Grafiskt mallverktyg – studentdiplom

Det finns en mall med studentdiplom där man kan fylla i alla namn med hjälp av excel.

Exempel på studentdiplomKlicka in dig på mallen du vill använda

Studentdiplom

 1. Välj om du vill ha ett engelskt eller svenskt diplom under logotyp/språk.
 2. Ladda upp en excelfil som du gjort innan. Excelfilen ska innehålla:
  Förnamn Efternamn

  Här är ett exempel (påhittade namn):

  Ida Andersson
  Stefan Eriksson
 3. Om du behöver ändra ort så har du möjlighet att göra det. Sedan väljer du datum på diplomet.
 4. Efter det finns det några rutor för att ange den som ska skriva under diplomet och titel.
 5. Spara dokumentet och stäng därefter dokumentet.
 6. I nästa vy kan du välja att
  1. redigera igen
  2. ladda ner pdf:en, välj för utskrift om du vill skriva ut den på egen skrivare
  3. För att beställa tryck av diplomen, tryck på ”lägg i mediakorg”. Sedan behöver du skicka iväg beställningen genom att trycka på symbolen längst upp till vänster i fönstret. Gå till beställningssida och genom för hela beställningen.

EndNote 21

Umeå universitetsbiblioteks hjälp till referenshanteringsprogrammet EndNote 21.

Kom igång med EndNote 21

Information hur du som anställd får tillgång till EndNote hittar du via denna sida: https://manual.its.umu.se/endnote-faq/

När du startar EndNote 21 första gången får du frågan om vill öppna ett existerande bibliotek eller skapa ett nytt bibliotek.

För att skapa ett nytt bibliotek kan du även klicka på File i menyn, sedan New.
Ett nytt fönster öppnas. Namnge ditt bibliotek.
Klicka på Spara.

OBS! EndNote-biblioteket måste sparas på hårddisken på din dator. Filerna får inte synkroniseras mot någon molntjänst, till exempel OneDrive.
Vi rekommenderar att du endast skapar ett bibliotek.

Spara alltid minst en kopia av ditt bibliotek.

 1. Klicka på File, välj Compress Library (.enlx)
 2. Ett fönster öppnad. Du kan ändra grundinställningarna om du vill.
 3. Klicka på Next.
 4. Ett nytt fönster öppnas.
  Välj var du vill spara din kopia. Du kan till exempel spara på ett usb-minne.
  Ett tips är att lägga till datumet du sparar kopian i namnet på filen.
 5. Klicka på Spara.

Kom ihåg att spara en ny kopia när du lagt in fler referenser i biblioteket.

Du kan endast synkronisera EndNote 21-bibliotek mot ditt EndNote Online-bibliotek.
Vi rekommenderar att endast synkronisera ett bibliotek med Online för att undvika problem (som till exempel ihop slagning av bibliotek samt skapande av dubbletter).

Hur man skapar ett EndNote Online-konto finns beskrivet i manualen för EndNote Online.

För att synkronisera ditt EndNote Online-bibliotek med EndNote 21:

 1. Spara en kopia av ditt bibliotek innan du påbörjar synkroniseringen.
 2. Töm papperskorgen i båda biblioteken.
 3. Klicka på Edit i menyn och välj Preferences
 4. Klicka på Sync.
 5. Fyll i inloggningsuppgifterna till ditt EndNote Online-konto.
 6. När Sync Automatically är ikryssat synkar EndNote-biblioteken var 15:e minut.
  Det kan ibland bli problem när automatisk synkronisering är ikryssad.
 7. Klicka på Enable Sync.
 8. Klicka på OK.

Med EndNote 21 så har du tillgång till ett gränssnitt i EndNote Online som liknar desktop. Du hittar inloggningslänken via denna sida: https://endnote.com/weblogin/

Samarbeta

För att dela ditt EndNote-bibliotek måste du först synkronisera det med ett EndNote Online-bibliotek. Även den du delar med behöver ha ett EndNote Online-bibliotek som är synkroniserat med ett EndNote desktop-bibliotek (version x9 eller nyare).

 1. Klicka på File i menyn och välj Share
 2. Under Invite More People skriver du e-postadressen till de personer du vill bjuda in.
 3. Välj om de du delar biblioteket med ska få Read & Write eller endast Read rättigheter.
  Du kan lägga till ett meddelande till din inbjudan i rutan under Add a message (optional).

För att ändra eller sluta dela bibliotek gör du så här:

 1. Klicka på File i menyn och välj Share.
 2. Klicka på kugghjulet vid e-postadressen.
  Du kan välja mellan:
  Remove – sluta dela.
  Remind – påminn om att hen ska acceptera inbjudan.
  Read Only – endast kunna se biblioteket
  Read & Write – kan lägga till referenser i biblioteket.

För att kunna dela en grupp måste du först synkronisera ditt bibliotek med ett EndNote Online-bibliotek. Den du delar med behöver också ha ett EndNote Online-bibliotek, men behöver inte ha EndNote desktop. Du kan dela ditt bibliotek med upp till 1000 användare.

