Mediabanken backend: Introduktion

Backend

Backendgränssnittet för mediabanken används till att ladda upp, märka och publicera bilder, men också för att söka bland icke publicerade bilder. Endast behöriga användare kommer åt backendgränssnittet. Du loggar in med din e-postadress och ett lösenord du fått eller valt. (http://umu.qbank.se/)

 

backend gränssnitt

 

Ändra lösenord

Du ändrar ditt personliga lösenord genom att klicka på kugghjulet bredvid ditt namn uppe till vänster och välja ”Byt lösenord”. Du får då upp en dialogruta där du klickar ”Fortsätt” för att komma till rutan där du kan ändra lösenord.

 

Språkinställning i backend

Du kan välja vilket språk gränssnittet i backendska visas i. Det gör du genom att klicka på kugghjulssymbolen vid ditt namn, gå in på ”Inställningar” och välja det språk du önskar.

 

Backend-språlinställning

 

Bibliotek och uppladdat

När du jobbar i backend är det viktigt att hålla koll på om du befinner dig i fliken ”Bibliotek” eller ”Uppladdat” eftersom du kommer att mötas av olika vyer där. I ” Bibliotek” finns alla godkända bilder – både publicerade och opublicerade – och i ” Uppladdat” bilder som ännu inte godkänts. Du kan behöva förflytta dig mellan dessa två flikar när du till exempel jobbar med att märka bilder på din moodboard.

 

Backend-bibliotek

 

Mappar och Moodboard

Det är också viktigt att hålla koll på om du befinner dig bland mappar eller bland moodboards. Detta framgår av följande flikar.

 

Backend-mappar

 

En moodboard är en form av transportbricka för bilder från fotograf till beställare men också en arbetsyta för dig som bildbeställare och användare i backend. Alla användare i backendhar en egen moodboard. Det går att skapa nya tillfälligamoodboardstill exempel för större projekt. På din moodboardladdar du eller fotografen upp bilder, du går igenom dem, märker dem, godkänner dem, lägger dem i mappar och publicerar dem. Nedan ser du till vänster symbolen för moodboardar. Moodboardengår att komma åt både via frontendoch backend.

 

Backend-moodboard

Inställningar i Moodboard

Via den lilla kugghjulssymbolen kan du ändra inställningarna för din moodboard (Redigera moodboard), PIN-kod, utgångsdatum, om du vill ha notifieringar när någon laddar upp något eller besöker den.

 

Beckend-inställningar

 

Använd mallen ”Umeå universitet” som standard. Den kan du sedan justera på lite olika sätt beroende på hur du vill att din moodboard ska fungera, till exempel om du vill att besökare ska kunna ladda upp bilder eller ej. En moodboard för pressbilder bör inte ha möjligheten att ladda upp bilder, däremot att ladda ner.

Inställning av moodboard för andra som bidrar med bilder

Enmoodboardsom ska användas för att ladda upp bilder av andra än upphandlade fotografer, exempelvis anställda, studenter eller privatpersoner – det vill säga där nyttjanderätten inte regleras i ett avtal – bör ha följande fält med som fotografen kan fylla i:

•Rubrik
•Fotograf
•Beskrivning
•Notering nyttjanderätt – där fotografen får möjlighet att besvara frågor om hur UmUfår använda bilden. Hur många gånger får bilden användas? I vilka kanaler? Hur många år? Som nedladdningsbar pressbild? Får vi publicera vi publicera bilden i vår Mediabank?
Backend-andra bilder
Skapa moodboard

Du kan skapa en ny moodboardexempelvis för ett specifikt projekt till vilket du behöver samla bilder. Tänk på att inte göra listan över moodboards allt för lång och att ta bort inaktuella moodboards när de inte längre används.

Moodboard skapar du genom att högerklicka på moodboards symbolen och välja ”Skapa moodboard”. Du får då upp ett likadant formulär som när du anpassar dina inställningar i en befintlig moodboard. Välj mallen Umeå uniersitet.

 

backend-skapa moodboard

 

Ta bort moodboard

Enmoodboardtar du bort genom att markera den, högerklicka och välja ”Ta bort moodboard”. Där finns också ytterligare en väg in för att ändra inställningarna (Redigera moodboard).

 

Backend-moodboard

 

Skapa bildgalleri med moodboard

Utöver att vara en yta för att ladda upp och märka bilder kan en moodboard också användas för att skapa ett bildgalleri, till exempel för att samla bilder till ett speciellt projekt – en trycksak, en webbplats eller liknande.

