Boka ett webinarium i Teams

 1. Gå till kalendern och tryck på pilen till höger om Nytt möte. Välj sedan Webinar.
 2. I vyn som dyker upp ska du fylla i de uppgifter som gäller för webinariet såsom a) rubrik, b) vilka som är presentatörer, c) datum, start- och sluttid, d) eventuell plats samt e) beskrivning.
 3. Klicka på Kräv registrering för att välja om endast personer inom organisationen, Umeå universitet, ska kunna registrera sig till webinariet eller om vem som helst ska kunna göra det.
 4. För att skapa registreringsformuläret klickar du på Visa registreringsformulär.
 5. Ett nytt fönster öppnas. Här ska du fylla i de uppgifter som gäller för deltagarna.
 6. Högst upp kan du ladda upp en bild som kommer att visas på formuläret.
 7. Till vänster lägger du till en rubrik, datum, start- och sluttid, en beskrivning och vilka som ska presentera.
 8. Till höger bygger du formuläret som deltagarna ska fylla i.
 9. Klickar du på Lägg till fält kan du addera ytterligare frågor. Klickar du på Anpassad fråga kan du även skapa din egna frågor.
 10. När du är nöjd med formuläret klickar du på Spara, och då visas en förhandsgranskning.
 11. Klicka på Kopiera registreringslänk för att få en länk som du kan dela via till exempel e-post eller sociala medier.
 12. Stäng ner formuläret och skicka sedan inbjudan till presentatörerna genom att klicka på Skicka.

Boka ett möte i Teams eller Outlook

Denna manual visar både hur du bokar ett möte i Teams och hur du bokar ett möte i Outlook. 

Boka möte i Teams:

 1. Gå till kalendern och tryck på Nytt möte uppe i det högra hörnet.
 2. Mötesvyn öppnas gå igenom dessa instruktioner

A) Lägg till en rubrik till mötet

B) Lägg till deltagare genom att skriva in namn eller mailadress

C) Välj ett datum och start- och sluttid.

D) Lägg till en fysisk plats om mötet ska hållas på en fysisk plats/konferensrum.

E) Skriv in en agenda/syfte/beskrivning på mötet så att den inbjudne vet vad mötet handlar om.

 • När du fyllt i fälten som behövs trycker du på Spara. Det skapas ett möte i Teams automatiskt som du kan se länken till nu när du sparat din bokning.

Boka möte i Outlook:

 1. Gå till kalendern och tryck på Nytt Teams-möte uppe i navigeringsmenyn.
 2. Lägg till en rubrik, deltagare, datum, start- och sluttid, eventuellt en plats och slutligen en beskrivning på vad mötet handlar om. Till skillnad från Teams ser du redan här länken till mötet innan du sparat bokningen.
 3. Klicka på kugghjulet och sen på Mötesalternativ för att göra inställningar gör lobby, välja om deltagare får ha kamera och mikrofon på samt om chatt och reaktioner ska vara påslagna under mötet.
 4. När du är färdig med din bokning klickar du på Skicka.

Kalendervy i Microsoft Lists

Använd Microsoft Lists för att skapa en enkel lista av events och addera sedan en kalendervy.

Skapa en ny lista

Skapa en ny lista i appen Lists, antingen från office365 portalen eller genom att addera lists appen direkt i ett team. När du skapar din lista välj att skapa från en blank lista så att du själv kan sätta upp de kolumner du önskar.

Byt namn på kolumn

 1. Klicka på Titel.
 2. Välj Kolumninställningar i rullgardiner.
 3. Klicka på Byt namn.
 4. Skriv in det namn du vill ha och välj Spara.

Lägg till datumkolumn och andra kolumner

 1. Tryck på Lägg till kolumn.
 2. Välj vilken typ av kolumn du vill använda. För att kunna använda dig utav en kalendervy krävs åtminstone en kolumn för Datum och tid.
 3. I panelen Skapa en kolumn under namn anger du en rubrik.
 4. Fyll i informationen i den typ av kolumn du har valt.
 5. Repetera stegen tills du har alla kolumner du vill. En kolumn för exempelvis Plats är vanligt förekommande.