 1. Markera gruppen du vill dela och högerklicka, välj Share Group
 2. I det nya fönstret under rubriken Invite More People skriver du in e-postadressen till de personer du vill bjuda in.
  Välj om de ska få Read & Write eller endast Read rättigheter.
  Du kan lägga till ett meddelande i inbjudan i rutan under Add a message (optional).
 3. Klicka på Invite.

Mottagaren ser gruppen under rubriken Groups shared by others i sitt EndNote Online-bibliotek. Har mottagaren EndNote desktop x9 eller nyare och det biblioteket är synkroniserat med Online-biblioteket syns även gruppen i desktop.
Bifogade filer i ditt bibliotek medföljer inte till den du delar gruppen med.

Innan någon kan dela ett bibliotek med dig måste du först synkronisera ditt bibliotek med ett EndNote Online-bibliotek. Du behöver även acceptera inbjudan som skickats till dig. Efter det:

 1. Klicka på File i menyn och sedan Open Shared Library
 2. Fyll i kontouppgifterna och klicka OK.

Importera referenser från databaser

När du importerar referenser direkt från en sökning i en databas så hamnar referenserna under den temporära gruppen Imported references och ligger kvar där tills du gör en ny överföring av referenser.  De hamnar samtidigt i Unfiled tills du lägger dem i en grupp samt i den permanenta gruppen All references där referensen alltid ligger.

 1. Gör en sökning i vald deldatabas
 2. Markera de referenser du vill infoga i ditt bibliotek.
 3. Ovanför träfflistan finns knappen Export. Välj EndNote desktop från rullgardinsmenyn.
 4. Välj vilken information du vill importera  under Record Content. Klicka på Export.
 5. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNoe Online, välj EndNote.
 6. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.
 1. Gör en sökning.
 2. Markera de referenser du vill infoga i ditt bibliotek.
 3. Välj Send to, Citation manager och Create file.
 4. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 5. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.

Använd denna möjlighet för att importera referenser när direktimporten inte fungerar:

 1. Gör en sökning
 2. Markera de referenser du vill importera.
 3. Välj Save, Format: PubMed
 4. Klicka på Create file.
  Filen sparas i Hämtade filer.
 5. Gå till EndNote.
 6. Klicka på File i menyn, välj Import och sedan File
 7. Klicka på Choose… och leta upp filen. Klicka på Öppna.
 8. Vid Import Options, klicka på rullgardinsmenyn och sedan Other Filters. Välj PubMed (NLM).
 9. Vill du ta bort dubbletter vid importen, klicka i Discard Duplicates.
  Klicka på Import.
 10. Referenserna hamnat i den tillfälliga gruppen Imported References och i den permanenta gruppen All References.
 1. Gör en sökning
 2. Markera de referenser du vill infoga i ditt bibliotek.
 3. Klicka på Export. Välj EndNote (RIS).
 4. Välj vilken information du vill importera. Klicka sedan på Export.
 5. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 6. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.
 1. Gör en sökning i vald databas.
 2. Markera referenser genom att klicka på den blå mappen till höger om referensen.
 3. När du vald dina referenser, klicka på Folder view eller Folder.
 4. Välj Export.
 5. Markera Direct Export in RIS Format (e.g. CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero).
 6. Klicka på Save.
 7. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 8. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.
 1. Gör en sökning.
 2. Markera referenser.
 3. Klicka på Skapa referenser.
 4. Vid Format välj .RIS i rullistan.
 5. Klicka på Spara som fil.
 6. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 7. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.

Använd denna möjlighet för att importera referenser när direktimporten inte fungerar:

 1. Gör en sökning
 2. Markera de referenser du vill importera.
 3. Klicka på Skapar referenser.
 4. Vid Format välj .RIS i rullistan.
  Filen sparas i Hämtade filer.
 5. Gå till EndNote.
 6. Klicka på File i menyn, välj Import och sedan File
 7. Klicka på Choose… och hitta filen. Klicka på Öppna.
 8. Vid Import Options, klicka upp rullgardinsmenyn och sedan Other Filters. Välj Reference Manager (RIS).
 9. Vill du ta bort dubbletter, klicka i Discard Duplicates.
  Klicka på Import.
 10. Referenserna hamnat i den tillfälliga gruppen Imported References och den permanenta gruppen All references.
 1. Gör en sökning.
 2. Markera referenser eller välj alla (Select all).
 3. Ovanför resultatlistan – välj: Export selected citation(s).
 4. Välj RIS (EndNote) och Download.
 5. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 6. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.

