Kan inte starta Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder

Efter bytet av leverantör av UmU Play kan du få ett felmeddelande när du försöker spela in med programmet Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. Felmeddelandet säger ”Please launch the Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder from the ”Add New” menu on you website”.

Felmeddelande UmU Play

För att lösa problemet får du logga in i det system som du tänker publicera din video till (Cambro, Moodle eller play.umu.se). Där väljer du ”Lägg till ny” och väljer ”Create Recording”. Då kommer programmet Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder  att starta (alternativt blir du ombedd att ladda ner programmet igen).