Export av Live data i DIP

Denna manual förklarar hur man exportera ”live” data från DIP.

Klicka på Exporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja enkäten du vill export från

Klicka på ”Kopiera Live länk till Urklipp”

**OBS* För mer hjälp öppna  länken ”Läs mer om hur du skapar en extern datakälla i respektive program eller på webben”**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna ett nytt Excel blad

Från Data meny klicka på ”from web”  Klistra in URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Organizational account

Klicka på Sign in.

Skriv in ditt UmU-ID samt lösenord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Connect”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på DIP  (då se man data från din enkät på höger sidan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Load

 

 

 

 

 

 

 

Man kan välja Refresh för att uppdatera Live data.