Skapa kalendervy

 1. För att skapa kalendervyn: Gå till Alla objekt uppe till höger i din lista
 2. Välj Skapa ny vy i rullgardins-menyn som dyker upp.
 3. Namnge vyn.
 4. Där det står Visa som, välj Kalender.
 5. Start- och slutdatum måste ställas in med datumkolumnen i din lista, se till att Datum är valt för båda.
 6. Checka i Gör den här till en offentlig vy för att alla som använder listan kan se. Klicka sedan på Skapa
 7. Om du vill ställa in kalendervyn som standard och att den visas varje gång du öppnar vyn, välj Ange aktuell vy som standard.

Överblick av kalendervyn

Till vänster är kalendern, och till höger är eventfönstret som visar alla event för dagen som du valt. Om du klickar på de olika dagarna i kalendern ändras innehållet i fönstret till höger.

Fönstret till höger är hopfällbart vilket innebär att du kan dölja det om du vill.

 

Använd pilarna för att förflytta dig framåt och bakåt. Till höger om pilarna har du en månadskalender där du också kan bläddra framåt och bakåt i tid.

 

Du kan öppna events och se mer detaljer genom att klicka på dem. Du kan även välja att redigera ett event och lägga till en kommentar.

 

Du kan också lägga till nya objekt direkt från kalendern.

 

Du kan växla tillbaka till listvyn om du vill. Gå till menyn för vyn och välj Alla objekt i rullgardinsmenyn.

Vanliga frågor om Microsoft Listor

Microsoft Lists är en Microsoft 365-app som hjälper dig att spåra information och organisera ditt arbete. Här kan du se favoriter, nyligen arbetade listor, söka i alla dina listor, skapa nya listor, anpassa färger och ikoner för listornas titlar och lägga till kommentarer.

 

Vad är skillnaden mellan ”Microsoft att göra” och ”listor”?

Att göra (To do) är för den detaljerade, dagliga och personliga användningen. Microsoft Lists är bättre för storskaliga teamprojekthantering såsom processhantering eller arbetsflödeshantering.

 

Hur kommer jag åt Microsoft Lists?

Du behöver först komma igång med Microsoft 365, Microsoft Teams eller SharePoint. Logga in på office.com och klicka på appfönstret. Om du inte hittar Lists bland apparna kan du använda sökfältet. Klicka på Listor och sedan anger du Microsoft-listor

Från Teams kan du redan innan du går in i ett team söka efter Lists i appar. Klicka på Listor och välj Lägg till ett team. Skriv in de teamet eller kanalnamnet som du vill lägga till. Om du redan befinner dig i ett team kan du lägga till en lista i kanalen genom att klicka på + i teamet, välj Listor och klicka på Spara.

Välj redan befintliga listor eller skapa en helt ny oavsett om du är i teams eller i Lists.

 

Hur skapar jag en lista i Microsoft-team?

 1. Välj befintlig lista.
 2. Välj ett team, välj en lista och klicka på Nästa.
 3. Ange ett listnamn. Om du vill anger du också en beskrivning och väljer färg och ikon.
 4. Välj Skapa.

 

Hur tar jag bort en kolumn i en lista i Microsoft?

 1. Gå till listan eller biblioteket som du vill ta bort en kolumn från.
 2. Markera kolumnrubriken för den kolumn som du vill ta bort och välj Kolumninställningar > Redigera.
 3. Välj Ta bort längst ned i fönstret.

 

Hur tar jag bort en lista i Microsoft-listor?

 1. Klicka på Webbplatsinnehållet.
 2. Markera listan som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Om du skapar den nya listan i SharePoint klickar du på Inställningar och sedan välj Listinställningar. Välj OK i bekräftelsedialogrutan.

 

Hur delar jag en lista från hemsidan?

 1. Tryck på listan på startskärmen och tryck redan på Öppna och sedan Dela.
 2. Ange vem du vill dela med, antingen en individ eller en hel grupp.
 3. Välj vilka behörigheter som individen eller gruppen ska få ha till listan.
 4. Välj bevilja åtkomst.

Du kan också dela en lista som är öppen för tillfället.

 1. Välj Dela i verktygsfältet längst upp.
 2. Ange vem/vilka du vill dela med och vilka behörigheter de ska ha till listan.
 3. Välj Använd och klicka sedan på Skicka.

Mottagaren/mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk till listan.

 

Hur tilldelar jag uppgifter i Listor?

Du kan tilldela uppgifter till alla medlemmar i en delas lista, inklusive dig själv. Om du vill tilldela en uppgift i en delad lista öppnar du aktivitetens detaljvy och väljer Tilldela till. Välj sedan medlemmen i den delade listan som du vill tilldela uppgiften.

 

Hur tar jag bort en lista i Microsoft Teams?

I Teams går du till kanalen som innehåller listan som du vill ta bort. Tryck på Mer högst upp på skärmen, gå till höger och listnamnet och välj sedan Ta bort.

 

Kan jag länka Microsoft-listor?

Om du vill dela en lista öppnar du delningsmenyn genom att välja delningsikonen längst upp till höger i en lista som du har skapat. När delningsmenyn öppnas väljer du Skapa, Kopiera länk och klistrar sedan i delningslänken i din favoritapp för e-post eller chatt som skickas till dina medarbetare.

Justera färg och tema på ditt formulär eller test i Forms

 

Justera färg och tema på ditt formulär

 1. Sök dig till formuläret eller testets huvudmenyn
 2. Klicka på Tema.
 3. Välj färg eller utseende i listan. Eller klicka på plus-tecken för att anpassa din färg själv eller ladda upp fil.Teams i Forms
 4. Genom att ladda upp fil kan du exempelvis lägga till bakgrund av Umeå Universitets campus.

Justera färg och tema på (frågeformulär) test

Skillnaden mellan test och formulär är att vid test finns Teamaidéer.

 1. Klicka på Tema och skrolla i listan bland förvalda Temaidéer.
 2. Skrolla längst ned för att finna samma teman och färger som i ett vanligt formulär.

Skapa en förgrening i Forms

När du skapar dina formulär (enkät) och frågeformulär (test) så kan du välja att förgrena de efterkommande frågorna så att de är beroende av föregående svar. Du kan förgrena alla frågor inklusive avsnitt.

 1. Öppna formuläret där du vill skapa en gren.
 2. Välj de frågor som du vill förgrena, klicka på de tre små prickarna och lägg sedan till förgrening.Skapa förgrening i Forms
 3. Klicka på pilen. I dragspelsmenyn som dyker upp väljer du vilken fråga du vill förgrena frågan till.

Välj en fråga som du vill skapa branchning för.

4. När du har valt klickar du på Tillbaka för att fortsätta redigera en annan fråga eller för att avsluta.

Justera inställningarna i Forms

I denna manual visar vi hur du justerar inställningarna i Forms. Vi visar även skillnaden mellan att justera inställningar för ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz).

 1. Välj det formulär/ frågeformulär du vill justera inställningarna på. Klicka på tre prickar längst upp till höger i menyn och välj sedan inställningar.
  Justera inställningar i forms - hitta inställningar knappen
 2. Under inställningar kan du ställa in vilka personer som kan fylla i (fråge)formuläret, alternativ för svar och svarskvitton. Markera/avmarkera de inställningar som listas. (De inställningar som är markerade på bilden är standard).
  Justera inställningar på ditt formulär - Alla inställningar

Alternativ för frågeformulär

Denna inställning gäller enbart för frågeformulär (test, quiz)

 1. Klicka på on-off icon för att visa resultat automatiskt eller inte.
  Justera inställningar i forms - Alternativ för frågeformlär

Personer som kan fylla i formuläret

Här justerar du vem som ska kunna svara på ditt formulär. Detta gäller för både formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz). 

 • Välj Alla kan svara om du vill att vem som helst med länken kan svara på formuläret. Det krävs ingen inloggning. (OBS! Väljer du denna inställning kommer deltagarna vara anonyma men vem som helst kan fylla i det).
 • Välj Endast personer i organisationen kan svara om du vill att personer med UmU-id kan svara på formuläret.
  • Välj Registrera namn för att hålla reda på vem som har svarat på formuläret. Genom att inte välja detta kommer deltagarna vara anonyma. Välj Ett svar per person för att begränsa svar på formulär eller test till endast ett per person. Det gör att personer inte kan fylla i ett formulär eller test flera gånger.
 • Välj Specifika personer i min organisation kan svara om du vill välja specifika personer med UmU-id kan svara.
  • Välj Registrera namn för att hålla reda på vem som har svarat på formuläret. Obs. Genom att inte välja detta kommer deltagarna vara anonyma. Välj Ett svar per person för att begränsa svar på formulär eller test till endast ett per person. Det gör att personer inte kan fylla i ett formulär eller test flera gånger.
   Justera inställningar i forms - personer som kan fylla i formuläret

 

 

 

 

 

 

Alternativ för svar

Här justerar du alternativ för svar. Exempelvis om du vill ha start och slutdatum, acceptera svar, blanda frågorna, eller anpassa ett tackmeddelande. 

