Installera Copyprint för Ubuntu (Linux)

Denna guide utgår ifrån att du har CUPS installerat.

1. Öppna webbläsaren och navigera dig till localhost:631, välj Administration.

2. Klicka på Add Printer.

3. Välj LPD/LPR Host or Printer och sedan Continue.

4. Skriv in: lpd://130.239.1.133/UmU_copyprint , sedan Continue.

5. Skriv in UmU_Copyprint och sedan en beskrivning, det är viktigt att namnet skrivs enligt nedan, sedan Continue.

6. Välj Toshiba och Continue.
Om du inte hittar Toshiba, ladda då ner denna: Toshiba Drivrutin (PPD)

7. Välj en Postscript-drivrutin, t.ex. valet nedan och klicka sedan Add Printer.

8. För att utskrifterna ska hamna på rätt konto så måste man bygga en .conf-fil som skrivardrivrutinen sedan läser in.
Skapa/redigera filen client.conf under/etc/cups/ i den skriver du ”User <UMUid>” t.ex ”User abcd1234”.
I vissa fall kan det krävas en omstart för att det ska fungera.