Du kan då förutom att ladda upp nya bilder lägga existerande bilder i Mediabanken i moodboarden. Det gör du genom att markera valda bilder och klicka på moodboard symbolen i topp (Lägg till i moodboard), välja moodboard och klicka ”Lägg till”.

 

Backend-moodboard

Se moodboard i frontend

En moodboard kan även öppnas i frontend-läge. Det gör du genom att klicka på ögasymbolen (View moodboard).

 

Backend-moodboard i frontend

 

Pressbilder via moodboard

Detta kan vara ett sätt att presentera nedladdningsbara pressbilder om det är bråttom och du inte hinner märka och publicera bilderna först (alternativet är att skapa favoriturval i frontend och mejla länk).

För att mejla en länk till moodboarden till personer både internt och externt kan du klicka på brevsymbolen (Skicka moodboardlänk) och får du upp ett mejlformulär som du kan välja vem du vill skicka till. Du kan redigera ämnesraden och texten i mejlet och välja om du själv vill ha en kopia.

 

Backend-mejla länk

 

Denna funktion är användbar till exempel när du vill meddela en fotograf var du vill att hen ska ladda upp beställda bilder. Det går även att göra moodboardar där det bara går att titta på eller ladda ner bilder, så det gäller att du har rätt inställningar på din moodboard. Du väljer själv i inställningarna om du vill ha PIN-kod eller ej. Har du ingen pin-kod kan du bara ta bort den informationen från texten i mejlet.

 

Mediabox

Du kan snabbt plocka ihop ett eget urval av bilder via verktyget ”Mediabox” som du hittar längst ner till vänster. Det kan ibland vara ett alternativ till att skapa en moodboard. Du lägger bilder i din Media box genom att dra och släppa dem. Klickar du på ”Visa” så får du överblick i ett större format.

mediabox

Du kan i Mediaboxen hantera bilder, exempelvis lägga dem i mapp eller moodboard och publicera dem. Du kan också mejla din Mediabox om du vill dela urvalet med andra.

Mediabanken backend: Sökning

Sökning i Backend

Du kan göra en enkel sökning efter bilder i backend via sökrutan uppe till vänster. När du börjar skriva ett ord får du upp förslag inom olika kategorier. Du kan markera och välja något eller några av förslagen. Fortsätter du att skriva in ditt ord blir det en fritextsökning.

I rutorna ovanför träffbilden kan du se hur din sökning ser ut och anpassa den.

 

Sökning i backend

 

När du gör sökningar i backend kommer du att få träff både på publicerade och icke publicerade bilder. Det är viktigt att du är uppmärksam på om en bild inte är publicerad (ingen jordglob). Det kan innebära att någon aktivt valt att avpublicera den (och att den därmed ligger i mappen ”UmU endast backend”) och därför inte bör användas.

Var uppmärksam på var du befinner dig när du söker i backend. Står du i en mapp eller en moodboard så söker Mediabanken default bara lokalt där du är. Du ser via den lilla bocken under sökrutan. Vill du söka brett i hela databasen måste du klicka ur den bocken.

 

Sökning-backend

 

Filtrerade sökningar

Du kan också göra mer avancerade och avgränsade sökningar i backend– så kallade filtrerade sökningar. Du kombinerar då olika sökkriterier. I exemplet har vi filtrerat fram alla bilder som är märkta med ”Plats: Campus Umeå” och ”Huvudgrupp: Inomhusmiljöer”. Sökresultatet visar då bara dessa bilder, både publicerade och opublicerade.

 

sökning-backend

 

Spara filtrerade sökningar

Är det en viss typ av bilder du ofta söker på eller vill hålla koll på kan du spara din filtrerade sökning. Det gör du via diskettsymbolen. Du får namnge filtret och spara.

 

sökning-backend

Filtret visas sedan som mapp med en söksymbol på och ligger bland de övriga mapparna. Det är bara du som kan se dina sparade sökningar.

Dela filtrerade sökningar

Du kan också dela med dig av dina filtrerade sökningar. Det gör du genom att högerklicka på mappen, välja ”Ändra”, gå till fliken ”Rättigheter”, lägga till användare och spara.