Acceptera svar

 1. Välj Acceptera svar för att det ska gå att svara på (fråge)formuläret.
  Justera inställningar i forms - alternativ för svar - acceptera svar - ja
 2. Om den här inställningen är avmarkerad inaktiverar du möjligheten att samla in ytterligare formulärsvar. Du kan också anpassa standardmeddelandet som mottagarna ser när de försöker skicka sina svar efter att du inaktiverat den här inställningen.
  Justera inställningar i forms - alternativ för svar - acceptera svar - nej

Start och-och slut datum

Välj start-och slut datum på ditt formulär eller test. Du kan ange datum och tid när du vill starta och sluta samla in formulärsvar. Klicka på Startdatum och klicka sedan på textrutan för datum och välj ett datum i kalenderkontrollen. Välj en tid i listrutan. Gör samma sak för slutdatum
Justera inställningar i forms - alternativ för svar - start och slut datum

Blanda frågorna

Välj Blanda frågorna om du vill blanda frågornas ordningsföljd slumpmässigt. Varje respondent ser då frågorna i en annan ordning. Klicka i Alla frågor om du vill blanda alla frågor i formulär/test. Klicka i Lås frågor om du vill låsa dem i en ordningsföljd. När det här är avmarkerat (standardinställningen), visas frågor för svaranden i samma ordning som du skapade dem.

Blanda frågorna

Visa förloppsindikator

Visa förloppsindikatior innebär att svarande ser en visuell indikator på hur långt de kommit medan de fyller i ett formulär eller test). Obs. Endast tillgängligt för flersida undersökningar, formulör eller frågesporter (frågeformulär)

Visa förloppsindikator

Anpassa tackmeddelande

Välj Anpassa tackmeddelande om du vill visa ett tackmeddelande när formuläret eller testet har slutförts. Skriv i textrutan om du vill skapa ett anpassat meddelande.

Anpassa tackmeddelande

Svarskvitton

 1. Välj Tillåt mottagande av svar efter inlämning om du vill att efter inskickat svar – När du har fyllt i formuläret kan svarare spara eller skriva ut en PDF-fil av formuläret med sina svar ifyllda på sidan ”Tack”. Observera att om du väljer den här inställningen kan svarande, internt i organisationen, begära ett e-postkvitto från formuläret.
 2. Välj Få en e-postavisering om varje svar om du (som skapade formuläret) vill få en avisering vid varje inlämnat formulär.
  svarskvitton

Granska resultat i Forms

I denna manual visar vi hur du granskar resultat i Forms. Vi visar även skillnaden mellan att granska resultat från ett formulär (enkät) och frågeformulär (test, quiz). 

Välj formulär och hitta resultatfilen

 1. Gå till din forms portal (hur? Se steg 1-2-3 i Skapa formulär eller frågeformulär med Forms )
 2. Välj bland dina senaste, fästa eller delas med mig (fråge)formulär som du vill granska, sedan klicka på det formulärnamnet. 
  Visa resultat från ett formulär i forms - din forms portal - välj formulär3. Klicka på fliken Svar.Visa resultat från ett formulär i Forms - hitta svarsfliken

Granska resultat från ett formulär (enkät)

Under svarsfliken granskar du resultatet. Här visar vi vilka alternativ som finns för att granska resultatet.

 • Klicka tre prickar för att ta bort alla svar, skriva ut en sammanfattning eller skapa en sammanfattningslänk.
 • Klicka på Excel Icon för att öppna resultat i Excel
  • I Excel kommer varje fråga blir en kolumn och varje svar blir en rad.
  • Kolumnerna visar start/sluttider, namn, frågor och svar.
  • OBS! Ändrar du något i Excel speglas det inte i Forms.