Använd denna möjlighet för att importera referenser när direktimporten inte fungerar:

 1. Gör en sökning
 2. Markerade referenser du vill importera.
 3. Välj Export selected citations(s).
 4. Välj RIS (EndNote) och sedan Download.
  Filen sparas i Hämtade filer.
 5. Gå till EndNote.
 6. Klicka på File i menyn, välj Import och sedan File
 7. Klicka på Choose… och leta upp filen. Klicka på Öppna.
 8. Vid Import Options, klicka på rullgardinsmenyn och sedan Other Filters. Välj Reference Manager (RIS).
 9. Vill du ta bort dubletter vid importen, välj Discard Duplicates.
  Klicka på Import.
 10. Referenserna hamnar i den tillfälliga gruppen Imported References samt i den permanenta gruppen All references.
 1. Logga in i Scifinder-n och gör en sökning.
 2. Markera referenserna som du vill exportera.
 3. Klicka på knappen med en pil som pekar ner i en låda.
 4. Välj Citation (.ris) under File Type.
 5. Klicka på Download.
 6. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 7. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.
 1. Gör en sökning.
 2. Klicka på de tre prickarna.
 3. Klicka på Export i .RIS.
 4. Klicka på Ladda ner.
 5. Öppna filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote och EndNote Online, välj EndNote.
 6. Referenserna hamnar i ditt EndNote-bibliotek.

Innan du importerar för första gången:

 1. Gå till Google Scholar
 2. Klicka på meny-ikonen.
 3. Välj Inställningar
 4. Vid bibliografiförvaltare, välj Visa länkar att importera citeringar till och sedan EndNote.
 5. Klicka på Spara.

Export från Google Scholar till EndNote

 1. Gör en sökning.
 2. Klicka på länken Importera till EndNote under den referens du vill importera.
 3. Öppna filen
 4. Referensen hamnar i ditt EndNote-bibliotek. OBS! Det går bara att importera en referens åt gången.

Skapa referenser själv

Ibland kan man inte importera referensen man vill ha i sitt EndNote-bibliotek. Det gäller till exempel webbsidor.
Då kan man skapa referensen manuellt i biblioteket.

 1. Klicka på References i menyn och välj New reference.
 2. Ett nytt fönster öppnas. Välj typ av publikation från rullgardinsmenyn Reference Type.
  Fälten varierar beroende på referenstyp.
 3. Skriv in de uppgifter du vill lägga in om referensen. Det går att ändra senare.
  För mer information angående fälten, se Urval av fält i en referens.
 4. Klicka på Save.
 5. Klicka på krysset uppe till höger för att stänga fönstret.
  Referensen hamnar i ditt EndNote-bibliotek.

Urval av fält i en referens

Här följer några exempel på hur man skriver i olika fält när man skapar en referens manuellt.

Författarnamn kan skrivas in på två sätt:

 • Efternamn, Förnamn
 • Förnamn Efternamn

Varje namn måste stå på egen rad. Ta med samtliga författare.
Sätt punkt efter initialer.

Exempel:
Andersson, Karin
Ian Smith
Smith, S.Y.D

Är författaren/upphovet en organisation, myndighet eller företag så ska man skriva in ett kommatecken efter namnet.

Exempel:
World Health Organization,
Socialstyrelsen,

År skrivs ut med fyra siffror. Lägg in in press, submitted och liknande om det förekommer.

Skriv in hela titeln utan att använda enter-knappen på tangentbordet. Avsluta utan punkt eller annat skiljetecken.
Undertitlar avskiljs med kolon.

Exempel:
Privatization of British Rail: An Economic Analysis

Skriv in fullständigt tidskriftsnamn eller dess förkortning.

Antal sidor kan skrivas in fullständigt eller förkortat.

Exempel:
1442-1449
1442-9

Använd detta fält till förkortade versioner av hela titeln. Förkortningen kan sedan användas för att identifiera ett citat i texten med en referens i litteraturlistan. Detta används ofta inom humanistiska ämnen.

Exempel:
(Perin, Burning 141)

Mest användbar om du importerar referenser från en databas som förser dig med hela titeln och den förkortade versionen. Om du uppdaterar din tidskriftslista under Term Lists så hamnar data från detta fält i kolumn två, Abbreviation 1.

Skriv in 1st, 2nd o s v.
Skriv inte in orden ”upplaga, ”ed.” eller ”eds.”.

Här kan du skriva in egna ämnesord. Finns det flera ämnesord så skiljs de åt med ny rad.

Kopiera in sammanfattningen här.

Används för egna anteckningar eller för att göra referensen sökbar med egna nyckelord.
Användbart när man samarbetar.

I URL-fältet går det att direktlänka till fulltext på webben.

Här kan du lägga in bilder eller olika filer.
Markera rutan Figure så den får en grön ram. Gå till References, Figure, Attach Figure. Sök fram bilden/filen. Markera och öppna. Namnge bilden/filen i fältet Caption.

Observera att man endast kan ha ett objekt under Figure. För att spara fler filer, lägg dem under File Attachments.

Om du har lagt in en bild i en referens namnger du den här.

Importera referenser från EndNote

Man kan söka i databaser via EndNote. I vänstra panelen finns rubriken Online Search. Under rubriken finns ett urval av databaser, bland annat PubMed. För att se fler databaser, klicka på more… Alla databaser är dock inte sökbara via Online Search.

