identifieras.
När du klickat på en markering kommer också en länk till den externa källan att markeras i rutan i fönstrets övre vänstra kant.
Ouriginal har en demo-rapport där du kan utforska dess funktioner, du hittar den här samt i länksamlingen till höger på skärmen.

Länka till film publicerad på play.umu.se

 

Förutsättningar

  • Du har en film i play.umu.se och du vill kunna skicka en länk till en av dina filmer till någon eller publicera en länk till din film på en webbsida. OBS! Om du vill publicera din video i någon av lärplattformarna Cambro eller Moodle gör du det inifrån respektive lärplattform och menyn ”UmU Play – Min media”.
  • Du är inloggad i Umu Play

Steg 1.

Gå till Min Media och klicka på den film du vill länka till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2.

Klicka på ÅTGÄRDER och sedan på Publicera

Steg 3. 

Klicka på Inte listad och sedan på Spara. Sedan klickar du på Dela.

Kopiera sedan länken till din film och klistra in den i ditt mail eller om du vill lägga länken till din film i Moodle eller Cambro

 

Ingen video (svart bild) när du klickar på länk från play.umu.se

Om du klickar på en länk till en videofilm från play.umu.se, så kan det uppstå att filmen är helt svart. För att komma till rätta med detta så bör du tömma webbläsarens cacheminne. Beroende på vilken webbläsare du använder ser förfarandet olika ut. Följande manual visar stegen för olika webbläsare.

Rensa cache, cookies och historia i din webbläsare

 

Ladda upp videofil i Cambro

Här följer en guide om hur du gör för att ladda upp en videofil i Cambro. Om du vill spela in en videopresentation med hjälp av UmU Play går du i stället till den här guiden.

Steg 1

Utgångspunkten är att du loggat in i Cambro och att du klickat på fliken Hem och sedan valt UmU Play-Min media i navigationsmenyn till vänster.

Steg 2

Klicka på knappen Lägg till ny och välj sedan Media uppladdning

Godkänn villkoren och klicka sedan på den blå knappen där det står, Choose a file to upload

Steg 3

Välj den film du vill ladda upp från din dator. Klicka på Öppna. Under tiden videon laddas upp till Cambro kan du fyll i information om videon (Titel, beskrivning o.s.v.).  Låt videon vara privat tills vidare. I en annan guide visar vi hur du publicerar din video i en kurs (Du kan alltså välja att publicera videon direkt till en kurs mediabibliotek i det här steget – men vi gör inte det i den här guiden). När videon laddas upp kan du gå till ditt videobibliotek. Du hittar nu din video längst upp i listan över dina videofiler. Har du inga videofiler sedan tidigare har du nu laddat upp din första video i Cambro. Om du har fler videofiler som du vill ladda upp börjar du bara om från början och följer guiden.

UmU Play i Cambro

UmU Play ger dig som lärare och student möjlighet att skapa och hantera video direkt i Cambro

UmU Play består av två delar. En del som heter UmU Play – Min media och en del som heter UmU Play inne i en kurssajt. Min media är ditt personliga videobibliotek där du kan ladda upp dina videofiler. Dessa videofiler kan du sedan publicera inne i en eller flera kurssajter. Till en kurssajt kan du lägga till ett mediagalleri – verktyget UmU PlayObservera att verktyget UmU Play inte går att aktivera i Projektsajter.

UmU Play – Min media

UmU Play - Min media

UmU Play – Min media hittar du under fliken Hem.

UmU Play-Min media hittar du i Cambros navigationsmeny när du klickat på fliken ”Min arbetsyta”.

Detta är ditt personliga videobibliotek där alla dina filmer lagras. Här kan du ladda upp video du redan har skapat från din dator eller göra nya inspelningar med hjälp av ett program som heter Capture Space. Du kan också hantera inställningar för hur ditt material skall ordnas, delas till andra användare och mycket annat.

 

UmU Play

UmU Play är ett mediagalleri där du kan publicera ett antal videofiler. UmU Play är ett verktyg i Cambro som aktiveras i kurssajten. Du som lärare aktiverar verktyget på vanligt sätt via Sajtinformation och Lägg till/ta bort verktyg. UmU Play tillåter dig att skapa ett kursgalleri med filmer som bara kan ses av de deltagarna i den aktuella kurssajten.

Aktivera verktyget UmU Play för att skapa ett mediagalleri i kursen.

