Dela formulär eller frågeformulär för att samarbeta i Forms

I denna manual visar vi hur du delar ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz) för att samarbeta. Syftet med att dela ett formulär för att samarbeta är att du enkelt kan arbeta på samma formulär i realtid. Om du vill dela ett formulär och inte samarbeta i realtid kan du dela formuläret som en mall. Se manual: Dela formulär eller frågeformulär som en mall i Forms

  1. Välj det formulär/test du vill arbeta tillsammans med andra med. Klicka på de tre prickarna längst upp i högra hörnet, sedan väljer du Samarbeta eller duplicera.
  2. Under ”Lägg till medarbetare” kan du välja vem du vill samarbeta med så att rätt person får tillgång till att visa och redigera.
    • Välj Användare med ett arbets-eller skolkonto för Office 365 kan visa och redigera om du vill dela med alla (oavsett organisation) med Office 365 arbets-eller skolkonto.
    • Välj Personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med kollega på Umeå universitet.
    • Välj Specifika personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med en specifika person på Umeå universitet. En lista kommer upp där du skriver in mailadress.
  3. Länk skapas. Klicka på kopiera för att kopiera länken och dela den sedan med den person du vill samarbeta med.

Dela för att samarbeta - klicka på kopiera eller ändra delningsinställningar