 1. Välj databas att söka i.
 2. Gör en sökning.
 3. Du ser de första 25 träffarna. Du kan öka antalet genom att klicka på siffrorna vid Retrieve results (till vänster ovanför träfflistan).
 4. Markera referenserna du vill importera.
 5. Klicka på plus-knappen till höger ovanför träfflistan.
  Referenserna hamnar i Unfiled, Recently Added och All References.

För en mer avancerad databassökning rekommenderar vi att du söker direkt i databasen och sedan exportera referenserna till EndNote.

Ändra i referens i EndNote

Det är inte ovanligt att information som importerats från databaser behöver redigeras eller att det behöver göras tillägg. Det kan du manuellt hantera i EndNote.

 1. Markera referensen och välj References i menyn och sedan Edit references.
  Eller Markera referensen och klicka på fliken Edit under Summary.
 2. Gör dina ändringar.
 3. Klicka på File i menyn och välj Save.

Spara fulltext/pdf

För att EndNote ska kunna hitta fulltexten till artiklar som Umeå universitet prenumerera på behöver du lägga in några uppgifter.

 1. Klicka på Edit i menyn och välj Preferences
 2. Ett nytt fönster öppnas. Välj Find Full Text.
 3. I rutan vid OpenURLPats klistrar du in denna länkadress:
  https://search.ub.umu.se/openurl/46UMEA_INST/46UMEA_INST:UmUB?

Sitter du utanför universitetets nätverk behöver du även lägga in denna länk i rutan för URL:
https://proxy.ub.umu.se/login?url=

För att få EndNote att söka efter fulltexten gör du så här:

 1. Markera referenserna du vill hitta fulltexten till.
 2. Klicka på ikonen för Find Full Text.
  Eller klicka på References i menyn, sedan Find Full Text och Find Full Text.
  Eller högerklicka och välj Find Full Text.
 3. I den vänstra menyn under rubriken Find Full Text ser du om EndNote hittar pdf:er, URL-länk eller inget av dessa.

Om EndNote hittar en pdf visas ett gem till vänster om referensen i ditt bibliotek.

Om EndNote hittar en URL-länk finns de i den tillfälliga gruppen Found URL.
(Se Hitta fulltext via länk i EndNote.)

Om EndNote hittade en URL-länk när du genomförde sökningen Find Full Text så finns de i den tillfälliga gruppen Found URL.

 1. Klicka på den tillfälliga gruppen Found URL.
 2. Markera en referens.
  I kolumnen Summery syns URL:en.
 3. Klicka på länken. Du kan hamna direkt på en pdf, i bibliotekets söktjänst eller på tidskriftens hemsida.
 4. Om du hamnar i bibliotekets söktjänst eller på tidskriftens hemsida kontrollerar du om du kan komma åt pdf:en och spara ner den på din dator.
 5. I EndNote, klicka på Attach File under Summary.
 6. Hitta filen, markera och klicka på Öppna. Pdf:en läggs till på referensen.
 7. Klicka på en annan referens. Du får frågan om du vill spara ändringarna. Klicka Yes.

Gör om processen för samtliga referenser där EndNote har hittat en länk.

Om du har pdf:er sparade på din dator kan du lägga in dem i EndNote.

 1. Spara alla pdf:er i en mapp. Du kan ha undermappar.
 2. Klicka på File i menyn och välj Import sedan Folder
 3. Klicka på Choose
  Har mappen undermappar så kryssar du i Include file in subfolder.
  Vill du att EndNote ska skapa ett Group Set (Grupper skapas efter mapparnas namn), kryssa i Create a Group Set for this import.
 4. Import Option ska vara PDF.
  Välj om EndNote ska plocka bort dubbletter eller inte vid importen.
 5. Klicka på Import.

Om pdf:en innehåller ett doi-nummer på någon av de första sidorna skapar EndNote automatiskt en referens.
Annars får du fylla i fälten i referensen själv. Klicka på en referensen, sedan Edit. Klicka på Save när du är klar.

EndNote Click är ett gratis insticksprogram som hjälper till att kontrollera om fulltexten finns tillgänglig.

Ladda ner instickprogrammet

 1. Klicka på Tools, sedan Install EndNote Click Browser Extension.
 2. Följ instruktionerna för att skapa ett konto. Välj Umeå universitet som institution. Du kan även välja webbläsare och varifrån du hämtar referenserna.
 3. När EndNote Click är installerad finns ikonen i webbläsaren.

När du är inne på en webbsida eller databas där EndNote Click fungerar ser du ikonen. Klicka på ikonen och logga in.

 1. Klicka på ikonen för att läsa pdf:en.
 2. Till höger finns valet Export to EndNote Desktop.
 3. Öppna den nedladdade filen.
  Får du möjlighet att välja mellan EndNote eller EndNote Online, välj EndNote.
  Pdf:en hamnar i ditt bibliotek och en referens skapas.

