Google Analytics-gadget för Episerver

Som webbredaktör i Episerver kan du lägga till en Google Analytics-gadget som ger dig grundläggande besöksstatistik för varje enskild sida när du befinner dig i CMS-läget.

Såhär gör du för att lägga till och konfigurera den.

1. I redigeringsläget, med trädstrukturen synlig: klicka på det lilla kugghjulet högst upp i vänsterspalten. Välj Lägg till gadget. Välj därefter Google Analytics.

2. Efter några sekunder dyker det upp en ny gadget längst ner i vänsterspalten. Scrolla ner till den och klicka på select-boxen Segment: All Users.

3. Välj Externa besökare nästan längst ner i listan.
OBS! Det här steget är extra viktigt eftersom det filtrerar bort merparten av alla besök från anställda och studenter – vilket behövs för att få en rättvisande bild av hur externwebben används av de besökargrupper vi vänder oss till i första hand.

4. Klicka på det lilla kugghjulet längst nere till höger i gadgeten, och välj Graphs and lists.

5. Bocka i de kryssrutor som visas nedan, och klicka OK.

6. Klart! Nu är gadgeten inlagd och konfigurerad. Du har den tillgänglig längst ner i vänsterspalten på alla sidor i Episervers CMS-del.

Unique page views
Antalet besök med minst en sidvisning, oavsett hur många sidvisningar besöket har.  Vanligtvis är det bättre ju fler unika sidvisningar en sida har.

Avg time on page

Genomsnittlig tid på sidan.

För sidor som bjuder in till långläsning bör den genomsnittliga tiden vara hög, för sidor som i första hand ska lotsa besökaren vidare till fördjupande innehåll bör den genomsnittliga tiden vara låg.

Bounce rate

Andel besök som börjar på den aktuella sidan och där besöket endast innehåller en sidvisning.

Ur besökarens perspektiv kan det vara tillräckligt med en enda sida för att hen ska få all den information som hen vill få ut av besöket. Som innehållsansvarig för en sida bör du dock alltid sträva efter att ha en låg bounce rate, genom att tillhandahålla puffar och länkar till relevanta vidareläsning.

Exit rate

Andel besök där den här sidan är den sista i besöket.

Ju längre ner i innehållet en sida ligger, desto troligare är det att den har en hög exit rate. För sidor av genomgångskaraktär, högt upp i strukturen, är det vanligt med en lägre exit rate.

Läs mer om vad de olika termerna betyder under avsnittet Graphs & Lists