Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Redovisa Umu-play uppgift i Moodle

Filmen visar hur studenter redovisar en film i Moodles Umu-play uppgift. Observera att studenter kan lämna in videofilmer på flera andra sätt i Moodle. Var därför uppmärksam på lärarens instruktioner, så att det verkligen är aktivteten Umu-play uppgift som ska användas för inlämningsuppgiften.

 

Tillgänglighetsverktyg i Moodle

I lärplattformen Moodle finns ett integrerat hjälpmedel, Ally, som hjälper lärare att förbättra tillgängligheten på sina kurssajter och erbjuder studenter alternativa format av uppladdade kursdokument.

För lärare

 1. Gå till din kurssajt i Moodle och leta rätt på ett uppladdat dokument
 2. Sväva med muspekaren ovanför det som liknar en hastighetsmätare.
  Mätaren kan var grön, orange eller röd.
 3. Klicka nu på ”mätaren”
 4. Nu öppnas dokumentet i förhandsvy.
  I exemplet nedan indikerar Ally ett tillgänglighetsproblem, dvs. en bild som saknar bildbeskrivning. På höger sida visas mer detaljerad information.

  Obs! Ett dokument kan innehålla fler tillgänglighetsproblem än i exemplet ovan.
 5. Klicka på Vad det här betyder på höger sida för att få en förklarande text ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 6. Klicka sedan på Så här lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna steg för steg för att förbättra dokumentets tillgänglighet.
 7. När du har gjort dina ändringar laddar du upp den nya versionen av dokumentet. Detta kan du göra direkt i förhandsvyn genom att klicka på Bläddra och välja den nya versionen av dokumentet.
 8. Klart!

  Så här navigerar du i förhandsvyn

För studenter

Studenter ser inga tillgänglighetspoäng, istället visas en ”pilsymbol” bredvid varje uppladdat dokument. Det gör det möjligt för studenter att välja den typ av fil som passar bäst för deras behov, till exempel kan en textfil omvandlas till en ljudfil eller elektronisk punktskrift.

Ladda ner alternativa format

 1. Gå till din kurssajt i Moodle
 2. Klicka på pilsymbolen bredvid det önskade dokumentet
 3. Bocka i det önskade filformatet och klicka på Ladda ner
 4. Klart! Filen laddas nu ner på din dator i en alternativ version. Notera att vissa av filformaten kräver särskild anpassad utrustning.

Läs mer om alternativa format

Skapa en ny kurs i Cambro eller Moodle

Guiden beskriver hur du skapar en kurssajt i Umeå universitets centrala lärplattformar, Cambro eller Moodle.

För att skapa, kopiera och administrera kurssajter i Cambro och Moodle används applikationen Kursadministration. Här lägger du även till tillfälleskoder på kursen med koppling till Ladok.

 1. Gå till www.kursadministration.umu.se
 2. Logga in med Umu-id

Du kan även nå Kursadministration genom lärplattformarnas startsida.

Cambro

Moodle

 

 

 

 

 

 

 

3. Inne i Kursadministration, klicka på Skapa ny kurssajt

 

4. Välj i vilken lärplattform du vill skapa kursen i. Klicka sedan på Nästa.

 

5. Skriv in anmälningskod, kurskod eller kursnamn i sökrutan och klicka sedan på Sök. Notera att du även kan även filtrera mellan terminer. Klicka sedan på Välj vid den aktuella kursen i listan.

I vissa fall kan systemet varna att ”Kurssajten finns redan!”, scrolla då längst ner på sidan och klicka på Fortsätt – Skapa en till kurssajt 

6. Nu är det dags att namnge kurssajten, välj något av namnförslagen som Kursadministration genererar eller bocka i rutan Eget namn och skriv namnet för kursen. Namnet kommer visas för användare i lärplattformen.

7.  I steg 3. Struktur väljer du någon av mallarna eller att kopiera en befintlig kurssajt.

Vid kopiering: Sök på kursnamn, kurskod eller anmälningskod och välj aktuell kurs från listan.

