Jag hittar inte min kurs i Moodle!

Om du inte hittar din kurs i centrala Moodle (https://www.moodle.umu.se)
så hanteras kursen på någon av de andra Moodle servrarna på universitetet eller Cambro (https://www.cambro.umu.se)

Pedagogik – https://studera.pedag.umu.se/
Polisutbildningen – https://polis.pedag.umu.se/
TFE – http://www.moodle2.tfe.umu.se/