Dela formulär eller frågeformulär för att samarbeta i Forms

I denna manual visar vi hur du delar ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz) för att samarbeta. Syftet med att dela ett formulär för att samarbeta är att du enkelt kan arbeta på samma formulär i realtid. Om du vill dela ett formulär och inte samarbeta i realtid kan du dela formuläret som en mall. Se manual: Dela formulär eller frågeformulär som en mall i Forms

 1. Välj det formulär/test du vill arbeta tillsammans med andra med. Klicka på de tre prickarna längst upp i högra hörnet, sedan väljer du Samarbeta eller duplicera.
 2. Under ”Dela för att samarbeta”, klicka på Få en länk för att visa och redigera.
 3. Länk skapas. Men först klicka på pilen.
  Dela formulär för att samarbeta - klicka på pilen
 4. Välj vem du vill samarbeta med så att rätt person får tillgång till att visa och redigera.
  • Välj Användare med ett arbets-eller skolkonto för Office 365 kan visa och redigera om du vill dela med alla (oavsett organisation) med Office 365 arbets-eller skolkonto.
  • Välj Personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med kollega på Umeå universitet.
  • Välj Specifika personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med en specifika person på Umeå universitet. En lista kommer upp där du skriver in mailadress.

Dela formulär för att samarbeta - alternativ samarbeta

 1.  Om du är klar, klicka Kopiera och skicka sedan länken till den person som du önskar samarbeta med.
 2. Om du är osäker kicka på pilen igen för att korrigera delningsinställningarna.
  Dela för att samarbeta - klicka på kopiera eller ändra delningsinställningar