DNS på UmU

Ställer man in IP-nummer manuellt (fast) på UmU så har DNS-servrarna har följande nummer:

130.239.1.90

130.239.4.100

 

Är du medlem i Active Directory (AD) ska du istället använda någon dessa DNS-servrar:

130.239.4.130

130.239.4.131

130.239.4.132