Min backup – ikon visas ej i menyn på Mac

Om ingen CrashPlan-ikon visas i menyraden gör följande:
1. Starta programmet CrashPlan.
2. Gå till menyn InställningarGenerellt och kryssa i Visa status för Code42 CrashPlan i menyraden.

Installera ”Min backup”(Code42 Crashplan) för MacOS

Denna manual hjälper dig som har MacOS att installera och logga in i den molnbaserade tjänsten ”Min backup” (Code42 Crashplan)

Innan du sätter igång måste du kontrollera om det finns en gammal version av programmet på din dator (den gamla versionen heter Code42, version 7 eller 8). Om du har en gammal version av programmet måste denna avinstalleras innan du kan gå vidare, Det gör du enklast med programmet Code42 Uninstall som du hittar om du söker i Self Service.

1. Nu är du redo att gå vidare, det gör du först genom att gå till följande adress https://console.eu5.cpg.crashplan.com/ och logga in med ditt xxx.xxxx@umu.se

2. Välj sedan Administration – Hämtningar (Download). Därefter klickar du på den symbol i listan som stämmer överens med det operativsystem som du har på din dator. Efter detta kommer filen för programmet ”Min backup” (Code42 Crashplan) att laddas ned.

3. Öppna sedan filen som laddades ned och välj att installera Min backup (Code42 CrashPlan).

———————————————–

a. Öppna Systeminställningar

b. Välj Säkerhet och integritet

c. Välj fliken Integritet

d. I vänstra delen gå till Full skivtillgång och markera Code42. Om CrashPlan saknas lägger du till det via ”+”.

———————————————–

5. När installationen är klar starta Min backup (Code42 CrashPlan) och ange xxx.xxxx@umu.se och serveradress clients.eu5.cpg.crashplan.com:4287.

6. Logga in med Umu-id

7. Klicka på Hantera filer för att komma vidare för att välja vilka filer du vill ta backup på, standard är bara Mina dokument.

För mer hjälp kontakta Servicedesk

Hur skapar jag ett möte i Skype för företag utan Outlook? (Windows)

Ifall du vill skapa ett möte på direkten:

1. Gå till pilen till höger om kugghjulet och välj Möte nu.

2. Klicka på ikonen för att lägga till deltagare.

3. Skriv sedan in antingen en Skype för företag-ansluten (UmU-anställd eller extern) användare eller ett telefonnummer,
personen kommer få ett samtal från mötet som denne svarar på.

Hur skapar jag ett möte i Skype för företag via webbläsaren?

1. Börja med att ansluta till Skype för företag Web Scheduler

2. Där möts du av en inloggning, logga in med ad\Ditt Umu-id och lösenord. OBS! Du kan behöva skriva ditt umu-id@ad.umu.se beroende på nätverket du sitter på.
Klicka sedan på Fortsätt.

3. Fyll i fälten.

 • Ange mötets ämne i rutan Händelse.
 • (valfritt) lägg till en plats, t.ex. ett konferensrum, om det även finns deltagare som är fysiskt närvarande.
 • (valfritt) Skriv ett kort meddelande, eller dagordningen för mötet i rutan Meddelande.

 • Välj start- och slutdatum och start- och sluttid för mötet i rutorna för start och slut.
 • Välj tidszonen för mötet från den nedrullningsbara menyn.
 • Som standard kan alla, även personer utanför ditt företag, gå förbi lobbyn, som är ett virtuellt väntrum där du kan tillåta personer eller neka åtkomst. Information om hur du ändrar alternativen finns i avsnittet Åtkomst och presentatörer längst ner.
 • Som standard har alla som bjudits in från din organisation presentatörsbehörighet (Mer info finns längre ner på sidan). 

4. Fyll inte i något under deltagare (denna ruta har ingen funktion för att skicka ut mail) utan klicka bara på Spara.

5. Kopiera innehållet i rutan och klistra in i ett mejl i ditt e-postprogram.
Du kan välja ifall du bara vill att telefonnumret och konferens-ID
Skicka det sedan till deltagarna.

   

Åtkomst och presentatörer:

Vem går förbi lobbyn

Endast organisatören (låst):
Endast organisatören går förbi lobbyn. Alla andra måste vänta i lobbyn tills de får tillåtelse att delta.

Personer som jag bjuder in från mitt företag:
Personer som inte har något konto i ditt nätverk och personer som inte har bjudits in måste vänta i lobbyn tills de får tillåtelse att delta.

Personer från mitt företag:
Personer som inte har något konto i ditt nätverk måste vänta i lobbyn tills de får tillåtelse att delta.

Alla, inklusive personer utanför mitt företag:
Ingen väntar i lobbyn.

Vem är presentatör

Endast organisatör:
Endast den person som schemalägger möten.

Personer från mitt företag:
Alla som du bjuder in och som har ett konto i nätverket.

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar):
Alla som du bjuder in.

Personer som jag väljer:
Du och de deltagare du väljer.

Hur spelar jag in ett samtal eller möte i Skype för företag?

1. För att spela in ett samtal i Skype för företag behöver du skapa ett möte.
Detta gör du genom att klicka på pilen bredvid kugghjulet och sedan Möte nu.

2. Bjud in deltagande, symbolen enligt bild -> bjud in fler -> Skriv in vilka personer du vill ska delta i mötet.

3.  Klicka på punkterna … -> Starta inspelning

4. När du är klar med inspelningen stoppar du den på fyrkanten i botten av rutan och väntar tills filen har bearbetats färdigt.