3. Klicka på visa resultat för att granska varje persons svar individuellt.

Visa resultat från ett formulär i Forms - svarsfliken

Visa resultat

 1. Klicka på pilarna för att byta person som du vill kolla resultat på.
 2. Klicka på tre prickarna och ta bort eller skriva ut vald persons svar.
 3. Klicka Bakåt för att gå tillbaka till svarsfilen.
  Visa resultat från ett formulär i Forms - svarsfliken - bläddra mellan personer
 4. Skrolla ned i svarsflilen för att se samtliga frågor och svar, i en grafisk uppställning.
 5. Kicka på länken mer information vid varje fråga, för att se respektive persons svar.
  Visa resultat från ett formulär i Forms - svarsfliken - sammanfattning allt resultat
 6. En lista med alla deltagares svar på vald fråga kommer upp.
  Visa resultat från ett formulär i Forms - svarsfliken - mer information

Granska resultat från ett frågeformulär (test, quiz)

Gå igenom den första delen i denna manual ”välj formulär och hitta resultat filen” (steg 1-2-3) och välj sedan det frågeformulär du vill granska. Nedan visar vi vilka skillnader det finns mellan att granska ett frågeformulär jämte ett formulär. 

 1. Klicka tre prickar för att ta bort alla svar, skriva ut en sammanfattning eller skapa en sammanfattningslänk.
 2. Klicka på Excel Icon för att öppna resultat i Excel
  • I Excel kommer varje fråga blir en kolumn och varje svar blir en rad.
  • Kolumnerna visar start/sluttider, namn, frågor och svar.
  • OBS! Ändrar du något i Excel speglas det inte i Forms.

3. Klicka på Granska svar för att granska varje persons svar individuellt. (gå till rubrik granska svar)

4. Klicka på Publicera resultat för att välja vilka resultat du vill publicera. (gå till rubrik publicera svar).

Granska resultat i frågeformulär - första sidan under fliken svar

Publicera resultat

Du kan bara publicera resultat om du har skapat ett frågeformulär.

 1. Välj vilken persons svar du vill publicera genom att klicka i bockrutan.
 2. Klicka på förhandsgranskning om du vill granska det svar du kommer att skicka till personen.
 3. Klicka på Publicera resultat för att skicka resultatet till personen. Obs: Om du publicerar poäng kan svarspersonerna visa testets feedback och resultat. Svarspersonerna kan visa resultatet med samma länk som de använder till att starta testet.
 4. Klicka Bakåt för att komma tillbaka till svarsfilen.
  Granska resultat frågeformulär - publicera resultat

Granska svar

 1. Klicka på frågor för att byta granskningsläge från frågor istället person.
 2. Klicka på pilarna för att byta person/fråga som du vill kolla resultat på.
 3. Klicka på chat-bubblan med frågetecken för att ge feedback  (högst 1000 tecken) på vald person/fråga.
 4. Klicka på tre prickarna och ta bort eller skriva ut svar eller publicera resultat på vald person/fråga svar.
 5. Klicka på chat-bubblan med frågetecken vid frågan för att ge feedback (högst 1000 tecken) till vald person på specifik fråga.
 6. Här visas resultatet på frågan. Som ni ser hade personen fel – 0/o poäng. Du kan klicka på rutan för att ge extra poäng.
 7. Klicka Bakåt för att gå tillbaka till svarsfilen.
  Granska resultat frågeformulär - gransak svar person,fråga

Svarsfil

 1. Skrolla ned i svarsflilen för att se samtliga frågor och svar, i en grafisk uppställning.
 2. Kicka på länken mer information vid varje fråga, för att se respektive persons svar.
  Granska resultat frågeformlär - svarsfilen, exempelfråga
 3. En lista med alla deltagares svar på vald fråga kommer upp.
  Granska resultat frågeformulär - svarsfil - personsvar

Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms

I denna manual visar vi hur du förhandsgranskar och delar ett formulär (enkät) eller frågeformulär (quiz, test) i Forms. 

Förhandsgranska ett formulär eller frågeformulär

Förhandsgranskning av ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test) bör du göra innan du väljer att dela ditt formulär. Syftet är att simulera att du ska göra enkäten eller testet och på så sätt se ordningen på frågor, alternativ eller förgreningar.

