Multipla svarsalternativ

Skapa en fråga med multipla svarsalternativ

Frågetypen Multipla svarsalternativ begränsar deltagaren till att endast kunna välja ett svar, till skillnad från Multipla svar. Du namnger själv de olika svarsalternativen som ska finnas, och bestämmer även hur många de ska vara.

Multipla svarsalternativ

Multipla svarsalternativ

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Multipla svarsalternativ i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2).

Lägg till fråga multipla svarsalternativ

Lägg till fråga multipla svarsalternativ

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. I rutorna nedanför skrivs svarsalternativen in. Grundinställningen är två alternativ, behövs fler klicka på Add scale point tills du har önskat antal.

Svarsalternativ

Svarsalternativ

Steg 3

Nedanför frågeformuläret finns det ett antal alternativ, bland annat inställningar för hur skalor ska visas – vertikalt eller horisontellt. Vertikalt radas alternativen upp som en lista (som i exemplet ovan), horisontell visar alternativen i boxar.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Inställningar

Multipla svar

Skapa en fråga med multipla svar

I frågetypen Multipla svar kan deltagaren markera ett eller flera svarsalternativ. Du namnger själv de olika svarsalternativ som ska finnas, och bestämmer även hur många de ska vara.

Multipla svar

Multipla svar

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Multipla svar i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2)

Multipla svar

Multipla svar

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. I rutorna nedanför skrivs svarsalternativen in. Grundinställningen är två alternativ, behövs fler klicka på Add scale point tills du har önskat antal.

Multipla svarsalternativ

Multipla svarsalternativ

Steg 3

Nedanför frågeformuläret finns det ett antal alternativ, bland annat inställningar för hur skalor ska visas – vertikalt eller horisontellt. Vertikalt radas alternativen upp som en lista (som i exemplet ovan), horisontell visar alternativen i boxar.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Inställningar

Kopiera och modifiera en existerande mall

Steg 1

Gå till Kursutvärdering och Mina frågeformulär.

Mallar

Mallar

Steg 2

Här listas alla dina mallar samt alla publika mallar. Dina egna mallar ligger alltid överst i listan, och de publika mallarna följer nedanför. De mallar du äger har du möjlighet att modifiera/redigera direkt, men för att använda sig av någon annans mall behöver du kopiera denna.

Leta upp den relevanta mallen och välj Kopiera till höger.

Kopiera mall

Kopiera mall

Steg 3

Nu har du en kopia, du är ägare och kan därmed modifiera/redigera mallen. För att modifiera mallen, exempelvis byta titel, justera/lägga till/ta bort frågor eller ändra ordning, klicka på Ändra.

Ändra mall

Ändra mall

Graderingsskala

Graderingsskala är en frågetyp med förutbestämda svarsalternativ (skalor). I Cambro finns ett antal olika förutbestämda skalor att välja mellan, för närvarande endast på engelska. Du kan också skapa egna skalor till din graderingsfråga, detta måste göras innan du skapar frågan.

Så här gör du: Förutsatt att du befinner dig i Cambros Kursutvärdering, klicka på Mina skalor och välj Lägg till ny skala.

Skapa en fråga av graderingsskaltyp

Steg 1

Navigera till Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Graderingsskala i rullisten, klicka på Lägg till fråga.

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. Välj sedan graderingsskala från rullisten nedanför så att alternativen passar till din fråga. Har du skapat egna skalor visas de i listan.

Välj graderingsskala

Steg 3

Under Inställningar väljer du hur du vill att skalan ska visas för deltagarna, klicka sedan på Spara fråga. Exempel på visningslägen finner du nedan.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Exempel på hur skalan kan visas

Graderingsskala

Visningsläge horisontell

 

Visningsläge vertikalt

Visningsläge vertikalt

 

Visningsläge Kompakt

Visningsläge Kompakt

 

Visningsläge Matrix

Visningsläge Matrix

 

Visningsläge Stegad

Visningsläge Stegad

Kursutvärdering i Cambro

Vad är kursutvärderingar till för?

Detta verktyg kan du använda för att skapa utvärderingsformulär som studenter sedan fyller i. Dessa utvärderingar kan sedan sammanställas och exporteras som en PDF-fil.

Tips på användning

Det första du bör göra när du vill skapa en utvärdering är en utvärderingsmall. Utvärderingsmallen kan du sedan använda för en eller flera kurser. Verktyget kan skicka ut påminnelser via e-post till sajtens deltagare om de glömt att genomföra utvärderingen. Det går att göra utvärderingen publik, och på så vis kunna skicka den som en länk till personer som inte har tillgång till sajten.