(OBS! För att kopiera en kurssajt måste kursen finnas registrerad i Kursadministration. Du måste dessutom finnas tillagd på kursen i Kursadministration, det räcker alltså inte att du är inlagd som lärare på kursen inne i Cambro eller Moodle. För att lägga till dig på en befintlig kurs – gå till startsidan på Kursadministration och klicka på ”Lägg till mig på kurssajt”.)

När du valt mall eller kurs att kopiera, klicka på Nästa.

8. I steg 4. Personal väljer du din roll på kursen samt lägger till ev. kollega. Det går även att komplettera i efterhand. När du är klar klickar du på Nästa.

9. I steg 5. Studenter kan du bestämma vilka grupper av studenter som ska läggas till på kurssajten och vilken åtkomst de ska ha. Du kan koppla flera studentgrupper/ anmälningskoder till samma kurssajt.

”Antagna och registrerade” betyder att alla studenter som är antagna eller registrerade i Ladok kan se kurssajten, alternativet ”Endast registrerade” betyder att bara registrerade studenter på kursen kan se kurssajten.
OBS! En rekommendation är att välja alternativet Ingen åtkomst om du vill jobba vidare med kursens innehåll och struktur innan kurssajten blir synlig för studenter. När du känner dig färdig med kursens innehåll kan du istället gå tillbaka till Kursadministration och på startsidan välja Ändra mina kurssajter och aktivera tillgång för studentgrupperna/anmälningskoderna.

När du valt aktuella anmälningskoder och deras åtkomst till kursen klickar du på Nästa.

10. Slutligen i steg 6. Sammanställning presenteras en översikt av kursen, kontrollera och klicka på Skapa.

Din kurs är nu skapad! Det kan ta några minuter innan den blir synlig i aktuell lärplattform.

Ladda upp & publicera film

Steg 1

Editorn kommer du att se i olika verktyg i Moodle. När du väl fått fram den och vill infoga film med hjälp av UmuPlay så klickar du på UmuPlay-knappen i editorn.

Text editor

Text editor

Steg 2

Nu får du upp din filmer som du sedan tidigare har laddat upp. Vill du använda en film som du redan har så klickar du på välj-knappen som korresponderar till filmen. (Alternativ 2.)

Vill du ladda upp en film som du kanske har på skrivbordet klickar du på knappen Lägg till Ny och sedan på Ladda upp media. (Alternativ 1. i bilden)

Ladda upp media

Ladda upp media

Steg 3

Godkänn villkoren

Godkänn vilkoren

Godkänn vilkoren

Steg 4

Klicka på Välj en fil att ladda upp och bläddra reda på din film på din dator.

Välj fil att ladda upp

Välj fil att ladda upp

Steg 5

Nu ladda din film upp till UmUplay och detta steg kan ta lite olika lång tid beroende på hur stor/lång film du använder. Döp filmen och klicka på spara.

Uppladdning

Uppladdning

Steg 6

Nu kan du se din just uppladdade film i listan över vilka filmer som du kan välja att infoga i Moodle. Klicka på väljknappen för att infoga filmen på sidan.

Välj film att ladda upp

Välj film att ladda upp

Steg 7

Du får nu upp en förhandsvisning, klicka på Bädda in för att infoga filmen på sidan.

Infoga filmen

Infoga filmen

Lämna in videouppgift i Moodle

Steg 1

Navigera dig fram till det ställe där din lärare skapat Videoinlämningsuppgiften, i exemplet heter uppgiften: Videoinlämningsuppgift.

Redovisa uppgift

Redovisa uppgift

Steg 2

Klicka på Add Media Submission

Lägg till media

Lägg till media

Steg 3

I listan över alla dina filmer, välj den film som du vill lämna in genom att Klicka på Välj

Välj media att ladda upp

Välj media att ladda upp

Steg 4

Nu visas din film på skärmen. I detta läge kan du göra två saker.

 1. Byta ut filmen mot en annan film genom att klicka på Replace Media
 2. Lämna in din video till din lärare för bedömning genom att klicka på Submit Media 

(Exemplet visar vad som händer om du klickar på Submit Media)

Submit media

Submit media

Steg 5

 

Om du klickat på Submit Media i föregående steg får du nu en bekräftelse på att inlämningen gick bra. Tänk på att det kan ta en god stund innan du får bekräftelsen eftersom det tar tid för filmen att laddas upp. Ha tålamod.

Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

Kvittens på inlämning

Kvittens på inlämning

Steg 6

Du kan alltid gå tillbaka till videoinlämningsuppgiften för att se vad du lämnat in. Grundinställningen är sådan att du inte kan byta ut din inlämnade film till en annan. Läraren kan emellertid ändra denna inställning.

Granska media

Granska media

Spela in video med Umu Play och Kaltura Capture i Moodle

Den här guiden kan följas av både studenter och lärare. När filmen är inspelad kommer den att återfinnas i UmU Play – Min media.

Steg 1

Klicka på Mitt Moodle för att se Umu Play – Min media i navigationsmenyn.

 

Mitt Moodle

Mitt Moodle

Steg 2

Klicka på Lägg till ny och sedan på Kaltura Capture

Ny inspelning

Ny inspelning

 

Steg 3

Godkänn Umeå universitets regler angående UmuPlay

Godkänn avtalet

Godkänn avtalet

Steg 4

Nu startar programmet och det första du skall göra är att göra en del inställningar.

Under kamerabilden väljs vilken kamera som skall användas vid dina inspelningar, mer om det under Steg 6
Via länken Manage kommer du vidare till ditt bibliotek där alla inspelningar som sparats lokalt på den dator finns.
Där finns även övriga inställningar som kan göras.

Klicka på kugghjulet för att komma åt inställningarna.

 1. Välj kvalitet på kamerainspelningen, rekommenderat är att du väljer 720 p
 2. Välj kvalitet på skärminspelningar som görs, rekommenderat är att du väljer 720 p
 3. Recording name prefix kan ändras om så önskas.
 4. Highlight Curzor lägger till en gul punkt vid muspekaren (det går att ändra färg)
 5. Auto minimize when recording döljer kontrollpanelen (se nedan) vid inspelning, rekommenderas inte.
 6. Klicka på New recording.

Steg 5

Ställ in vad som ska spelas in.

 • Välj vilken kamera som du vill spela in med.
 • Du kan spela in  en kamera och en skärm
 • ingen kamera och en skräm
 • eller två skärmar (se resultatet i Steg 10)

 

Välj kamera

Välj kamera

 

 • Det finns möjlighet att stänga av kameran och bara spela in bildskärmen. Klicka på kamerasymbolen för att välja bort den bildkällan
  Ingen kamera

  ingen kamera

   

 • Välj vilken skärm du vill spela in från- Du kan också välja en region/ del av skärmen.
 • Skärmarna får lite speciella namn. Använd förhandsgranskningen för att avgöra vilken av skärmarna som du valt.
välj skärm

Välj skärm

 

 • Väl vilken mikrofon du vill spela in ljudet i från.

Välj mikrofon

 

Steg 6

Spela in

Klicka på den röda inspelningsknappen.

Spela in

Spela in

En nedräkning och en inspelningspanel från 3-1 visas på skärmen.
När inspelningen börjar så startar en timer som visar hur länge inspelningen pågått.

räkna ned

Nedräkning

inspelningspanel

inspelningspanel

 

Steg 7

Pausa, avsluta eller avbryta inspelningen

stoppa inspelningen

stoppa inspelningen

 

pausa inspelningen

pausa inspelningen

 

avbryt inspelningen

avbryt inspelningen

När du väljer att avsluta inspelningen (Stop recording) så dyker det upp en ny dialogruta.
Om du vill fortsätta spela in klickar du på No

Vill du avsluta inspelningen välj Yes, Stop it

Stop recording

Nu är inspelningen klar och det finns följande möjligheter

 1. Förhandsgranska inspelningen. Det visas två rutor en för kameran och en för den inspelade skärmen.
 2. Byt namn på inspelningen, detta kan göras senare i Umu-play.
 3. Spara och ladda upp filen till Umu-play (det går att spara filen och ladda upp den senare eller kasta densamma)
Inspelningen klar

Inspelningen klar

Steg 8

Uppladdning av filmen.