 1. Sök dig till formuläret eller frågeformulärets huvudmeny och klicka på Förhandsgranskning.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - hitta förhandsgranska knappen
 2. Du kommer till förhandsgransknings vy där du kan simulera att du ska besvara frågorna.
 3. Klicka på Dator för att se ditt formulär i datorskärms vy.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - förhandsgranskningsvy
 4. Klicka på Mobil för att se formulär i mobilskräms vy.
 5. Klicka på Bakåt för att lämna förhandsgransknings vy.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - förhandsgranskningsvy telefon

Dela formulär

Här visar vi hur du dela ditt formulär. Att dela ett formulär och frågeformulär (test) fungerar på samma sätt. Att dela ett formulär består av två steg. Välja vem du ska dela till (skicka och samla in svar) och på vilket sätt du vill dela (välj distribueringsmetod).

1. Gå till Form portal huvudmeny och välj det formulär/frågeformulär du vill dela.
2. Sök dig till formulärets huvudmeny och klicka på Dela.
3. En ruta under dela kommer upp med tre alternativ. Börja med att klicka på pilen under alternativ ”Skicka och samla in svar”.

Dela formulär flik

Skicka och samla in svar

Steg 1 är att välja vem som ska få tillgång till att svara på ditt formulär. (För mer inställningar se: Justera inställningarna i Forms).

 1. Klicka på Alla kan Svara om du vill att alla kan svara på ditt formulär/test. (Detta alternativ garanterar att alla deltagare är anonyma).
 2. Klicka på Endast personer i organisation kan svara om du vill att alla med Umu-id kan svara.
 3. Klicka på Specifika personer i min organisation kan svara om du vill välja vilka personer med Umu-id som kan svara. (En ruta kommer upp där du skriver in e-postadress).Dela formulär - Skicka och samla in svar

Välj distrubueringsmetod

Steg 2 handlar om att välja hur du vill dela ditt formulär. Du kan dela ditt formulär på fyra olika sätt. Via länk, QR-kod, inbäddningskod eller via mail. 

Dela via länk

 1. Klicka på Kedjan för att dela via länk. (standard inställning).
 2. Klicka på Kopiera för att kopiera länken.
  Dela formulär - via länk

Dela via QR-kod

 1. Klicka på QR icon för att dela via QR-kod.
 2. Klicka på Ladda ned för att ladda ner QR-kod som bild. (exempelvis klistra in i PowerPoint).
  Dela formulär - via QR-kod

Dela via inbäddningskod

 1. Klicka på bädda in icon för att dela formulär genom att bädda in till en hemsida (exempelvis Canvas).
 2. Klicka på Kopiera för att kopiera inbäddningskoden.
  Dela formulär - via inbäddningskod

Dela via mail

 1. Klicka på mail icon för att dela formulär via mail. Du kommer till Outlook med inbäddad länk i mailet.

Dela formulär eller frågeformulär för att samarbeta i Forms

I denna manual visar vi hur du delar ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz) för att samarbeta. Syftet med att dela ett formulär för att samarbeta är att du enkelt kan arbeta på samma formulär i realtid. Om du vill dela ett formulär och inte samarbeta i realtid kan du dela formuläret som en mall. Se manual: Dela formulär eller frågeformulär som en mall i Forms

 1. Välj det formulär/test du vill arbeta tillsammans med andra med. Klicka på de tre prickarna längst upp i högra hörnet, sedan väljer du Samarbeta eller duplicera.
 2. Under ”Dela för att samarbeta”, klicka på Få en länk för att visa och redigera.
 3. Länk skapas. Men först klicka på pilen.
  Dela formulär för att samarbeta - klicka på pilen
 4. Välj vem du vill samarbeta med så att rätt person får tillgång till att visa och redigera.
  • Välj Användare med ett arbets-eller skolkonto för Office 365 kan visa och redigera om du vill dela med alla (oavsett organisation) med Office 365 arbets-eller skolkonto.
  • Välj Personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med kollega på Umeå universitet.
  • Välj Specifika personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med en specifika person på Umeå universitet. En lista kommer upp där du skriver in mailadress.

Dela formulär för att samarbeta - alternativ samarbeta

 1.  Om du är klar, klicka Kopiera och skicka sedan länken till den person som du önskar samarbeta med.
 2. Om du är osäker kicka på pilen igen för att korrigera delningsinställningarna.
  Dela för att samarbeta - klicka på kopiera eller ändra delningsinställningar