Installera Copyprint för Mac (Installationsfil)

Skapa ett extra admin-konto för att kunna redigera ditt primära konto.

Detta är väldigt viktigt, för att säkerställa att du fortfarande kan administrera datorn om något går fel när ditt kontot redigeras.

Om du inte har möjlighet eller inte vill byta kontonamn så kan du även tanka ner denna installationsfil:
 cups_copyprint_user


Hoppa till Installation av Copyprint ifall din Mac är ansluten till AD, du har kört installationsfilen eller kontonamnet på ditt konto är detsamma som ditt Umu-id.

1. Gå till Äpplet (längst upp till vänster).
2. Öppna Systeminställningar
3. Klicka på Användare och grupper.

4. Lås upp genom att klicka på låset, välj sedan + tecknet.

5. Skapa ett nytt Administratörskonto, välj ett enkelt lösenord (kontot ska ändå raderas senare).

6. När du skapat användaren så ska det se ut ungefär som nedan, ett nytt Adminkonto under Andra användare.

7. Logga ut din användare och logga sedan in med det nyskapade adminkontot.

8. Navigera dig tillbaka till Användare och grupper.

9.  Högerklicka eller CTRL-klicka på din vanliga användare i vänsterkolumnen (ifall hänglåset är låst, lås upp) och välj Avancerade inställningar.

10. Skriv in ditt Umu-id i fältet Kontonamn OBS! Ändra inga andra fält!

11. Klicka på OK och stäng Systeminställningar.

12. Logga ut adminkontot och logga in med din användare.

13. Nu är kontot redo för installation av Copyprint, kontrollera att du kan låsa upp Användare och grupper med ditt vanliga konto innan du raderar adminkonto.

Installation av Copyprint

OBS! Ifall du har klienthanterad Mac kan du installera UmU_copyprint via Self Service appen

 

1. Ladda ned zip-filen UmU_copyprint.
2. Packa upp och kör filen (ifall installationen inte startar, håll in CTRL och klicka på filen och välj öppna).
3. Följ anvisningarna i installationen.

När installationen är klar ska det finnas fyra skrivare som heter:
UmU_copyprint_color_A4
UmU_copyprint_color_A3
UmU_copyprint_mono_A4
UmU_copyprint_mono_A3