Tänk på det här

  • Alla svar på utvärderingar görs anonymt, varför detta verktyg lämpar sig bättre än Test och Quiz för att utvärdera kurser.
  • Egna (privata) mallar och publika mallar (både egna och andras) visas i samma lista. Sorteringen är sådan att alla privata mallar visas överst och därefter visas de publika.
  • Inom varje del sorteras mallarna i bokstavsordning efter titeln.
  • Om du redigerar en fråga i en kopia av en utvärderingsmall så förändras denna fråga i alla mallar som använder samma fråga. För att ändra i endast en mall är det bättre att ta bort frågan (den tas inte bort från andra kopior av mallen) och sedan lägga till en ny fråga.
  • Om en utvärdering görs publik och delas som en direktlänk har du mindre kontroll över vilka som gör utvärderingen, eftersom deltagare som inte är registrerade på sajten då kan göra utvärderingen. Dessa får heller ingen påminnelse eftersom Cambro inte vet vilka som gjort eller inte gjort utvärderingen.
Exempel på kursutvärdering

Exempel på kursutvärdering

Skapa och publicera en kursutvärdering

Steg 1

Gå till startsidan för kursutvärderingar genom att antingen klicka på Kursutvärdering i den vänstra huvudmenyn eller genom att klicka på Startsida för utvärderingar överst på sidan.

Steg 2

Klicka på Skapa ny utvärderingstillfälle till höger på sidan.

 

Skapa utvärdering

Skapa utvärdering

Steg 3

Fyll i titel och instruktioner. Instruktionerna kommer att vara synliga överst i utvärderingen. Under instruktionerna finns en lista med alla tillgängliga mallar. Välj den mall du vill använda. Hur du skapar en mall kan du se här. Klicka därefter Fortsätt till inställningar.

Instruktioner

Instruktioner

Steg 4

Inställningar för utvärderingen:

Utvärderingsdatum

Startdatum är den dag när användarna kan börja svara på utvärderingen. Slutdatum är sista dag som utvärderingen går att besvara.

Utvärderingsdatum

Utvärderingsdatum

Utvärderingsresultat

Här styr du vilka som har möjlighet att se resultatet av utvärderingen. Studenter kan aldrig se resultatet, endast personer som är tilldelade roller som Administrator, Teacher och Co-teacher. Om du avmarkerar alla alternativ är det endast du som kan se resultatet, vilket är en nackdel om du t.ex. blir sjuk.

Utvärderingsresultat

Utvärderingsresultat

Inställningar

Välj om deltagarna ska kunna hoppa över frågor (Blanka icke-textfrågor är tillåtna), samt om deltagarna ska ha möjlighet att öppna utvärderingen på nytt och ändra sina svar.

Inställningar

Inställningar

Administrativa inställningar

Här väljer du om utvärderingen ska vara kopplad till ett CAS-id, eller om vem som helst ska kunna besvara utvärderingen.

Administrativa inställningar

Administrativa inställningar

Notifieringar för utvärdering

Alla deltagarna på den cambrosajt som är kopplad till utvärderingen får per automatik ett epostbrev med en länk till utvärderingen. Om du vill modifiera innehållet i brevet kan du göra det.

Du kan också välja att påminnelser ska skickas till dem som inte besvarat utvärderingen och iså fall hur ofta påminnelser ska skickas. Vänligen observera att detta endast fungerar om du kopplat utvärderingen till ett CAS-id. Du kan modifiera texten i påminnelsen.

Notifieringar

Notifieringar

Steg 5

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Fortsätt till associera till kurs längst ned på sidan.

associera till kurs

associera till kurs

Steg 6

Klicka på den blå pilen alternativt på texten Välj eller skapa egen grupp av deltagare   för att se en lista över kurssajter. Om du har skapat utvärderingen inne i en sajt finner du denna sajt överst i listan. Leta upp den sajt där deltagarna återfinns (normalt kurssajten) och markera med en bock i rutan före sajtnamnet. Klicka därefter på Spara associerade grupper.

Associera

Associera

Steg 7

Du har nu skapat en utvärdering! Klicka på Klar.