 

sökning-backend

Mediabanken backend: Godkänna och publicera bilder

Godkänna bild

När du är klar med din märkning godkänner du bilden/bilderna. Markera bilden och klicka i den lilla bocksymbolen (Godkänn). Bilden kommer då att flyttas från fliken ”Uppladdat” till fliken ”Bibliotek”, men fortfarande vara kvar på din moodboard. Du kan byta till fliken ” Bibliotek” (och eventuellt ladda om sidan) för att fortsätta jobba med bilden.

Godkänna bild

Lägg bild i mapp

För att ha viss ordning på bilderna i backend arbetar vi med ett begränsat antal mappar. Tanken är inte att skapa stora system av undermappar utan hellre göra filtrerade sökningar i backend för att sortera ut bilder.

Alla fakulteter har dock en egen mapp. De flesta bilder som ska publiceras läggs annars i mappen ”Publicerade bilder”. Alla porträttbilder på personal vid UmU läggs i mappen ”Personalbilder” oavsett vilken fakultet de tillhör. En bild kan ligga i flera mappar.

Du markerar bilden/bilderna, klickar på mappsymbolen (Lägg i mapp), väljer mapp/mappar i listan och klickar på ”Lägg till”.

Bilder som inte är publicerade ska inte ligga i någon av mapparna under ”Publicerade bilder” utan flyttas till ”UmU endast backend”.

Lägga bild i mapp

Lägg bild i mapp

Flytta mellan mappar

Du kan under bilden se vem som laddat upp den, vilken eller vilka mappar och moodboards den ligger i och var den är publicerad. Genom att klicka på krysset kan du plocka bort den från mappar eller moodboards den inte längre ska finnas i.

 

Publicera bild

När du har lagt bilden i rätt mapp/mappar är det dags att publicera den, det vill säga göra den åtkomlig i frontend och Episerver (extern webb och internwebb Aurora). Du publicerar genom att markera bilden/bilderna och klicka på jordglobssymbolen (Publicera). Du får då upp en ruta där du väljer var du vill publicera bilden.

De flesta bilder som laddas upp i backend ska göras åtkomliga på alla tre ställena men det kan finnas bilder som bara ska vara åtkomliga till exempel på webben. Klicka för de ställen som bilden ska publiceras till och sedan på knappen ”Lägg till”. Bilder som är publicerade har små jordglobssymboler i nederkant, se bild. Grön glob visar att bilden är publicerad till Extern webb Epi, brun glob avser Intern webb Epi och lila glob frontend.

Publicera bild

Publiceringsställen

Under fliken ”Publish sites” (publiceringsställen) kan du se alla bilder som är publicerade på någon av de för närvarande tre publiceringsställena:

Vill du se alla bilder som är åtkomliga på Aurora markerar du ”Intern webb Epi” och motsvarande för de andra publiceringsställena. Via ”Filter” kan du sortera fram de som endast finns publicerade till ett publiceringsställe genom att välja bort de andra.

Publicerinsställen

 

Mediabanken backend: Märka flera bilder

Märka flera bilder

Du kan markera flera bilder genom att dra med ”lassomarkören” över de bilder du vill markera. Vill du markera eller avmarkera alla bilder på en moodboard eller i en mapp använder du symbolen med rutor i toppen (Select all).

Markera flera bilder

 

Märka flera bilder åt gången

Om du har flera bilder som är tagna vid samma tillfälle kan du använda dig av multipel editering, det vill säga märka flera bilder på en gång på samma sätt. Markera de bilder du vill märka och klicka på pennan. Då får du upp ett formulär som gäller för samtliga bilder. Klicka för de fält du vill editera. Du kan välja om du vill skriva över eventuell befintlig information, lägga till, ersätta eller rensa fältet. Observera att du om du vill kan sätta samma titel på bilderna som då numreras. Sedan fyller du i fält för fält och sparar.

Behöver enskilda bilder kompletterande märkning kan du göra det sedan bild för bild.

För en genomgång av de olika fälten i formuläret se Märka enstaka bilder i Mediabanken.

Ändra flera bilder

 

Synkronisering

Ett alternativ om du vill märka flera bilder på samma sätt är att använda synkronisering. Då börjar du att märka en bild.

När du är klar ställer du dig på den märkta bilden och markerar därefter övriga bilder som ska synkroniseras med den första. Gå till menyn ”Mer” och välj synkronisera. Nu visas en ruta där du kan se vilken bild som är förlaga och vilka som ska synkroniseras med den. Klicka för de fält som ska synkroniseras och klicka ”synkronisera”.

