Jag hittar inte min kurs i Moodle!

Från och med 2022 kan du endast logga in i lärplattformarna Cambro och Moodle för att komma åt och ladda ner material du vill ta vara på. I mitten av december 2022 stängs Cambro och Moodle.

Om du inte hittar din kurs i centrala Moodle (https://www.moodle.umu.se) så hanteras kursen på någon av de andra Moodle servrarna på universitetet

Pedagogik – https://studera.pedag.umu.se/
Polisutbildningen – https://polis.pedag.umu.se/

Cambro (https://www.cambro.umu.se)

 

Kurserna bedrivs i från maj 2020 på lärplattformen Canvas (https://login.canvas.umu.se)