Storutskick till deltagare i LimeSurvey

Det är viktig att minns vid utskick av enkät till respondenter att ni vet begränsning i dina mail utskick.

Mailserver på UmU tillåt utskick av 20000 mail/timme eller 15000 mail/dag/person på normalt sett.  Så, om en person skickas ut 15,000 mail, där finns bara 5000 mail kvar som kan skickas denna timme.  Spam filer stoppas allt annat.

Har du en större lista av respondenter för en enkät i LimeSurvey är det viktig att meddela ITS.  Man måste lägg ett Servicedesk ärende och önskar undantag via Spamfilter så att alla mail skickas  på en gång till respondenter.

Det är också viktig att vet att, vid utskick, mail  måste sändas från en @umu.se adress för att inte stoppas av Spamfilter.

I LimeSurvey har man en begränsning av 500 mottagare per mail vid utskick.

För att kolla utskick adress klicka på din enkät, Inställningar flik, Allmän inställningar, Administratörens e-post adress.
Det är också viktig att du redigera ”bounce e-post adress” till din enkät administratörs epost adress också så att finns där problem får du mail om det.

Val av svar vid Manuellt export från LimeSurvey till DIP

När svar exporteras manuellt från Limesurvey: ta hänsyn till export valet av Kompletta/ofullständiga.

Vill du exportera över alla svar, oavsett komplett eller inte, måste du manuellt välja vilket svar du vill få över.

 

Man kan välja att exportera endast kompletta svar, endast ofullständiga svar eller ALLA svar, beroende på val under Allmän/Svar status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en flerspråkig enkät kan du välja att exportera en eller alla språk samtidigt.

 

 

 

 

 

 

Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP

Det händer ibland att exportering från LimeSurvey till DIP misslyckas.

Felsökning måste börja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första sak att göra är för att klicka på ”show export details” för att se vad felet är.

 

 

 

 

 

 

 

Om inte alla svar exporteras från LimeSurvey till DIP kan man försök med en export till.

Alla information för felsökning finns i detaljer för failed export och logfiler.

 

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här:

I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera.

Välja Exportera då Exportera svar från menyrad.

 

 

 

 

 

Vid nästa ruta, bocka in ITS-Dip. (Vill man ha alla svar, var säkert att under”Område” har alla svar väljat (numerisk).  Vill du ha bara en viss del svar, måste du ange exakt vilket svar (numerisk) du vill ha.

Då klicka på ”Exportera” i top höger hörn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När exporten är klar får du en liten rapport som berätta att exporten är klar, hur många svar du har lyckat att exportera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du får ”failed” svar, se manual inlägg ”Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP”

Att lägga in bilder i en enkätfråga i LimeSurvey

För att lägg i en bild till en enkät fråga, gör så här:

1.  Redigera din fråga och klicka i ”fråga” rutan. Klicka på pennsymbolen för att komma till editorn i LimeSurvey.

Editorn öppnas.

2.  Klicka på knappen för Infoga bild

3. En ny ruta öppnas. Välj  Bläddra på Server för att bläddra fram till den bild du vill använda.


4:  Om du ser den bild du vill ha kan du dubbelklicka på den (gå sen till steg 6 i instruktionen)
Om bilden inte finns uppladdad kan du göra det själv. Det gör du genom att klicka på Ladda upp (se bild).

5: Din utforskare öppnas och du kan bläddra fram till där du lagt den bild du vill lägga upp i frågan. Har du flera bilder du vill använda kan du markera alla bilder på samma gång för att ladda upp den.

Klicka på Öppna för att ladda upp bilderna till LimeSurvey. Du borde nu se alla dina uppladdad bilder i ditt LimeSurvey-bibliotek.


6. Dubbelklicka på bilden du vill lägg till i frågan. Om bilden är för stor kan du själv justera bildens inställningarna så att den passar.


Klicka på OK för att godkänna alla inställningar.

7.  Nu syns din bild i frågans editor. Klicka på Spara.

8. Klart! Stäng editorn och börja med nästa fråga.

Skapa en flerspråkig enkät i LimeSurvey

Ibland finns behovet att arbeta med flera olika språk i samma enkät i LimeSurvey.  Det är fullt möjligt men kräver lite extra jobb när man skapar enkäten.

Så här gör du:

  1. Skapa din enkät i LimeSurvey. Då skapas enkäten på det standardspråk du har ställt in.

  2. Klicka på fliken Inställningar och då välj höger pil vid ”Översikt”, sen ’Allmänna inställningar’
  3. Klicka i rutan ”Ytterligare språk” och välja alla de språk du vill använda för din enkät.
  4.  När du valt de språk du vill ha klickar du ”Spara” i övre högra hörnet.
  5.  Nu kan du välja ”Förhandsgranska enkät” från menyraden för att välja det språk du vill granska enkäten på.
  6. Gå tillbaka till Strukturfliken för att börja lägg upp frågor till enkäten. Varje fråga måste vara skriven på alla de språk du valt.