Aktivera verktyget UmU Play för att skapa ett mediagalleri i kursen.

 

Spellistor

Om du har många filmer som du vill gruppera tillsammans utifrån innehåll, kan du skapa spellistor. En spellista är en samling av videofilmer som hör ihop.

En spellista med två videofilmer

En spellista med två videofilmer

Du kan också låta studenter ladda upp videofiler i galleriet. Observera att det är lärare som kan aktivera detta verktyg. Läraren kan välja att moderera vilka videofiler som får publiceras i galleriet. 

UmU Play och felmeddelandet Access Denied

Efter bytet av leverantör av tjänsten UmU Play kan vissa länkar sluta att fungera i lärplattformarna (www.cambro.umu.se och www.moodle.umu.se). Om du får felmeddelandet ”Access Denied” när du försöker titta på en inbäddad video i Moodle eller Cambro behöver du kontakta supporten för att få hjälp med dessa länkar.

Kontakta supporten genom att klicka på länken nedan. Ange vilken lärplattform det gäller. Ange också vilken kurs/sida som filmen finns på (kopiera om möjligt länk till den aktuella sidan)

Supportformulär ITS.

Utvärdering, brödtext

Skapa ett brödtextfält

Brödtext är inte en fråga där deltagarna ska ge ett svar utan ett textfält där du till exempel kan skriva in information om kursutvärderingen.

Brödtext

Brödtext

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Brödtext i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2).

Skapa brödtext

Skapa brödtext

Steg 2

Skriv in din text i fältet som dyker upp. I en kursutvärdering kan du exempelvis skriva in de förväntade studieresultaten eller länka till kursplanen. När du är nöjd, välj Spara fråga.

 

Lägg till texten

Lägg till texten

Allmänt om kursutvärderingar

Centralt i kursutvärderingsverktyget är mallar. En mall utgör själva stommen i en utvärdering, och byggs upp av de frågor du vill inkludera i din utvärdering.

Du kan skapa en utvärderingsmall som du sedan använder för fler än en kurs. Kursutvärderingsverktyget kan skicka ut påminnelser till sajtens deltagare via e-post om de glömt att göra utvärderingen. Det går också att göra en utvärdering publik, vilket möjliggör att skicka den som en länk till personer som inte har tillgång till Cambro alternativt den specifika sajten du vill utvärdera.

För att använda sig av kursutvärdering finns det två alternativ; antingen använder du din egen mall som du skapat, eller någon annans publika mall.

När du lägger in en mall i en utvärdering (oavsett om det är din egen eller någon annans) skapas en arbetskopia av mallen. Det innebär att eventuella ändringar du gör i mallen inne i utvärderingen inte förändrar själva originalet. Ändringarna kommer inte heller att sparas i någon ny mall. Det är därför bättre att först skapa/kopiera en befintlig mall och modifiera den, för att därefter använda den i en utvärdering

Det finns tre alternativ för att skapa en mall för utvärdering:

1. Skapa frågor genom Mina frågor som du sedan lägger in i en mall – Mina mallar

2. Skapa en mall via Mina mallar och skapar frågor i efterhand (Mina frågor) inne i mallen. Frågor du skapar inne i en mall sparas i Mina frågor.

3. Använda någon annans mall och lägga till/ta bort frågor (Mina frågor).

utvärdering, schematisk skiss

Utvärdering, schematisk skiss

Ta del av resultatet av en utvärdering

Steg 1

Gå till verktyget Kursutvärdering. Antingen via Min Arbetsyta, eller valfri sajt där kursutvärderingsverktyget används.

Steg 2

Nyligen avslutade utvärderingar som du skapat eller där du är lärare finner du på verktygets första sida, och du kan där klicka på länken Rapport.

Alla utvärderingar som du skapat hittar du genom att klicka på Mina utvärderingar.

Steg 3

Klicka på länken Rapport.

Utvärdering

Utvärdering

 

Steg 4

Nu ser du utvärderingens frågor och svar.

Du kan välja vad som ska visas genom att klicka på Göm alla textsvar, Göm alla kommentarer, och Visa endast skrivna svar.

Du kan exportera utvärderingen som CSV-fil, till Excel, eller till en pdf-rapport. Observera att allt innehåll i utvärderingen exporteras, och påverkas inte av vad du valt att visa/gömma på Cambrosidan.

Visning av resultat

Visning av resultat