GApps (Google Apps)

Inloggning till GApps (Google Apps) sker med ditt umu-id på startsidan http://start.gapps.umu.se. Om du redan är inloggad med ditt Umu-id kommer du att nå startsidan direkt utan att logga in igen.

När Umu-id aktiverats första gången erhålls automatiskt ett konto i Google Apps (gäller studenter och anställda men inte anknutna). Ditt kontonamn i Google Apps är Umu-id@gapps.umu.se vilket blir din e-postadress. För anställda  skapas ett alias  i formen förnamn.efternamn@gapps.umu.se dit det också är möjligt att skicka e-post. Finns det flera personer med samma namn så kommer ett löpnummer att läggas på t.ex. fornamn.efternamn1@gapps.umu.se.

Student
En student har kvar sitt gapps.umu.se konto under studietiden.

Anställd
GApps kontot kommer att stängas av då en anställning avslutas. Kontot finns dock kvar och dokument kan flyttas över av en GApps-administratör till en annan ägare. En person som är både anställd samt anknuten och därefter avslutar sin anställning kommer att behålla sitt GAppskonto tills anknytningen upphör.