Användarstöd Canvas

Användarstöd för personal om lärplattformen Canvas återfinns här:

Användarstöd för studenter på svenska och engelska om lärplattformen Canvas återfinns här:

Du når även användarstöd för personal och studenter om Canvas direkt inifrån den inbyggda hjälpmenyn.
Gå till www.canvas.umu.se och logga in med ditt UmU-ID.

  • Klicka på ”Hjälp” i den globala menyn
  • Välj aktuell ”hjälpresurs” beroende på om du är personal eller student