Om du med EndNotes hjälp inte hittat fulltexten så kan du extrakolla om det stämmer.

 1. Markera och högerklicka på en referens.
 2. Välj OpenURL link. Du kommer då vidare till bibliotekets söktjänst om du lagt in URL:en enligt beskrivningen under Sök efter fulltexten med hjälp av EndNote.
 3. Kontrollera om biblioteket har åtkomst till fulltexten.
 4. Om så är fallet, spara ner pdf:en till datorn.
 5. I EndNote markerar du referensen och klickar på Attach File.
 6. Hitta pdf:en, markera och klicka på Öppna.
 7. Klicka på en annan referens. Ett fönster öppnas och frågar om du vill spara ändringarna. Klicka på Yes.

Organisera dina referenser

I EndNote finns rubriken My Groups i den vänstra menyn. För att organisera dina referenser skapar du dina egna grupper under den rubriken.

 1. Klicka på Groups i menyn och välj Create Group.
 2. Namnge gruppen.
 3. Tryck på Enter på tangentbordet.
 1. Markera referens/er.
 2. Klicka på Groups i menyn och välj Add Reference To.
 3. Välj vilken av de befintliga grupperna du ska lägga referensen/erna i (eller skapa en ny grupp).

Det händer att man lägger in en referens i fel grupp. Då kan man ta bort den från gruppen utan att radera den från biblioteket.

 1. Markera referensen/erna som du vill ta bort från gruppen.
 2. Klicka på Groups i menyn, välj Remove Reference from Group.

Referensen/erna tas nu bort från gruppen men finns kvar i All References. Finns referensen/erna även i andra grupper ligger den kvar där.

Om du importerat en referens du inte vill ha kan du ta bort den från biblioteket.

 1. Se till att du är i gruppen All References.
 2. Markera referensen.
 3. Klicka på References i menyn och välj Move references to Trash.

Referensen hamnar nu i papperskorgen (Trash). För att tömma papperskorgen och helt få bort referensen från ditt EndNote-bibliotek:

 1. Klicka på Trash.
 2. Klicka på References i menyn och välj Delete trash references.
 3. Ett fönster öppnas med en varning om att detta inte kan göras ogjort. Klicka OK.

En ny funktion med EndNote 21 är att man kan tagga referenser. Det finns 7 olika färger för taggarna.

För att namnge en tagg:

 1. Klicka på + vid My Tags i den vänstra kolumnen.
 2. Markera den färg du vill namnge.
 3. Skriv in namnet i rutan.
 4. Klicka på Create Tag.

För att tagga en referens:

 1. Markera referensen.
 2. Högerklicka och välj Manage Tags.
 3. I den nedre rutan finns taggarna du skapat. Klicka på den du vill välja.
 4. Taggen hamnar i den övre rutan.
 5. Klicka OK.

I EndNote finns redan en huvudgrupp, My Groups. Du kan skapa egna grupprubriker och lägga in undergrupper.

Klicka på Groups i menyn och välj Create New Group Set.
Namnge huvudgruppen.
Tryck på Enter på tangentbordet.

För att lägga in grupper under huvudgruppen, högerklicka på namnet och välj Create Group.

En smart grupp bygger på en sökstrategi som du väljer ut. Exempelvis kan alla referenser av en viss författare eller med ett visst ämnesord automatiskt hamna i gruppen vid import. För att skapa en smart grupp gör så här:

 1. Klicka på Groups i menyn och välj Create Smart Group.
 2. Namnge gruppen och skapa din sökstrategi utifrån urvalen.
 3. Klicka på Create.

Ibland behöver man korrigera ett gruppnamn eller så kommer man på ett bättre namn. Då kan man ändra på namnet.

Markera gruppen.
Klicka på Groups i menyn och välj Rename Group.
Skriv in det nya namnet.
Tryck Enter på tangentbordet.

Om du skapat en grupp som du inte behöver, eller om det blev fel så, så kan du ta bort gruppen.

 1. Markera gruppen.
 2. Klicka på Groups i menyn.
 3. Välj Delete Group.

Du kan låta EndNote söka efter dubbletter åt dig. I standardinställningen jämförs fälten Author, Year, Title och Reference Type i referenserna. Du kan ändra inställningen:

 1. Klicka på Edit i menyn och sedan Preferences.
 2. Det öppnas ett nytt fönster och i den högra menyn finns Duplicates.
  Där kan du ändra inställning för vad EndNote ska kontrollera för att hitta dubbletter.

För att sätta igång sökningen efter dubbletter:

 1. Klicka på Library i menyn och välj Find Dupicates.
 2. Finns det dubbletter öppnas ett nytt fönster. Där kan du jämföra dubbletterna och välja vilken du vill spara.
 3. Klicka på Keep This Record för att välja den du vill spara.
  Du kan välja att spara dubbletterna genom att klicka på Skip.
 4. När EndNote inte hittar fler dubbletter stängs fönstret.

