Hur söker jag efter kontakt i Skype för företag?

I Skype för företag så finns det stöd för olika typer av sökningar, nedan finner du några exempel på hur du kan söka:

På namn:

På institution/enhet:

På namn och institution/enhet:

På telefonnummer/anknytning: