Dela formulär eller frågeformulär som en mall i Forms

I denna manual visar vi hur du delar ett formulär (enkät) eller ett frågeformulär (test, quiz) som en mall. Syftet med att dela ett formulär som mall är att du kan dela formuläret till en kollega eller dig själv för att utgå ifrån (en mall). När du delar ett formulär som mall kopierar du ditt befintliga. Om du vill dela ett formulär för att samarbeta (arbeta i samma formulär samtidigt), se manual: Dela formulär eller frågeformulär för att samarbeta i Forms

  1. Välj det formulär/frågeformulär som du vill dela som en mall. Klicka på Dela längst upp till höger.
  2. Under rubriken Dela som en mall. Klicka på kopiera. Du får ett meddelande att du har kopierat länken.
  3. Klickar du på sopkorgen kommer länken att förstöras. Du måste då vänta ett tag innan du kan skapa en ny länk.
    Dela formulär som en mall