Klickar du på Cancel markeras samtliga dubbletter och du kan ta bort dem genom dra-och-släpp till papperskorgen (Trash). Men då kan du inte granska informationen i dubbletterna.

Output Styles

Referensstilar kallas för Output styles i EndNote. Det finns 500 stilar i EndNote, men hittar du inte din stil kan man importera från EndNotes webbsida.

 1. I Preview panel, klicka på pilen vid referensstilen och välj sedan Select Another Style
 2. Ett fönster öppnas. Sök fram referensstilen.
 3. Klicka på Choose.
 1. Klicka på Tools i menyn. Välj Output Styles och sedan Open Style Manager
 2. Ett nytt fönster öppnas.
 3. Klicka på Get more on the web
 4. En webbläsare öppnas. Sök efter stilen i till exempel Keywords.
  När du hittat din stil, klicka på Download.
 5. Öppna den nedladdade stilen i webbläsaren.
 6. Ett EndNote-fönster öppnas.
 7. Klicka på File i menyn och välj Save As.
 8. Du kan låta Copy vara kvar i namnet.  Klicka på Save.
 9. Klicka på File och välj Close Style.
 10. Sök efter stilen enlig instruktionen ovan.

Om referensstilen du söker inte finns i EndNote kan man utgå ifrån en befintlig stil och bearbeta den i EndNote. Ta kontakt med medicinska biblioteket om du behöver hjälp med detta.

EndNote i Word (Cite While You Write)

När du laddar ner EndNote 21 till din dator laddas även instickprogrammet Cite While You Write ner. I Worddokumentet finns nu fliken EndNote 21. Du kan behöva starta om datorn för att den ska synas. Med Cite While You Write  får du hjälp med både referenserna i den löpande texten och referenslistan.

Om EndNote-verktygen i Word är gråmarkerade kan det bero på universitetets etiketter för dokumentets känslighet. Ändra dokumentets känslighet till Öppen. Om det inte går att ändra etiketten kan du testa att spara dokumentet som en kopia och därefter ändra till Öppen. Kom ihåg att spara dokumentet lokalt på hårddisken. Vid fortsatta problem, kontakta ITS.

Tidskrifter brukar ha speciella krav på vilken referensstil man ska använda. EndNote har cirka 7000 färdiga referensstilar.

Om den önskade referensstilen inte finns i rullgardinsmenyn Style:

 1. Klicka på Select Another Style.
 2. En dialog öppnas och du kan välja referensstil genom att markera stilen.
 3. Klicka OK.

Finns inte referensstilen du söker, se rubrik Output Styles i denna manual.

 1. Klicka på Style och välj en ny stil.
 2. Om stilbytet inte sker automatiskt, klicka på Update Citations and Bibliography.

Finns inte referensstilen du söker, se rubrik Output Styles i denna manual.

 1. Öppna ditt EndNote-bibliotek.
 2. I Worddoukmentet, placera markören där du vill infoga din referens i den löpande texten.
 3. Klicka på Go to EndNote.
 4. Markera referensen/erna du vill infoga.
 5. Klicka på citationstecknen ovanför referenserna i EndNote eller klicka på Tools i menyn, välj Cite While You Write [CWYW] och Insert Selected Citation(s).
 6. Referensen/erna läggs in i ditt Worddokument där markören stod samt i referenslistan.
 1. Placera markören där du vill infoga din referens i den löpande texten.
 2. Klicka på Insert Citation.
 3. Ett nytt fönster öppnas. Sök fram din referens genom att skriva till exempel ord i titel eller författarnamn.
 4. Klicka på Find och markera referensen/erna du vill infoga.
 5. Klicka på Insert.
 6. Referensen/erna läggs in i ditt Worddokument där markören stod samt i referenslistan.

Om du behöver ändra eller ta bort en referens måste du använda funktionen Edit & Manage Citation(s).

 1. Markera referensen du vill ändra eller ta bort.
 2. Klicka på Edit & Manage Citation(s).
 3. Klicka på triangeln till höger om Edit Reference.
  Där finns alternativen:
  Edit Library Reference – Kommer till den markerade referensen i ditt EndNote-bibliotek.
  Find Reference Updates… – Söker efter uppdateringar.
  Remove Citation – Tar bort referensen.
  Insert Citation – Infogar ytterligare citering i samma referens.
  Update from My Library – Uppdaterar en referens som ändrats i EndNote-biblioteket.I den nedre rutan i fliken Edit Citation finns valen:
  Prefix – Texten hamnar före referensen.
  Suffix – Texten hamnar efter referensen.
  Pages – Sidnummer. Fungerar inte i alla referensstilar. Använd i så fall Suffix.