Spara utvärderingen

Spara utvärderingen

Fritext / Essäfråga

Skapa en fråga av fritext / essäfrågetyp

I fritextfrågan (essäfråga) kan deltagaren fritt formulera sitt svar. Svaret kan vara i princip hur långt som helst.

Essäfråga

Essäfråga

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Fritext / essä-fråga i rullisten Lägg till fråga (1). Klicka på Lägg till fråga (2).

Lägg till Essäfråga

Lägg till Essäfråga

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. I rulllistan för svarsstorlek bestämmer du hur stor svarsrutan ska vara. Observera att detta inte begränsar hur mycket text deltagaren kan skriva.

Kryssar du i N/A (ej tillämpbar) blir frågan valfri att besvara, vilket kan vara en god idé i t.ex. en kursutvärdering.

Notera att du även kan ange hur många rader svarsfältet ska innehålla.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Essäfråga inställningar

Essäfråga inställningar

Skapa frågor till kursutvärdering

Steg 1

Välj Kursutvärdering från vänstermenyn, alternativt klicka på Startsida för utvärdering i sidans överkant om du befinner dig i verktyget Kursutvärdering.

Skapa utvärdering

Skapa utvärdering

Steg 2

Klicka på Mina frågor i menyn som dyker upp.

Mina frågor

Mina frågor

Steg 3

Till höger på sidan finns en rullist, klicka på den och välj vilket frågealternativ du vill ha (1). Klicka sedan på Lägg till fråga (2).

De olika frågealternativen är följande (klicka på länkarna för en beskrivning av frågetypen samt dess inställningar):

Graderingsskala
Multipla svarsalternativ
Multipla svar
Fritext / Essäfråga
Brödtext

Frågetyp

Frågetyp

Steg 4

För varje fråga finns ett antal allmänna inställningar du behöver ta ställning till. I följande steg beskrivs dessa inställningar.

inställningar

Inställningar

Steg 5

N/A (Ej tillämpbar)

Om du sätter en bock före alternativet N/A (ej tillämpbar) kommer deltagaren att kunna välja detta om denne inte tycker att de andra alternativen stämmer in.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ytterligare ett svarsalternativ som är N/A (ej tillämpbar) kommer då att visas för frågan.

Ytterligare svarsalternativ

Ytterligare svarsalternativ

Steg 6

Inkludera kommentarsruta

Lägg till en kommentarsruta om du vill att deltagaren ska kunna skriva fritt utöver alternativen. När deltagaren aktivt kryssat ett val kommer hen att kunna lämna en kommentar i fältet som dyker upp.

Kommentarsruta

Kommentarsruta

Lägg till kommentarer

Lägg till kommentarer

Steg 7

Obligatorisk

Ange om du vill att frågan ska vara frivillig eller obligatorisk att svara på. Är frågan obligatorisk kan deltagaren inte lämna in utvärderingen utan att ha besvarat frågan.

Obligatorisk fråga

Obligatorisk fråga

Steg 8

Kategorier

I normalfallet ska Grupp/kurs vara valt vilket innebär att det är den pågående kursen i sajten som utvärderas, det vill säga hur deltagarna tyckte den var, åsikter om litteratur, vad de lärt sig etcetera. Om Utvärderare/lärare kryssas i innebär detta att deltagarna utvärderar föreläsarna/lärarna på kursen.

Grupp/kurs

Grupp/kurs

Steg 9

Klicka på Spara fråga längst ned på sidan.

Skapa egna skalor

Steg 1

Vi förutsätter att du befinner dig i verktyget Kursutvärdering. Klicka på Mina skalor i fönstrets övre del.

Mina skalor

Mina skalor

Steg 2

Klicka på Lägg till ny skala till höger på sidan.

Ny skala

Ny skala

Steg 3

Skriv en titel på din skala, förslagsvis något som identifierar att skalan är din egen samt hur den är uppbyggd. Skriv dina skalsteg i Lägg till / ta bort skalobjekt. Behöver du fler skalsteg klickar du på Add scale point.

Ideal position kommer bland annat till användning när kursutvärderingens rapport genereras. Om svaret Alltid är ”bästa betyg” i exemplet på bilden är det t.ex. lämpligt att välja Längst ned/Höger.

Klicka på Spara skalan.

Skalobjekt

Steg 4

Din egen skala finns nu i listan över skalor (visas i bokstavsordning). Egna skalor identifieras genom att du kan Modifiera och/eller Ta bort dem. Klicka på Modifiera för att göra ändringar i skalan.

Modifiera skala

Modifiera skala