Installation och Licensering av Adobes programvara

Vid Installation av Adobes programvara ska licenserna registreras via programvaruservern.

Datorns namn ska sedan skickas till servicedesk.its.umu.se

Vid installation ska datorn namn följa samma kriterier som för Datorerna ansluten till AD (Active Directory).

Skriva ett Datornamn och Nätverksadress som börjar med ditt Enhetsnummer och sluta med ett Umu-ID eller Datornamn t ex 7450-XXXX

—————————————————–

Din dator har tre ID-typer som andra kan söka efter i nätverket: datorns namn, lokalt värdnamn (eller lokalt nätverksnamn) och nätverksadress. Om du vill visa dessa väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar sedan på Delning.

Datornamn: Om du har aktiverat fildelning i inställningspanelen Delning kan användare i nätverket hitta din dator listad under dess datornamn. Användare kan hitta din dator genom att välja Gå > Anslut till server och sedan klicka på Bläddra. Datorns namn visar överst i Inställningspanelen Delning.

Lokalt värdnamn: Datorns lokala värdnamn, eller lokala nätverksnamn, visas i det lokala nätverket så att andra i nätverket kan ansluta till din dator.
Datorns lokala nätverksnamn visas under datornamnet högst upp i Inställningspanelen Delning.

Nätverksadress: Om du delar datorskärmen, tillåter fjärrinloggning eller använder andra delningstjänster kan andra användare leta efter datorns nätverksadress istället för dess namn.
Datorns nätverksadress tillhandahålls av den DNS-server som datorn använder.

Nätverksadress byter du på följande sätt:

  1. Öppna Terminal
  2. Skriv in följande för att ändra nätverksadress:
sudo scutil --set HostName <new host name>
  1. Vid Password: skriver du in lösenordet till datorn
  2. Starta om datorn

Efter installation av programvaran måste licensering skriptet köras. Scriptet kan man få efter kontakt med Servicedesk.