Via Formatting finns valen:

 • Default – Enligt referensstilen
 • Display as: Author (Year)
 • Exclude author
 • Exclude year
 • Exclude Author & Year
 • Show Only in Bibliography

När du ska skicka Worddokumentet till exempelvis ett förlag så är det viktigt att du först tagit bort kopplingen mellan EndNote och Worddokumentet. Anledningen är att den som tar emot ditt dokument vill ha ett rent dokument utom bakomliggande programmering. En fördel är att när du tagit bort kopplingen kan du korrigera detaljer och småfel i referenserna.

Spar alltid en kopia som fortsatt är kopplad mot EndNote på din hårddisk så du kan jobba vidare på dokumentet efter att du fått återkoppling. Man kan aldrig koppla på EndNote igen när åtgärden är utförd.

Gör så här för att ta bort kopplingen:

 1. Se till att spara ditt dokument på din hårddisk.
 2. Välj Convert Citations and Bibliograpy, sedan Convert to Plain Text.
 3. Läs igenom dialogrutan så du förstår vad som nu sker.
  Klicka OK.
 4. Ett nytt dokument öppnas i Word. Det är en exakt kopia med all kodning bortplockad.
  Spar kopian. Detta dokument kan du spara i molntjänster som till exempel OneDrive.

Om formateringen mellan EndNote och Word skapar problem kan det vara en god idé att du ändrar att skriva i avformaterat läge.

Klicka på: Convert Citations and Bibliography, välj Convert to Unformatted Citations. Dokumentet blir nu helt avformaterat.
Referenslistan försvinner och referenserna i texten ändrar utseende.

Formatera tillbaka dokumentet genom att klicka på Update Citations and Bibliography. Nu ska referenserna i texten samt referenslistan se normal ut igen.

Skapa en referenslista utan koppling till EndNote

Det finns tillfällen då man endast vill skapa en referenslista med hjälp av EndNote. Då kan man ska en fristående lista utan koppling till EndNote.

 1. Välj referensstil i EndNote.
 2. Markera de referenser du vill ska ingå i referenslistan.
 3. Klicka på File i menyn, sedan Print Preview.
 4. Klicka på Print.
  Referenslistan skrivs ut.
 1. Välj referensstil i EndNote
 2. Markera de referenser du vill ska ingå i referenslistan.
 3. Klicka på References i meny, sedan Copy Formatted reference.
 4. Öppna ett Worddokument och klistra in referenserna.
 1. Välj referensstil i EndNote.
 2. Markera de referenser du vill ska ingå i referenslistan.
 3. Gå till File i menyn och välj Export.
 4. Välj var du vill spara din fil och namnge den.
 5. Spara.

 

Hjälp när det krånglar

Medicinska biblioteket har support när det krånglar med EndNote.
Boka handledning.

När det är mer datorrelaterade problem är det ITS du ska vända dig till.

Support för EndNote från Clarivate

Supportsidor från den svenska distributören Alfasoft

Lägg till/ta bort medlemmar i funktionsbrevlåda i Outlook (webmail)

Du som är ägare till en funktionsbrevlåda bör med jämna mellanrum kontrollera medlemmarna i gruppen. Detta eftersom medlemmar inte rensas ur gruppen per automatik när någon till exempel byter institution eller slutar vid universitetet. Här är en instruktion som visar hur du lägger till eller tar bort medlemmar ur en funktionsbrevlåda.

Administrera via portalen

 1. Gå till portalen: Distribution groups – Outlook Web App (office365.com)
 2. Under Groups I own, klicka upp den grupp du vill administrera och välj sedan Members.

 3. Klicka på View all and manage owners .Från denna vy kan du ta bort och lägga till medlemmar i funktionsbrevlådan.

Administrera genom e-postmeddelande

 1. Du som är ägare av en funktionsbrevlåda får med jämna mellanrum ett e-postmeddelande där du uppmanas att granska medlemmarna i gruppen. I mejlet, klicka på Start review.
 2. Från denna vy kan du bocka i en medlem och sedan godkänna (Approve) eller ta bort (Deny) medlemmen.

Umu-kortet

Umu-kortet är ditt personliga kort och innehåller flera olika funktioner som du som student och anställd behöver.

Rensa Teams-cachen

Om du har problem som påverkar Microsoft Teams kan det vara till hjälp att rensa cacheminnet på enheten.

Klienthantera en dator med hjälp av Intune

Denna manual beskriver stegen du behöver gå igenom för att knyta en ny personlig dator som tidigare inte varit Intunad till Umeå Universitets klienthantering.

Skapa manuella puffar eller dra och släpp en sida som puff på startsidan

När en puff återfinns i fullbredd kan de få två olika utseenden beroende på om det är ett manuellt puffblock som används eller om det är en sidpuff. Se bilder längst ner i dokumentet. När puffarna återfinns i 2, 3 spalt för de samma utseende.

