Kursutvärdering i Cambro

Vad är kursutvärderingar till för?

Detta verktyg kan du använda för att skapa utvärderingsformulär som studenter sedan fyller i. Dessa utvärderingar kan sedan sammanställas och exporteras som en PDF-fil.

Tips på användning

Det första du bör göra när du vill skapa en utvärdering är en utvärderingsmall. Utvärderingsmallen kan du sedan använda för en eller flera kurser. Verktyget kan skicka ut påminnelser via e-post till sajtens deltagare om de glömt att genomföra utvärderingen. Det går att göra utvärderingen publik, och på så vis kunna skicka den som en länk till personer som inte har tillgång till sajten.

Tänk på det här

  • Alla svar på utvärderingar görs anonymt, varför detta verktyg lämpar sig bättre än Test och Quiz för att utvärdera kurser.
  • Egna (privata) mallar och publika mallar (både egna och andras) visas i samma lista. Sorteringen är sådan att alla privata mallar visas överst och därefter visas de publika.
  • Inom varje del sorteras mallarna i bokstavsordning efter titeln.
  • Om du redigerar en fråga i en kopia av en utvärderingsmall så förändras denna fråga i alla mallar som använder samma fråga. För att ändra i endast en mall är det bättre att ta bort frågan (den tas inte bort från andra kopior av mallen) och sedan lägga till en ny fråga.
  • Om en utvärdering görs publik och delas som en direktlänk har du mindre kontroll över vilka som gör utvärderingen, eftersom deltagare som inte är registrerade på sajten då kan göra utvärderingen. Dessa får heller ingen påminnelse eftersom Cambro inte vet vilka som gjort eller inte gjort utvärderingen.
Exempel på kursutvärdering

Exempel på kursutvärdering