Ladda upp ny bild till din personliga sida

 

Om du vill byta din presentationsbild gör du det via din profilsida. Logga in och gå till din profilsida via organisationens personallista.

För att redigera din profil navigerar du till din personliga sida via listan med enheter som du kommer till efter att du loggat in.

Bildens mått och format

Den nya bilden ska vara beskuren jpg, jpeg, gif, png.

Bredd: 180 pixlar

Höjd: 230 pixlar

De format som fungerar är jpg, jpeg, gif och png.
OBS! Filändelserna måste vara skrivna med gemener, VERSALER i filändelsen gör att bilden inte går att ladda upp. Filnamnet får inte heller innehålla å, ä eller ö. 

Så här gör du

1. Din bild är beskuren och klar.

2. Gå till din profilsida (länken hittar du i blocket Logga in på denna sida).

3. Klicka på knappen Redigera profil.

4. Klicka sedan på Ladda upp ny bild.

5. Din bild måste finnas på din dator. Se till att du kan se utforskaren eller skrivbordet samtidigt som du kan se rutan där du ska släppa din bild.

6. Ta tag i bilden och släpp den inom den streckade rutan där det står ”Släpp bild som du vill ladda upp här”.

7. När du är färdig klickar du på OK och sedan Publicera profil.

Om du klickar på lilla krysset i uppladdningsfönstret försvinner den senast uppladde bilden. Istället visas den bild som var där innan.