Installation av VPN-klienten på Chromebook

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

1. Ladda ner appen Cisco AnyConnect från Chrome Web Store.

2. Installera genom att klicka på Lägg till

3. Öppna Cisco AnyConnect. Det kan ta ett tag att bli klart om det står Initializing… This may take a few minutes after app install or upgrade

4. Klicka på Add New Connections

5. I fältet för Name kan du skriva UMU

6. Skriv in serveradress vpn.umu.se

7. Klicka på Save Changes för att spara dina inställningar

Använda VPN

1. Aktivera VPN genom att dubbelklicka på UMU eller välj VPN nere till höger

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord och klicka på Submit för att ansluta.

3. Klart