Graderingsskala

Graderingsskala är en frågetyp med förutbestämda svarsalternativ (skalor). I Cambro finns ett antal olika förutbestämda skalor att välja mellan, för närvarande endast på engelska. Du kan också skapa egna skalor till din graderingsfråga, detta måste göras innan du skapar frågan.

Så här gör du: Förutsatt att du befinner dig i Cambros Kursutvärdering, klicka på Mina skalor och välj Lägg till ny skala.

Skapa en fråga av graderingsskaltyp

Steg 1

Navigera till Kursutvärdering. Klicka på Mina frågor och välj därefter Graderingsskala i rullisten, klicka på Lägg till fråga.

Steg 2

I fältet som dyker upp skriver du in den fråga du vill ställa till deltagarna. Välj sedan graderingsskala från rullisten nedanför så att alternativen passar till din fråga. Har du skapat egna skalor visas de i listan.

Välj graderingsskala

Steg 3

Under Inställningar väljer du hur du vill att skalan ska visas för deltagarna, klicka sedan på Spara fråga. Exempel på visningslägen finner du nedan.

Anvisningar för övriga inställningar finner du i avsnittet Skapa frågor.

När du är nöjd, välj Spara fråga.

Inställningar

Exempel på hur skalan kan visas

Graderingsskala

Visningsläge horisontell

 

Visningsläge vertikalt

Visningsläge vertikalt

 

Visningsläge Kompakt

Visningsläge Kompakt

 

Visningsläge Matrix

Visningsläge Matrix

 

Visningsläge Stegad

Visningsläge Stegad