Exportera enkäter och data från Textalk Websurvey

Exportera rapportens utseende

  1. Logga in i Textalk Websurvey.
  2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   Menyn enkäter i Websurvey
  3. Klicka på den enkät som du vill bevara.
  4. Klicka på ”Testa enkät”.
   Valt enkät Websurvey
  5. Du får nu upp en ruta och kan skriva ut din enkät eller ta en skärmdump av den.
   Visa enkät i Websurvey

Exportera rapporter

   1. Logga in i Textalk Websurvey.
   2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   3. Klicka på den enkät som du vill exportera.
   4. Klicka på fliken ”Enkätens rapporter”. Här kan du välja dina befintliga rapporter eller skapa en ny rapport. Visa enkätens rapporter Websurvey

Skapa en ny rapport

   1. Klicka på knappen ”Skapa ny rapport”.
   2. Välj de frågar du vill ska vara med i rapporten  och klicka sedan på ”Visa rapporten”.
    Visa rapporten Websurvey
   3. Klicka på ”Spara som Excel” för att få en Excel-fil för nedladdning.

Exportera data

   1. Logga in i Textalk Websurvey.
   2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   3. Klicka på den enkät som du vill exportera.
   4. Klicka på fliken ”Svar”.
   5. Klicka på den export du vill hantera eller skapa en ny rapport.

Skapa en ny rapport

   1. Klicka på ”Skapa en ny export”.Kör export Websurvey
   2. Välj om du vill spara som CSV-fil eller som Excel-fil och klicka sedan ”Skapa export”.Välj filformat för export Websurvey
   3. Klicka sedan på knappen ”Inställningar” för att göra inställningar för exporten.
    Kör export Websurvey
   4. Här kan du sedan bestämma vilket innehåll du vill ha med i exporten. Klicka på ”Spara” när du är färdigInställningar export Websurvey
   5. Klicka på ”Kör exporten”.
   6. Du kommer nu tillbaka till fliken ”Exporter”. Klicka på filnamnet under din export för att spara ned din fil.
    Spara ned export Websurvey