Synkronisering

 

 

Mediabanken backend: Avpublicera bilder

En bild som är utgången eller som börjar bli för gammal att använda bör avpubliceras och eventuellt också tas bort från Mediabanken eller arkiveras.

Du avpublicerar en bild genom att markera den och klicka på jordglobssymbolen med ett rött kryss på (Avpublicera). Du får då upp en dialogruta där du markerar från vilka publiceringsställen du vill avpublicera den (i exemplet frontend).

Om du avpublicerar en bild så finns den ändå kvar i backend, men syns inte längre där du valt att avpublicera den. Kanske vill du använda den någon gång i historiska återblickar? Då kan du låta bilden ligga kvar avpublicerad. Märk gärna bilden som historisk bild. Obs: Vill du att en avpublicerad bild ska ligga kvar i backend behöver du ta bort eventuellt utgångsdatum, annars kommer notifieringar att gå ut om att bilden är utgången och risken finns att Admin då arkiverar eller tar bort den.

 

Slänga bild

Vill du helt ta bort bilden så markerar du bilden och klickar på soptunnesymbolen. Det kan exempelvis hända att du råkat ladda upp en bild av misstag som behöver tas bort helt från Mediabanken, exempelvis en dubblett eller en bild där en person dragit tillbaka sitt samtycke till att vi använder deras bild.

En bild som är publicerad måste avpubliceras innan den kan slängas. Du slänger en bild genom att markera den och klicka på papperskorgssymbolen (Flytta till papperskorgen). Du får då en kontrollfråga om du verkligen vill slänga den. Väljer du ”Bekräfta” hamnar bilden under en egen flik ”Papperskorgen”.

Slänga bild

Hämta slängd bild

Slänger du en bild av misstag kan de som har behörigheten Admin i backend hämta tillbaka den om det sker i närtid. Lägg i så fall ett ärende i Servicedesk.

Arkivera bild

Det går också att arkivera utgångna och avpublicerade bilder. Då behöver inte utgångsdatum tas bort. Endast de som har behörigheten Admin i backend kan arkivera bilder. Lägg i så fall ett ärende i Servicedesk. Det tar 24 timmar att hämta tillbaka en arkiverad bild.

Ta bort dubbletter

Mediabanken känner av som dubbletter laddas upp oavsett om filnamnet är olika. Då markeras bilderna med en gul triangel. Klicka på triangeln så får du upp alla dubbletter för den bilden. Se efter vilken bild som är bäst märkt och behåll den. Markera den som ska bort, avpublicera om den är publicerad och släng. Se efter om du eventuellt behöver publicera ut den du behållit till fler publiceringsställen.

Dubbletter

Mediabanken backend: Ladda upp bilder

Processen att publicera bilder i Mediabanken via backendgränssnittet består av fyra steg. Att ladda upp, att märka, att godkänna och till sist att publicera. Här berättar vi om första steg, Ladda upp bilder i Mediabanken.

 

publicering i mediabank

 

Ladda upp foton

Ladda upp så högupplösta bilder som möjligt. Via Epi-connectorn omvandlas bilden till rätt upplösning och kan beskäras till rätt format om den ska användas på webb. Bilder ska vara liggande för att detta bäst ska kunna göras.

Se till att du står i din moodboard. Du laddar upp bilder från din dator till moodboarden genom symbolen ”Ladda upp”. Det går också att dra och släppa filer.

Välj  kategorin ”Bilder” (om det är ett foto) och ange i fältet ”Behörighet” om det ska vara en intern eller extern bild. Med extern menas att den är möjlig för till exempel media och andra externa parter att ladda ner och använda den som pressbild. Foton ska vara i jpg-format.

 

publicering-mediabank

Det går sedan att fylla i hela formuläret på en gång men då raderas eventuella metadata som följer med bilden, så det kan vara läge att först ladda upp och kontrollera hur den är märkt.