En stapel visar staus för uppladdningen. Notera att inspelningarna med texten Upload som ännu inte är uppladdade till play.umu.se

Ladda upp filmen

ladda upp filmen

 

Steg 9

Umu-play

Filmen laddas upp i Umu-play och bearbetas innan den är klar för visning.
Hur lång tid det tar beror på filmens längd.

filmen bearbetas

filmen bearbetas

 

Steg 10

Den färdiga filmen

Nu är filmen uppladdad i Umu-play. När musen förs över filmen visas några symboler för att välja layout för den inspelade filmen.
Här kan tittaren välja mellan helbild (single wiev), bild i bild (picture in picture) eller sida vid sida (side by side).

Har du valt att stänga av kameran eller bara har en bildkälla finns ingen möjlighet för tittaren att välja vy.

När uppladdningen av filmen är klar kan du hitta igen den under Dina media. Observera! Om du har en längre inspelning tar det tid för programmet att ladda upp filmen till ”My Media” på umuplay.
Nästa steg är att publicera videoinspelningen in en kurs.

Ladda hem Capture inifrån Moodle

Steg 1

Logga in i Moodle och klicka på Mitt Moodle

Mitt Moodle

Mitt Moodle

Steg 2

Klicka sedan på UmU Play – Min media

Steg 3

Klicka på Lägg till ny och sedan på Kaltura Capture

Ny inspelning

Ny inspelning

Steg 4

Godkänn avtalet genom att klicka i den tomma rutan.

Godkänn villkoren

Godkänn villkoren

Steg 5

Klicka på ladda ned för Mac om du har en Mac eller Ladda ned för PC om du har en PC (Exemplet visar Mac)

Ladda ned

Ladda ned

Steg 6

Nu startar en nedladdningsprocess av programmet Kaltura Capturespace Desktop Recorder.

För PC-användare: Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen för att installera programmet.

För MAC-användare: Dubbelklicka på .dmg-filen som laddats ner och dra sedan ikonen till din programmapp.

Steg 7

Klicka nu återigen på Lägg till ny och sedan på Kaltura Capture

Ny inspelning

Ny inspelning

Steg 8

Godkänn avtalet på nytt. När du gjort det så startas Kaltura Capturespace Desktop Recorder.

Godkänn avtalet

Godkänn avtalet

Kaltura Capture

Kaltura Capture

Skapa en Umu Play uppgift i Moodle

Denna guide är riktade till lärare som vill använda aktiviteten UmU Play uppgift i sin kurs i Moodle. Den här funktionen är lämplig att använda om du som lärare vill att studenterna skall lämna in en video som en enskild uppgift. Den inlämnade videon kommer syns bara för studenten som lämnat in och dig som lärare på kursen.

Steg 1.

Börja med att klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs

Lägg till en aktivitet

Lägg till en aktivitet

Steg 2

Välj sedan UmU Play-uppgift i listan över aktiviteter

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Steg 3

Nu finns den aktivitet som möjliggör för studenterna att ladda upp filmer som bara du kan se

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Notera att denna uppgiftstyp saknar flera av de inställningar som finns i den vanliga aktiviteten Inlämningsuppgift.

(tillgänglighet, inlämningstyper, feedback typer, inställningar för inlämning, gruppinlämning inställningar, meddelande, urkund, betyg)

Skapa en Umu Play resurs i Moodle

Denna guide är främst riktad till lärare  eller kursadministratörer som har redigeringsrättigheter i Moodle.

Umu Play-resurs är ett sätt bland många att infoga en video på din kurssajt i Moodle.

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Steg 1

Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs.

Lägg till aktivitet eller resurs

Lägg till aktivitet eller resurs

Steg 2

I rutan som öppnas upp, leta reda på UmU Play- resurs och markera den. Klicka därefter på Lägg till.

Resurs Umu-Play

Resurs Umu-Play

Steg 3

Börja med att namnge din resurs, klicka därefter på Add Media för att lägga till en film.

Lägg till media

Lägg till media

Steg 4

Nu ser du alla dina filmer som du har i Min media. Välj en av dina filmer genom att klicka på Välj.

Min media

Min media

Steg 5

Nu har din film lagts till i din resurs och du kan nu Spara och återgå till kursen.

Spara

Spara

Steg 6

Så här ser det ut när allt är klart. Klicka på resursen och du får se din video.

Resursen klar

Resursen klar