5. Du kan följa processen genom att öppna inspelningshanteraren.

Mappen där inspelningen hamnat, ifall inga inställningar ändrats läggs under din användare.
Öppna utforskaren och kolla under Bibliotek\Filmer så ska din inspelning sparats där.

Mappen finns lagrad här:
C:\Users\”DITTNAMN”\Videos\Lync-inspelningar\

Skype för företag mötesikon borta i Outlook (Windows)

Nedanför ser du en bild på hur det kan se ut när möte tillägget blivit inaktiverat:

1. Gå till Arkiv.

2. Gå till Alternativ.

3. Välj Tillägg, i bilden nedan ser vi att Skype Meeting Add-in for Microsoft Office 2016 är inaktiverat, klicka på Gå …

4. Bocka i Skype Meeting Add-in for Microsoft 2016, klicka sedan OK.

5. Avsluta och starta Outlook igen, nu ska du se ikonen under kalender.
Ifall du inte kan aktivera tillägget så kan det hända att tillägget blivit korrupt, prova då att installera om Office-paketet.

 

Hur du byter PIN-kod för fast telefon

1. Börja med ansluta till: https://dialin.umu.se

2. Klicka på Logga in.

3. Skriv in ditt Umu-id och lösenord, t.ex. AD\abcd1234 och logga in.

4. När du loggat in klicka på Återställ din PIN-kod.

5. Skriv in en ny PIN-kod bestående av 4 siffror och klicka på OK.

Installera CopyPrint på AD-ansluten dator

Så här installerar du Umu-copyprint på en dator som är ansluten till UMU AD på Windows 10 och 11, du kan inte ansluta till tjänsten med en dator som inte är ansluten till UMU AD.

Windows 10

1. Klicka på Start (Windows-loggan).

2. Skriv in \\umu-copyp-spool.ad.umu.se\UmU-copyprint

3. Välj Öppna i dialogrutan om den kommer upp.

4. Drivrutiner installeras automatiskt och skrivarikonen dyker upp med namnet UmU-copyprint.

OBS! Om du har den gamla skrivare som heter UmU_Copyprint (understräck!) kan du ta bort den.

Vid utskrift kommer dokumenten först att läggas som pausade i printerkön till dess att de skrivs ut på skrivaren.

Windows 11

1. Klicka på Start (Windows loggan) och markera sökfönstret.

.

2. Sök efter \\umu-copyp-spool.ad.umu.se klicka Enter.

3. En ruta med tillgängliga skrivarköer visas, dubbelklicka på UmU-copyprint.

4. Drivrutiner installeras automatiskt och skrivarikonen dyker upp med namnet UmU-copyprint.

OBS! Om du har den gamla skrivare som heter UmU_Copyprint (understräck!) kan du ta bort den.

Vid utskrift kommer dokumenten först att läggas som pausade i printerkön till dess att de skrivs ut på skrivaren.

Installera Copyprint för Mac (Installationsfil)

Skapa ett extra admin-konto för att kunna redigera ditt primära konto.

Detta är väldigt viktigt, för att säkerställa att du fortfarande kan administrera datorn om något går fel när ditt kontot redigeras.

Om du inte har möjlighet eller inte vill byta kontonamn så kan du även tanka ner denna installationsfil:
 cups_copyprint_user


Hoppa till Installation av Copyprint ifall din Mac är ansluten till AD, du har kört installationsfilen eller kontonamnet på ditt konto är detsamma som ditt Umu-id.

1. Gå till Äpplet (längst upp till vänster).
2. Öppna Systeminställningar
3. Klicka på Användare och grupper.

4. Lås upp genom att klicka på låset, välj sedan + tecknet.

5. Skapa ett nytt Administratörskonto, välj ett enkelt lösenord (kontot ska ändå raderas senare).

6. När du skapat användaren så ska det se ut ungefär som nedan, ett nytt Adminkonto under Andra användare.

7. Logga ut din användare och logga sedan in med det nyskapade adminkontot.

8. Navigera dig tillbaka till Användare och grupper.

9.  Högerklicka eller CTRL-klicka på din vanliga användare i vänsterkolumnen (ifall hänglåset är låst, lås upp) och välj Avancerade inställningar.

10. Skriv in ditt Umu-id i fältet Kontonamn OBS! Ändra inga andra fält!

11. Klicka på OK och stäng Systeminställningar.

12. Logga ut adminkontot och logga in med din användare.

13. Nu är kontot redo för installation av Copyprint, kontrollera att du kan låsa upp Användare och grupper med ditt vanliga konto innan du raderar adminkonto.

Installation av Copyprint

OBS! Ifall du har klienthanterad Mac kan du installera UmU_copyprint via Self Service appen

 

1. Ladda ned zip-filen UmU_copyprint.
2. Packa upp och kör filen (ifall installationen inte startar, håll in CTRL och klicka på filen och välj öppna).
3. Följ anvisningarna i installationen.

När installationen är klar ska det finnas fyra skrivare som heter:
UmU_copyprint_color_A4
UmU_copyprint_color_A3
UmU_copyprint_mono_A4
UmU_copyprint_mono_A3

Rensa komplettera automatiskt för kontakt i Outlook

Nedan följer en lösning på hur du tar bort en sparad kontakt som kommer upp som förslag när du ska lägga till en e-postadress.
Detta kan även lösa problemet ”#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found“.

 1. Starta Outlook
 2. Skapa Ny e-post
 3. Klicka på Till… och sök efter en användare
 4. Använd pil ner och markera kontakten du vill ta bort
 5. Klicka på krysset intill för att ta bort förslaget.