Filnamnskonvention

Vi använder inte å, ä eller ö. Vi använder understreck istället för mellanrum. Fotografen anges med versaler med första bokstav i förnamnet samt första och sista bokstav i efternamnet, exempelvis Mattias Pettersson blir MPN.
Dessutom kan med fördel bildnummersprefixi form av IMG eller liknande tas bort och endast siffrorna användas. Anledningen till denna filnamnskonvention är att filnamnet i sig då berättar vissa viktiga fakta om bilden såsom vad den föreställer, när den är tagen och av vem.
I Mediabanken använder vi filnamn som är uppbyggda på följande sätt: bildens_motiv_uniktbildnummer_datum_fotograf

Filnamnskonvention

Porträttbilder märker vi på följande sätt: efternamn_fornamn_181212_5489_MPN

Ladda upp illustrationer

Gör på samma sätt men välj  kategorin ”Illustrationer & grafik”. Illustrationer kan gärna vara i jpg-format, eftersom png-format ibland fungerar sämre i Episerver-connectorn. Väljer du att ladda upp en png-bild behöver du kontrollera att bilden ser bra ut i connectorn.

 

filnamn

Du får upp ett formulär med lite andra och färre fält än för ”Bilder”. Övriga kategorier kan du bortse från. Vi laddar inte upp filmer i Mediabanken.

Ladda upp bild i frontend på Moodboard

Externa fotografer och andra kan ladda upp bilder i en moodboard i frontend under förutsättning att moodboarden har den inställningen.

bild uppladdning

 

Ladda upp ny bild till Episerver via Mediabanken

Bilder som du laddar upp ska vara

 • högupplösta. Upplösningen hanteras av mallarna i Mediabanken, så bilden ska därför inte sparas om i annat program innan uppladdning.
 • i formatet 16:9, bredden ska minst vara 1280 pixlar och höjden 720 pixlar.
 • liggande
 • i jpg-format
 • färdigbearbetade
 • skarpa
 • ljus- och färgmässigt balanserade
 • följa Umeå universitets bildspråk.

Fotografen ska ha gett sitt medgivande om att bilden ska användas på umu.se och nyttjanderätten ska vara utredd. Om personer finns med på bilden ska de ha gett sitt samtycke till publicering.

Läs om bildspråk, samtycke och mer om bilder i Teamskanalen om webbpublicering på umu.se.

Gör så här

 1. Gå in i redigeringsläget på den webbsida där du ska lägga till den nya bilden.
 2. Gå till fältet Brödtext och placera markören på det ställe i fältet där bilden ska läggas in.
 3. Klicka på Mediabank-ikonen.
 4. Välj Upload.
 5. Leta rätt på den bild du vill ladda upp från din dator.
 6. Markera bilden och klicka på Öppna.
 7. Välj kategorin som heter Episerver – extern webb. Om du väljer någon av de andra kategorierna så laddar du endast upp bilden till Mediabanken men den blir inte åtkomlig att använda på webben.
  • Behörighet Välj Intern UmU.
  • Rubrik Ange en beskrivande rubrik för bilden (inte filnamnet).
  • Alt-text Beskriv kortfattat vad bilden visar. Alt-texten läses upp av hjälpmedel och förmedlar på så sätt bildens innehåll till besökare som inte kan se den.
  • Beskrivning Detta blir bildens bildtext, som ska locka till läsning av resten av texten.
  • Fotograf På alla bilder ska det alltid framgå vem som tagit bilden.
  • Notering nyttjanderätt Beskriv här vilken nyttjanderätt Umeå universitet har till bilden om det vanliga fotografavtalet inte gäller. Här kan det också stå om en bild får användas av andra redaktörer eller inte.
  • Utgångsdatum Ange om bilden har ett utgångsdatum.
  • Medgivande från fotograf
  • Samtycke från avbildad person Välj alternativ och fyll i fält.
  • Medverkande i bild Ange personens eller personernas namn om det är en porträttbild eller gruppbild.
 8. När fälten är ifyllda klickar du på Upload.
 9. När bilden är uppladdad klickar du på Close.

Nu kommer du tillbaka till läget där bilderna ligger. För att se din uppladdade bild måste du klicka på knappen Search en gång. Sidan laddas då om och din bild visas upp som första bild. Nu kan bilden användas i Episerver.

Om bilden inte dyker upp

Om din bild inte dyker upp på en gång kan det bero på att din bild har hamnat i en publiceringskö. Vänta då 10 minuter klicka sedan på Search så dyker den upp.

Om den inte har dykt upp efter 20 minuter kan det bero på att du valde fel kategori vid uppladdningen. För att ändra det behöver du ha behörighet i backend av Mediabanken Bilddatabasen. Om du inte har det kontaktar du Servicedesk.

Radera uppladdad bild

För att kunna radera en uppladdad bild behöver du ha behörighet i backend av Mediabanken Bilddatabasen. Om du inte har det kontaktar du Servicedesk.