Ge studenter tillgång till kurs i kursadministration

Den här guiden beskriver hur du ger dina studenter tillgång till en kurs i Cambro eller Moodle genom att använda sidan Kursadministration.

Gå till www.kursadministration.umu.se
Logga in med Umu Id
Först måste du själv vara inlagd som lärare på kursen.

Kontrollera detta genom att klicka på Lägg till mig på kurssajt

Sök efter kursen på namn, kurskod eller anmälningskod

Klicka på Lägg till mig på sajten och sedan på Lärare

Gå sedan tillbaka till Start

Klicka på Ändra mina kurssajter

Klicka på Välj, till höger om kursens namn

Scrolla ner till rubriken Studentgrupper och klicka på Redigera

Välj mellan de tre alternativen, ingen åtkomst, antagna och registrerade eller endast registrerade.
Klicka på Avsluta redigering
Klicka på Spara alla ändringar

Nu synkroniseras studenterna över till din kurs i Cambro eller Moodle.
Det kan ta upp till 10 minuter innan alla studenter har förts in i kursen.