Så här gör du (2 blocktyper ingår)

Steg 1 skapa layoutblock 

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket.
 2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.
 3. Välj Layout (Fullbredd, två-spalt eller tre-spalt).
 4. Välj bakgrundsfärg (KC-webbar – Vitt, svart eller grått). (MIMS – Vitt, grått eller blått).
 5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.
 6. Klicka på spara.
 7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa manuellt puffblock och/eller dra och släpp en sida (två val)

Manuellt puffblock

 1. Skapa ett nytt manuellt puffblockblock, välj blocket som heter Puff till externa sidor och dokument.
 2. Namnge block, skriv en rubrik och lägg till en bild i fälten som heter Bild och Bild i layoutblock fullbredd (1400×480. Beskär sedan bilderna.OBS! Om bilden ska användas i fullbredd behöver du lägga till bilden i både fältet “Bild” och “Bild layoutblock fullbredd (1400×480)” Den cropmall du ska använda heter X – KC –Fullbredd. Klicka sedan på Use media adjusted.
  En puff som återfinns i två eller trespalt räcker det att du bara lägger till en bild i fältet “Bild”. Den cropmall du ska använda heter Standard 16:9. Klicka sedan på Use media adjusted.
 3. Skriv en ALT-TEXT 
 4. Skriv den pufftext som ska visas.
 5. Lägg till en url.
 6. Klicka därefter på skapa
 7. För att lägga till fler manuella puffar så gör du samma sak igen.
 8. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.

Sidpuff

 1. Om en sida har innehåll i fliken puffinnehåll kan du dra sidan och släppa den i layoutblocket.
 2. Öppna vänstra panelfönstret. Markera och dra sidan till blockytan och släpp.

 3. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.2-spalt sidpuff och manuellt puffblock
  Manuellt puffblock fullbredd 
  Sidpuff i fullbredd


Skapa karusellblock på startsida

Om blocket 

Skapar ett scrollbart flöde på startsidan med manuellt tillagda puffar.
Alltid svart bakgrundsfärg, möjlighet till egen rubrik.
Blocket stödjer enbart användning på startsida och inte på andra sidtyper vid första lansering.

Tillåter enbart manuella puffblock som får anpassad styling när de läggs i blocket.
Minsta antal block 5, visar 4 åt gången i desktop.
Inget max-antal block. Blocket ska användas i fältet Blockyta på startsidan.

Så här gör du

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Karusellblock. Döp blocket och ange en rubrik som gäller för hela karusellen.
 2. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via Karusellblocket eller via den högra mappstrukturen.
 3. Skapa ett nytt block, välj blocket som heter Puff till externa sidor och dokument.
 4. Namnge block, skriv en rubrik som gäller för blocket, välj bild i egenskapen Bild i karusell. Beskär bilden. Den cropmall du ska använda heter X – KC – Karusell.


 5. Skriv en Alt-text till bilden.
 6. Fyll i pufftext.
 7. Peka ut sidan länken ska leda till.

 8. Upprepa steg 3-7 för att skapa fler puffar i Karusellblocket.

Skapa videoblock i fullbredd på startsida

Videoblocket skapas upp och läggs till i layoutblocket på startsidan. Thumbnailbilden för videon behöver läggas in manuellt i två olika format (desktop och mobilt).

Så här gör du (2 blocktyper ingår) 

Steg 1 skapa layoutblock 

1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket. 

2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.

3. Välj Layout Fullbredd.

4. Välj bakgrundsfärg (Vitt, svart eller grått).

5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.

6. Klicka på spara.

7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa Videoblock

1. Skapa ett Videoblock.

2. Namnge blocket, skriv en rubrik och bildtext. Klistra in url till filmen (Blocket stödjer Youtube, Vimeo och Umu-play). Välj att bocka i Visa i lightbox.

3. Lägg till en bild i båda fälten. Fältet Visningsbild beskärs med cropmallen som heter Standard 16:9. Fältet Visningsbild layoutblock i fullbredd (1400×480) beskärs med X – KC – Fullbredd layout.

4. Publicera Videoblocket när du är klar.

5. Publicera sedan layoutblocket och sidan.

Manuellt kontaktblock i Episerver/Optimizely

Manuellt kontaktblock är en version av umu.se:s ”externa personer”, men med lite mer generellt användningsområde. Du som redaktör kan själv ange vilka kontaktuppgifter som ska finnas i blocket, vilket kan vara användbart om personen inte är anställd vid Umeå universitet eller om du vill lyfta fram en annan position/roll än den som plockas upp automatiskt av det vanliga kontaktblocket (som är kopplat till personalkatalogen).

Det manuella kontaktblocket kan dras in i blockytor, textfält eller layoutblock och syns som “kontaktblock” där.

 1. Skapa ett block av typen Manuellt kontaktblock i lämplig mapp i resursbiblioteket till höger i Optimizely
 2. Välj ut och beskär en bild på personen i formatet 1:1 (kvadratisk).
 3. Fyll i följande fält manuellt:
  • Namn
  • Titel
  • Organisation
  • Beskrivning
  • E-post
  • Telefon
  • Länk
  • Länktext

(Inaktiva fält skrivs inte ut.)

Blocket går att översätta!

Manuellt kontaktblock full bredd