Dela formulär eller frågeformulär som en mall i Forms

I denna manual visar vi hur du delar ett formulär (enkät) eller ett frågeformulär (test, quiz) som en mall. Syftet med att dela ett formulär som mall är att du kan dela formuläret till en kollega eller dig själv för att utgå ifrån mallen senare. . Om du vill dela ett formulär för att samarbeta (arbeta i samma formulär samtidigt), se manual: Dela formulär eller frågeformulär för att samarbeta i Forms

  1. Välj det formulär/frågeformulär som du vill dela som en mall.
  2. Klicka på de tre prickarna i det högra hörnet, välj sedan samarbeta eller duplicera.

3. Under rubriken dela för att samarbeta, klicka på plustecknet för att visa länken.

4. Klicka sedan på pilen för att se alternativen av de du kan samarbeta med.

5. Välj sedan ett av de tre alternativen som får behörigheten att se igenom och redigera formuläret.

  • Välj Användare med ett arbets- eller skolkonto för Office 365 kan visa och redigera för att dela med alla (oavsett organisation) med Office 365 arbets- eller skolkonto.
  • Välj Personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med kollegor vid Umeå universitet.
  • Välj Specifika personer i min organisation kan visa och redigera om du vill dela med en specifik person vid Umeå universitet. En lista kommer upp där du anger e-postadressen.

  • 6. Om du är klar klickar du på kopiera och skickar sedan länken till personen du vill samarbeta med.
  • 7. Om du är osäker, klicka på pilen igen för att korrigera dina delningsinställningar.